Jacek Olszewski

ur. 27 lipca 1969
zm.
Szkoła Podstawowa im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej

Wywiad z Jackiem Olszewskim
Zdjęć: 6
Filmów: 1

Jacek Olszewski

Urodzony 27 lipca 1969 r. w Kole.

Rodzice; Mieczysław, Wojciech Olszewski, ur. w Dąbrowie, kasjer w Banku Spółdzielczym w Kole. Zofia Olszewska ur. w Dąbrowie, księgowa POM Wrząca Wielka.

Ukończone Uczelnie: Studia Wyższe Magisterskie Teologiczno-filozoficzne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie – 1997r. Studia Podyplomowe z Wychowania Fizycznego – 2002 r. Studia Podyplomowe z Zarządzania Oświatą – 2007 r.

Nauczyciel religii i wychowania fizycznego w ZST w Kole od 01.09.1993r., Gimnazjum w Sokołowie od 2002 r. Animator Sportu i Rekreacji na ,,Orliku” we Wrzącej Wielkiej od 2011 r.

W pracy zawodowej odniósł wiele sukcesów sportowych z młodzieżą ponadgimnazjalną. Do największych należy zaliczyć zajęcie I miejsca w Wielkopolsce w piłkę nożną szkół ponadgimnazjalnych 2013 r. Wielokrotnie prowadził zespół ZST w Kole do zwycięstwa w zawodach Powiatu Kolskiego w piłce siatkowej i ręcznej. Jego drużyny zajmowały wysokie miejsca w zawodach Rejonu Konińskiego.

Działalność społeczna Pana Jacka ma bardzo szeroki zakres. Od 22 lat, czyli od pierwszej edycji, wspiera WOŚP. W latach 2010-2012 był Szefem Sztabu Kolskiego WOŚP. W latach 1997-2002 prowadził Koło Wolontariackie, które zrzeszało młodzież szkolną chcącą nieść pomoc ludziom upośledzonym fizycznie i psychicznie. W ten sposób starał się uwrażliwić młodzież na potrzeby innych ludzi, słabszych, nie potrafiących samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie, a jednocześnie wskazywał możliwość integracji z tymi osobami. W latach 2000-2002 pełnił funkcję Koordynatora Powiatu Kolskiego Organizacji Pozarządowej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, niosąc pomoc osobą najbardziej potrzebującym w naszej społeczności lokalnej. Sprawując funkcję Animatora Orlika założył i rozpropagował rozgrywki piłki nożnej tzw. Wrzącką Ligę Orlika. Obecnie występuje w niej 20 zespołów podzielonych na I i II ligę. W okresie wakacyjnym organizuje rozgrywki w ramach Młodej Ligi, oddzielnie dla młodzieży gimnazjalnej i dzieci ze szkół podstawowych. Rozgrywki te cieszą się wielkim zainteresowaniem. Organizuje turnieje charytatywne, a zebrane w nich pieniądze przeznacza dla osób najbardziej potrzebujących.

Za swoja działalność zawodową i społeczna wielokrotnie był nagradzany, przez: Wójta Gminy Koło, Dyrektora ZST w Kole, Dyrektora Gimnazjum w Sokołowie.

Żonaty – żona Dorota, nauczycielka w OSW św. Mikołaja w Kole, dzieci – córka Julita.

Kalendarium:

  • 27 l ― Narodziny bohatera

Zobacz też:

  • > Miejsce zamieszka...