Jan Szkopek

ur. 08 lutego 1933
zm. 08 sierpnia 2010
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie

Zdjęć: 8

Pochodzenie

Jan Szkopek urodził się 8 lutego 1933 r. w Grabowie. Był synem Pelagii z domu Pacyna (zmarła w 1971 r.) i Leona (zmarł w 1984 r.) Szkopków.

Dzieciństwo

Późniejszy ksiądz prałat dzieciństwo spędził w rodzinnej miejscowości. Miał siostrę Kazimierę, która zmarła jako dziecko oraz brata Tadeusza, który zmarł 8 maja 2007 r.

W młodości lubił grać w siatkówkę i piłkę ręczną. Interesował się historią, chętnie sięgał po książki o tej tematyce.

Edukacja

Jan Szkopek uczęszczał do szkoły powszechnej (w czasie wojennym i powojennym).

Ukończył Niższe Seminarium u księży salezjanów w Marszałkach. Prawodpodobnie maturę zdawał w Ostrzeszowie. Ze względu na trudne czasy nie chciano uznać matury i była później uzupełniana.

Jan Szkopek przygotowywał się do kapłaństwa w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Poznaniu (w tym przez pierwszy rok, poświęcony głównie filozofii, w Gnieźnie).

31 maja 1958 roku Jan Szkopek przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. arcybiskupa Antoniego Baraniaka.

Etapy działalności

Ks. Prałat Jan Szkopek objął parafię w Przeźmierowie 1 lipca 1971 roku. W obrębie parafii znajdowały się miejscowości: Przeźmierowo, Baranowo i część Wysogotowa.

Rozbudowa parafii

W chwili objęcia parafii w Przeźmierowie mieścił się mały kościół.

Proboszcz zamieszkał w wynajmowanym pokoju w domu p. Jankowiaków, przy ul. Łanowej.

Po długich staraniach, w 1977 roku ks. Jan Szkopek uzyskał pozwolenie na budowę plebanii oraz salek katechetycznych i inwestycję tę zrealizował.

W 1982 roku został urządzony cmentarz, a w 1986 roku wybudowano kaplicę cmentarną pw. Zmartwychwstania Pańskiego.

Kolejne lata to intensywny rozwój miejscowości podlegających parafii w Przeźmierowie. Dla ułatwienia działalności duszpasterskiej Ks. Jan Szkopek podjął działania na rzecz budowy kościoła w Baranowie. 1 lipca 1997 roku powstała samodzielna parafia pw. św. Józefa w Baranowie, a 27 września 1997 roku ks. arcybiskup Jerzy Stroba konsekrował wybudowany kościół.

W związku z rozwojem Przeźmierowa wspólnie z mieszkańcami podjęto decyzję o budowie nowego kościoła parafialnego w Przeźmierowie. W 1998 roku proboszcz uzyskał pozwolenie na budowę nowego kościoła, który został ukończony w listopadzie 2007 r. Już w 2000 roku, w nowym kościele odbyła się pierwsza pasterka.

Rozwój duchowy parafian

Od chwili objęcia parafii, proboszczowi zależało na tym, by ludzie przychodzili do kościoła gorliwie praktykowali i przystępowali do Komunii św.

W parafii powstały liczne grupy duszpasterskie dorosłych: Żywy Różaniec, Grupa Modlitewno – Pielgrzymkowa, Koło „Caritas”, Chór Kościelny. Ks. Szkopek zabiegał także o rozwój duchowy dzieci i młodzieży organizując Grupę Ministrantów oraz Krucjatę Eucharystyczną.

Ks. Jan Szkopek troszczył się o trzeźwość parafian. Sam żył przykładnie i nie pił alkoholu. Podczas nabożeństw modlił się z wiernymi za alkoholików oraz ich rodziny. Włączał się w akcje tematyczne, powołał grupę AL-ANON. Zachęcał dzieci do składania przysięgi Bogu mówiącej o abstynencji do osiemnastego roku życia.

Proboszcz dbał o codzienny rozwój duchowy parafian sprawując Msze św., głosząc homilie, udzielając posługi sakramentu spowiedzi i Komunii św. oraz organizując coroczne rekolekcje.

Cechowały Go skromność i duże poczucie humoru.

W okresie sprawowania posługi duszpasterskiej Ks. Jana Szkopka w Przeźmierowie kilkoro parafian przyjęło święcenia kapłańskie i zakonne.

Ksiądz Prałat Jan Szkopek pełnił w latach 1993 – 2003 (przez dwie kadencje) funkcję dziekana Dekanatu Przeźmierowskiego.

Znaczenie postaci

Ks. Jan Szkopek po objęciu parafii w Przeźmierowie troszczył się o duchowy rozwój mieszkańców. Szczególnie ważne było dla niego wychowanie w trzeźwości. Dbał o warunki do pełnienia służby Bożej, czyli rozbudowę kościoła i budowę zaplecza parafialnego.

Dzięki staraniom ks. Prałata Jana Szkopka w dzisiejszych latach mamy cmentarz oraz kaplice cmentarną, parafię i kościół w Baranowie oraz nowy kościół parafialny w Przeźmierowie.

Ks. Jan Szkopek po wielu latach trudnej pracy nagrodzony został odznaczeniami „Zasłużony dla Przeźmierowa”, a następnie medalem „Zasłużony Dla Gminy Tarnowo Podgórne”.

Kalendarium:

 • 1933 ― Narodziny bohatera
 • 1952 ― Wstapienie do Seminar...
 • 1958 ― Święcenia kapłańskie...
 • 1971 ― Objęcie parafii w Prz...
 • 1989 ― Nominacja papieska na...
 • 1996 ― Odznaczenie „Za...
 • 1999 ― otrzymanie tytułu Kan...
 • 2001 ― Odznaczenie „Za...
 • 2010 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

 • „Najbardziej zależało m...”
 • „W kapłaństwie jego pas...”

Zobacz też:

 • > Miejsce śmierci b...
 • > Miejsce narodzin ...