Jerzy Drygiel

ur. 12 sierpnia 1960
zm.
Szkoła Podstawowa w Sarbicach

Wywiad – Pan Jerzy Drygiel
Zdjęć: 8
Filmów: 1

Pochodzeniu postaci…

mgr Jerzy Drygiel urodzony 12 sierpnia 1960 roku w Starym Koninie. Syn Marii z domu Lipińskiej i Jerzego Drygiela. Dziadkowie ze strony ojca mieszkali w Starym Koninie na ulicy Słowackiego, a ze strony matki na ulicy Reformackiej. Pochodzi z rodziny robotniczej. Rodzina wywodzi się ze środowiska miejskiego.

Dzieciństwo

Dzieciństwo spędził w Starym Koninie. Mając cztery lata, wraz z rodzicami przeprowadził się do Nowego Konina. W dzieciństwie wielokrotnie była potrzeba pracy na rzecz rodziny i własne wakacje. Rodzice nade wszystko motywowali do nauki. Ukończył Szkołę Podstawową nr 6 w Koninie. Wykształcenie średnie zdobył w Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Mikołaja Kopernika (Obecnie Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika) Absolwent politologii (specjalność nauczycielska) na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tej uczelni, ukończył również studia podyplomowe z Historii i Wiedzy o Społeczeństwie. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie ukończył studia podyplomowe – Przedsiębiorczość. W Centrum Szkoleniowym WIEDZA – Oligofrenopedagogikę. Ukończył również kurs kwalifikacyjny – Zarządzanie Oświatą.

Edukacja i młodość

Jako uczeń szkoły podstawowej od klasy IV trenował koszykówkę. Jest to miły okres w jego edukacji związany z treningami, wyjazdami, obozami sportowymi m.in. w Miastku. Sukcesem w tej dyscyplinie sportu jest zdobycie III miejsca w Wielkopolsce. Za sprawą Pana Edwarda Kubickiego absolwenta Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, trenował badmintona. Nie na poziomie licencji, gdyż był to rok 1977 i ta dyscyplina sportu w Koninie miała swoje początki. Grając w badmintona osiągał bardzo dobre wyniki, wielokrotnie zdobywając medale w Mistrzostwach Województwa Konińskiego.

Etapy działalności

Pierwsze zatrudnienie w oświacie miało miejsce 1 września 1984 roku w Szkole Podstawowej w Głodnie w charakterze nauczyciela. Jako młody i prężnie działający pedagog, wspomagający w działaniach dyrektora szkoły, sprawdza się jako dobry i operatywny zarządca. Dyrektor tej placówki, ze względu na problemy zdrowotne, nie może dokończyć rozpoczętego przez siebie dzieła budowy nowej Szkoły Podstawowej w Głodnie. Ma ogromną nadzieję, że budowa dokończona będzie pod jego kierownictwem. Od 1 września 1986 roku zostaje powołany na dyrektora tejże szkoły. Następuje wówczas rozkwit placówki. Pozyskani sponsorzy z wielu firm, nawiązane kontakty z instytucjami wspierającymi małe wiejskie szkoły, wraz z pomysłowością i operatywnością dyrektora przynoszą ogólną radość społeczności rodziców i środowiska. W niespełna 2 lata szkoła zostaje oddana do użytku. Bogato wyposażona przez licznych darczyńców pomocami naukowymi, sprzętem sportowym i elektronicznym. Szkoła ta szczycić się może III miejscem w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego i Ministerstwa Edukacji Narodowej na wybudowanie boiska sportowego -„Zróbmy to sami”. Nagroda wyniosła kilkanaście tysięcy złotych na sprzęt sportowy. Funkcje dyrektora Szkoły Podstawowej w Głodnie pełnił do 14 lipca 1999 roku.

Od 15 lipca 1999 roku do 30 listopada 2011 roku – Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Koninie. Od 1 września 2011 roku właściciel Przedszkola „Mały Artysta” w Koninie.

Viceprezes Klubu Bokserskiego Zagłębie Konin. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ringo; Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”. Organizator Kursów „Animator Tańca” dla nauczycieli szkół rejonu konińskiego, którzy prowadzą szkolne koła taneczne i popularyzują taniec. Organizator z ramienia Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” kursów „Animator Sportu” dla nauczycieli i działaczy sportowych. Organizator Przeglądów Szkolnych Zespołów Tanecznych z Wielkopolski. Występy na scenie, konsultacje z zakresu prowadzenia zespołów tanecznych, głównie choreografii stały się dla nauczycieli ogromnym profesjonalnym wsparciem i szansą umożliwiającą dzieciom, zwłaszcza ze środowisk wiejskich promocję szkoły i środowiska. Zawodnicy, których przygotowywał do udziału w Ogólnopolskim Turnieju „Sprawni razem” w badmintonie, zdobyli potrójne mistrzostwo, czyli złoty medal w grze pojedynczej chłopców, złoty medal w grze pojedyńczej dziewcząt i złoty medal w grze mieszanej. Organizator Otwartych Mistrzostw w Ringo. W Domu Dziecka w Turku prowadził zajęcia z tej dyscypliny sportu z osobami niepełnosprawnymi. Działacz ZHP- Hufiec Konin jako kwatermistrz-wolontariusz; akcja lato 2000-2001. Trener Klubowy od 2005 roku w Uczniowskim Klubie Sportowym „Iskra”. Za działalność – Honorowa Odznaka Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Konińskiego, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Motto życiowe ” Spojrzeć sobie rano w lustro i nie mieć do siebie pretensji”. Zasada życia, którą kieruje się na co dzień w pracy trenera to cyt.:”…najpierw wychowanie, potem trenowanie, nie ma wychowania, nie ma systematyczności, nie ma trenowania, nie ma wyjazdów na turnieje”. Największy sukces to stworzenie grupy „zatwardziałych pasjonatów”, czyli prężnie działającej sekcji badmintona w Sarbicach. Efektem pracy setki pucharów, wiele radości trenujących i tyle sukcesów- ilu zawodników.

Znaczenie postaci

Pracą Trenera w Uczniowskim Klubie Sportowym „Iskra” zaszczepił w dzieciach i młodzieży zapał sportowy, wspiera wszechstronny rozwój uczniów, zwiększa ich aktywności ruchową. Poprzez prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć dodatkowych, kształtuje w dzieciach nawyk aktywnego spędzania czasu wolnego. Pożytecznego wykorzystania cennego czasu w dni nauki szkolnej i w weekendy. Pasję, którą żyje zaszczepił w serca wielu młodych ludzi, co procentuje licznymi sukcesami i wyborem szkół średnich o profilu sportowym (Szkoła Mistrzostwa Sportowego).Wspaniały kontakt z dziećmi, życzliwość, otwartość, odpowiedzialność, poświęcenie i całkowite zaangażowanie sprawia, iż jest wielkim autorytetem. Treningi sportowe sprzyjają otwartości trener-zawodnik. Podczas akcji letnich i zimowych angażuje się w realizację programów sportowych, prowadzi atrakcyjne zajęcia na obozach sportowych, zgrupowaniach. Uczniowie systematycznie mogą trenować i doskonalić w dziedzinie sportu, którą pokochały. Dzięki wszystkim sportowym działaniom Trenera miejscowość Sarbice, znajdująca się w niej szkoła podstawowa i uczniowski klub sportowy, trwale zapisały się na krajowej arenie sportowej w badmintonie. Obecnie nie ma już klubu sportowego w Polsce trenującego badmintona, który by nie znał Uczniowskiego Klubu Sportowego „Iskra” ze Sarbic, jego prezesa, trenera i zawodników z imienia i nazwiska. Czołowe miejsca na listach Polskiego Związku Badmintona zapisane są zawodnikami tego Klubu. Dzięki osobie Jerzego Drygiela Sarbice z wielkopolski na trwałe zapisały się na sportowej mapie Polski i Europy.

Cytaty:

  • „Chcę wyrazić słowa uzn...”

Zobacz też: