Jan Kajetańczyk

ur. 06 sierpnia 1924
zm. 14 października 1993
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie

Jan Kajetańczyk
przyjaciele o ks. Kajetańczyku
Zdjęć: 5
Dokumentów: 2

Pochodzenie

Jan Kajetańczyk urodził się 6 VIII 1924 roku w Lucinach w powiecie śremskim. Był piątym synem Franciszka, robotnika rolnego i Apolonii, zd. Malińska. Zmarł 14 października 1993 roku. Został pochowany na cmentarzu farnym w Śremie.

Edukacja

Naukę rozpoczął w czterooddziałowej szkole w Lucinach i uczęszczał tam przez 4 lata. Następnie chodził do Szkoły Powszechnej w Śremie, którą ukończył w 1938 roku i zgłosił się do gimnazjum. Po zdanym egzaminie wstępnym nie miał pewności, czy będzie mógł rozpocząć naukę, gdyż możliwości finansowe rodziców nie pozwalały uiścić czesnego. Pod koniec wakacji znalazł się fundator mundurka szkolnego, a gmina opłaciła czesne. Naukę przerwał wybuch II wojny światowej. Kontynuował ją od lutego 1945 i ukończył maturą w 1948. W latach 1948 -1954 studiował w seminariach duchownych. W Gnieźnie studiował dwa lata filozofię, a w Poznaniu cztery lata teologię.

Etapy działalności

Praca zawodowa

W czasie wojny ks. Jan Kajetańczyk pracował w rodzinnej miejscowości Luciny jako: dekarz, pomocnik murarza, palacz w gorzelni, robotnik rolny.

Czyny i zasługi

Jan Kajetańczyk jako proboszcz w parafii pod wezwaniem NMP Wniebowziętej w Śremie dokonał remontów kościołów: farnego, po-franciszkańskiego oraz byłego konwiktu. Przystosował m. in. prezbiterium do liturgii posoborowej, wymalował wnętrze fary i wymienił dachówki. Wybudował w Mechlinie kaplicę i salkę katechetyczną. Zorganizował i przyjmował 2-3 IX 1977 r. nawiedzenie M. B. w obrazie Jasnogórskiej Królowej. Aktywnie włączał się w różne uroczystości organizowane w Śremie. Ksiądz Jan Kajetańczyk był obecny na pierwszej sesji Rady Miasta i Gminy w wolnej Polsce (rok 1990). Zabrał głos i powiedział wiele zdań ciepłych i serdecznych, życzł nowej Radzie Błogosławieństwa Bożego i powtórzył za papieżem Janem Pawłem II: „Nie bójcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Zapewnił też radnych o swojej modlitwie. Brał również udział uroczystości wręczenia sztandaru Związkowi Byłych Żołnierzy Zawodowych w Śremie. Ceremonia odbyła się 8 listopada 1992 r. na Placu 20 października. Ksiądz Jan Kajetańczyk wspólnie z dziekanem wojskowym WLOP (Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej) kapitanem Krajza dokonał poświęcenia sztandaru.

Nagrody i wyróżnienia.

Za jego kadencji Minister Kultury i Sztuki przyznał parafii nagrodę III stopnia w konkursie na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego, za pieczołowite odrestaurowane kościoła farnego (1985). Został odznaczony: Odznaką Honorową Za Zasługi dla Ziemi Śremskiej (1986). 28.X. 1987 został powołany z skład diecezjalnej Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu.W grudniu 1988 został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły w Środzie Wlkp. W latach 1992-93 uczestniczył w pracach Poznańskiego Synodu Archidiecezjalnego. We wtorek 22 listopada 2011 r. oddano nową inwestycję drogową w Śremie ul. Ks. Jana Kajetańczyka. Nowa droga jest łącznikiem ulic Piłsudskiego, Szkolnej z obwodnicą Śremu oraz miejscowością Kawcze. Na całym półtorakilometrowym odcinku drogi przebiega ścieżka pieszo rowerowa.

Znaczenie dla potomnych

Ksiądz Jan Kajetańczyk był zawsze wierny Bogu i ojczyźnie. Potrafił zawsze łagodzić konflikty. Szanował każdego człowieka. Często stawał w obronie pokrzywdzonych. Troszczył się o każdego człowieka zagubionego, biednego, chorego. Parafian wspierał duchowo, a także finansowo. Wielu widząc jego święte życie szukało pomocy i prosiło o modlitwę, a on cieszył się, gdy mógł im służyć. Nigdy nie brakowało mu nadziei. Nie mówił też, że coś się nie uda. Dawał dowody, że warto wierzyć w dobro, warto ufać innym i sobie. Był zawsze skromny i uśmiechnięty. W czasie modlitwy bardzo skupiony. Jako uczeń był bardzo zdolny i ambitny, ale nigdy się tym nie chwalił. Mówił, że to zasługa nauczycieli, a nie jego. Doskonale znał historię.

Ulubionym powiedzeniem księdza było: „A my nic nie pojmujemy, ledwo ze strachu żyjemy”.

Bibliografia

1. Fara – Miesięcznik parafialny przy kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Śremie, 13 października 2013 r. nr 10/78.

2. http://www.srem.pl/Nasze-miasto/Aktualnosci/2011/listopad/Otwarto-ul–Ks–Jana-Kajetanczyka.aspxInternet

3. www.parafiakazmierz.pl/index.php?option=com…

4. Danuta Płygawko, Adam Podsiadły,Słownik biograficzny Śremu, Śrem 2008.

5. Wywiady: z panem Janem Mieloszyńskim, panią Elżbietą Wiczyńską

6. Internet: PROTOKÓŁ NR XV /2011 z XV sesji Rady Miejskiej w Śremie odbytej w dniu 27 października 2011 r. w godz. 13.00 – 15 w sali nr 13 Urzędu Miejskiego w Śremie. http://umsrem.bip.eur.pl/public/?id=98371&id_document=32211

7. http://www.parafiakazmierz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=380%3Aks-kan-jan-kajetaczyk&catid=1%3Alatest-news&Itemid=73&limitstart=1

Kalendarium:

  • 1924 ― Narodziny bohatera
  • 1954 ― Święcenia Kapłańskie...
  • 3.12 ― proboszcz w Kaźmierzu
  • 1972 ― proboszcz w Śremie
  • 1993 ― Śmierć bohatera
  • 2011 ― nadanie ulicy im. Ks....

Zobacz też: