Jadwiga Glapa

ur. 25 maja 1944
zm.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie

Zdjęć: 19

Rodzina

Urodziła się 25 maja 1944 r. we wsi Budy Słodkowskie – obecnie gmina Turek woj. wielkopolskie w rodzinie robotniczej. Matka Marianna z domu Jafra urodzona w 1922 r. (zmarła w 2006 r.) nie pracowała zawodowo. Ojciec Franciszek Danisz (urodzony w 1913 r. zm. w 1972 r.), był robotnikiem – murarzem a potem wartownikiem w TZPJ „Miranda” w Turku. Jej rodzeństwo to: Czesław, Marian, Janina, Maria, Józef, Krystyna, Marek. Rodzina mieszkała cały czas we wsi Budy Słodkowskie.

Nauka

W wieku 7 lat rozpoczęła naukę w Szkole Podstawowej w Słodkowie, którą ukończyła w 1958 r. Kontynuowała naukę w Liceum Pedagogicznym w Kaliszu – jej marzeniem był zawód nauczyciela. Liceum ukończyła w 1963 r. W 1964 r. rozpoczęła zaoczne studia nauczycielskie w Poznaniu na kierunku nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym, które ukończyła w 1966 r. W latach 1978 – 1983 r. studiowała zaocznie na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku nauczanie początkowe. Tytuł magistra nauczania początkowego uzyskała 5 lipca 1983 r.

Praca zawodowa

Pracę zawodową jako nauczyciel rozpoczęła 16 sierpnia 1963 r w Szkole Podstawowej w Kowalach Księżnych, tu pracowała do 10 X 1963 r. (z powodu małej liczby uczniów zlikwidowano jeden etat.) 11 X 1963 r. rozpoczęła prace w Szkole Podstawowej w Smaszewie. Tam pracowała do 19 I 1964 r. Z dniem 20 I 1964 r została skierowana do Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie w gminie Tuliszków, gdzie pracowała do 20 IV 1964 r. Od 21. IV 1964 r. do 31 maja 64 r. pracowała w SP w Smaszewie. Z dniem 1 czerwca 1964 r wróciła do SP w Kowalach Księżych, gdzie pracowała do 31 sierpnia 1970 r. Od 1 września 1970 r. została zatrudniona w Szkole Podstawowej w Słodkowie i zamieszkała z mężem i dwójką dzieci Beatą i Jackiem w domu nauczyciela przy szkole.
1 XII 1986 r. powołana została na dyrektorkę Szkoły Podstawowej w Słodkowie. Brała udział w pracach komitetu rozbudowy szkoły – dobudowano skrzydło przedszkolne (1986-1988), w ramach czynu społecznego przy NCPS (Narodowy Czyn Pomocy Szkole). W 1987 r. została dyrektorem Szkoły Podstawowej i Przedszkola w jednym budynku, a w 1996 r. powołano Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słodkowie i w drodze konkursu została dyrektorem tej placówki.
W Słodkowie pracowała do 31 sierpnia 2007 r., do czasu przejścia na emeryturę. W zawodzie nauczyciela przepracowała 44 lata.

ZHP

Do Związku Harcerstwa Polskiego należy od 1955 r. Podczas nauki w Liceum Pedagogicznym w Kaliszu zostaje drużynową drużyny starszoharcerskiej. W 1963 r. na kursie w Sierakowie złożyła zobowiązanie instruktorskie i zdobyła „patent drużynowego zuchów”. W 1963 r. w Kowalach Księżych założyła drużynę młodszoharcerską, którą prowadziła do 1970r. Od 1970 do 1980r. prowadziła drużyną zuchową w Słodkowie, w 1980 r. została zastępcą komendanta hufca Turek, a w 1984 r. namiestnikiem zuchowym w Komendzie Hufca Turek oraz wiceprzewodniczącą Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.

Obecnie jest vice komendantem Kręgu Instruktorskiego seniorów w Turku, pracuje również w Sztabie Organizacyjnym Obchodów „100-lecia ZHP na ziemiach powiatu tureckiego”
Odznaczenia za pracę w ZHP:
– brązowa odznaka komendy chorągwi ZHP „dla rozwoju konińskiej chorągwi ZHP” – 1979 r.
– złoty krzyż zasługi dla ZHP – 1984 r.

Działalność społeczna.

W latach 1994-96 była radną gminy Turek – mandat wygasł ze względu na to, że była dyrektorem szkoły, która podlegała gminie.
Od 1999 r. członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Słodkowie, W 2002 r. odznaczona Brązową Odznaką za Zasługi dla Pożarnictwa, w 2013 r. Srebrną Odznaką za zasługi dla Pożarnictwa. Od 2010 r. kronikarz OSP Słodków, laureatka ogólnopolskiego konkursu kronik strażackich (w 2014 r.)
Od 2010 r. członek Stowarzyszenia Edukacja Kultura Sport w Słodkowie, od 2014 r. skarbnik tego stowarzyszenia.
Jedna z założycielek Stowarzyszenia „Wspólnota Kobiet” w Słodkowie, od 2011 r. prezes i kronikarz tego stowarzyszenia. Stowarzyszenie aktywizuje kobiety w życiu społecznym, integruje kobiety z różnych środowisk, propaguje turystykę, zdrowy i aktywny tryb życia kobiet.

Nagrody i odznaczenia.


1986 – nagroda Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia w pracy pedagogicznej
1974, 1980 – nagrody kuratora oświaty i wychowania
1979 – Brązowa Odznaka Honorowa „za zasługi w rozwoju konińskiej chorągwi ZHP”
1980 – złoty Krzyż Zasługi ZHP
1984 – złoty Krzyż Zasługi za pracę pedagogiczną
1989 – złota Odznaka ZNP
2002 – brązowa odznaka „za zasługi dla pożarnictwa”
2004 – odznaka honorowa „za zasługi dla powiatu tureckiego”
2012 – srebrna odznaka „za zasługi dla pożarnictwa”Kalendarium:

  • 1944 ― Narodziny bohatera

Zobacz też: