Jerzy Czeczott

ur. 30 października 1936
zm.
Zespół Szkół w Iwnie - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika

Zdjęć: 12

Pochodzenie

Jerzy Czeczott pochodził z Kresów. Urodził się 30 października 1936 roku w Nasiejkach, woj. nowogródzkie, pow. baranowicki. Ojciec – Jan, matka – Stefania z domu Sławińska, rodzeństwo – Kazimierz, Adam, Teresa, Karol.

Dzieciństwo

Dzieciństwo Jerzego Czeczotta przypadło na okres międzywojenny oraz II wojny światowej. Rodzina mieszkała we wsi Nasiejka. Tutaj rozpoczął swoją edukację; uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Duszkowcach. W 1946 roku rodzina Czeczottów przeniosła się do Polski. Ojciec Jerzego otrzymał pracę w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Śmiechowie, koło Czarnkowa. Jerzy kontynuował naukę w szkole podstawowej i zaczął wykazywać zdolności techniczne (m.in. zbudował radio). Lubił również czytać książki, recytować wiersze oraz świetnie jeździł na nartach.

Edukacja (lub „młodość”)

W 1948 roku rodzice Jerzego Czeczotta otrzymali gospodarstwo rolne w Chodzieży. Tutaj Jerzy skończył szkolę podstawową oraz liceum ogólnokształcące. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął pracę w fabryce mebli a następnie na poczcie. Pod koniec lat 50-tych został powołany do służby wojskowej i przeniósł się do Sieradza. W tym czasie ujawnił się kolejny jego talent; był świetnym strzelcem. Po odbyciu służby wojskowej powrócił do Chodzieży i rozpoczął naukę w Studium Nauczycielskim w Rogoźnie. Równolegle pracował już jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Tłukawach, pow. obornicki. Mimo młodego wieku był organizatorem wakacyjnych wyjazdów dla swoich uczniów. Po ukończeniu studium otrzymał pracę w Szkole Podstawowej w Ziminie, pow. Średzki. Jednak za namową inspektora oświaty szybko przeniósł się do Iwna.

Etapy działalności

Praca zawodowa

W Iwnie znalazł zatrudnienie na stanowisku nauczyciela chemii, fizyki i zajęć praktyczno – technicznych. Od 1967 roku pełnił już obowiązki kierownika szkoły, by po dwóch latach otrzymać mianowanie na to stanowisko. Z roku na rok przybywało uczniów; lekcje odbywały się w trzech budynkach, a klasa ósma dojeżdżała do szkoły w Kostrzynie. W związku z tym podjął starania o wybudowanie nowej, większej szkoły. Decyzja o budowie i lokalizacji zapadła w dniu 17 lutego 1967 roku w Dyrekcji Inwestycji Miejskich w Poznaniu. Kamień węgielny wmurowano 13 czerwca 1970 roku. Uroczyste oddanie szkoły do użytku nastąpiło 30 stycznia 1971 roku. Ówczesny inspektor szkolny Janusz Gonerko wręczył kierownikowi szkoły zmiotkę i śmietniczkę, aby te symbole czystości i porządku przekazał na apelu w ręce Samorządu Szkolnego, ze zobowiązaniem młodzieży do przestrzegania ładu, czystości i poszanowania mienia społecznego.W dniu 23 lutego 1973 roku szkole nadano imię Mikołaja Kopernika.

Rodzina

Po objęciu posady w Szkole Podstawowej w Iwnie zawarł związek małżeński z koleżanką z pracy, Anną Szymczak. W latach 70-tych przyszły na świat Jego dwie córki – Agnieszka i Beata. W tym okresie musiał już łączyć obowiązki szkolne z domowymi.

Harcerstwo

Jerzy Czeczott był organizatorem czasu wolnego swoich uczniów; prowadził zajęcia koła strzeleckiego. Jednak Jego pasją były nadal wakacyjne wyjazdy. Taką możliwość dała mu działalność drużyn harcerskich. Z roku na rok przybywało harcerek i harcerzy. Jerzy Czeczott pełnił wtedy funkcję szczepowego i z pomocą drużynowych organizował obozy harcerskie m.in. do Dziećmiarek, Ostrowieczna czy Ochotnicy. W roku 1977 zrezygnował z pełnienia funcji dyrektora szkoły, by po krótkim czasie przejść na emeryturę. Jerzy Czeczott zmarł 2 grudnia 1990 roku.

Znaczenie postaci

Jerzy Czeczott większość swojego życia związał z Iwnem. Był człowiekiem małomównym, skrytym i bardzo skromnym. Jako nauczyciel surowy i wymagający, ale zawsze gotowy do niesienia pomocy. Wychował kilka pokoleń uczniów, którzy po latach doceniają zasadniczość i bezkompromisowość swojego dyrektora. Jako instruktor harcerski i organizator obozów dał swoim harcerzom możliwość poznania ciekawych zakątków Polski i w znaczący sposób wpływał na ich osobowość. Był w końcu osobą, która zrealizowała marzenia uczniów i ich rodziców o nowej szkole.

Kalendarium:

    Cytaty:

    • „Każdy człowiek, nawet ...”

    Zobacz też:

    • > miejsce zamieszka...
    • > miejsce pracy