Jerzy Matuszewski

ur. 30 lipca 1950
zm.
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kościelcu

Wywiad z Jerzym Matuszewskim
Zdjęć: 26
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Jerzy Matuszewski urodził się 30.07.1950 r. w Dzierzbinie. Jego rodzicami byli Stanisława i Władysław Matuszewscy. Ojciec (podobnie jak pradziadek i dziadek, a później brat i bratanek) był leśnikiem.

Dzieciństwo i edukacja

Na dzieciństwo Jerzego Matuszewskiego decydujący wpływ miało miejsce zamieszkania – leśniczówka położona w głębi lasu obok Dzierzbina. Jak sam wspomina, wolny czas spędzał w gronie licznego (siedmioro) rodzeństwa oraz rówieśników z nielicznych (trzech) okolicznych domostw. Wspólne zabawy były podobne do rozrywek wszystkich rówieśników – gra w piłkę i wszelkie zabawy ruchowe. Jerzego Matuszewskiego wyróżniały spośród kolegów dwa zamiłowania, które towarzyszyły mu także i później – do książek oraz do ćwiczeń siłowych (np. z ciężarkami, ekspanderem).

Czasu na zabawę nie miał zbyt wiele ze względu na konieczność uczestniczenia w obowiązkach rodziców. Wspólna praca z ojcem w lesie ukształtowała zainteresowania młodego człowieka. Przez całe jego życie miały być one związane z przyrodą.

Szkołę Podstawową w Dzierzbinie ukończył w 1964 r., by kontynuować naukę w Technikum Rolniczym w Kaczkach Średnich. Maturę zdał w roku 1969.

Pierwsze posady

Od początku kariery zawodowej Jerzy Matuszewski pełnił różnego rodzaju funkcje administracyjne. Po maturze odbył staż w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Smaszewie. Po roku zatrudnił się w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Sokołowie (1971-1973). W latach 1973-1974 pracował w Urzędzie Powiatu i Miasta Kalisza, a potem w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Mycielinie (1975-1978). W roku 1978 przeniósł się do Urzędu Gminy Mycielin, a w 1982 rozpoczął pracę w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Marszewie.

Kierowanie gminą

Doświadczenie w pracy administracyjnej zdobyte w różnego rodzaju instytucjach Jerzy Matuszewski zaczął wykorzystywać w 1986 r., kiedy został mianowany naczelnikiem gminy Mycielin. Funkcję tę pełnił przez cztery lata. Od 1990 r. jest nieprzerwanie wybierany na wójta gminy Mycielin najpierw przez radę gminy, a od 2002 r. – przez mieszkańców.

Okres pionierski – komunikacja

Kiedy zaczął kierować gminą, największą jej bolączką były problemy komunikacyjne – drogi w fatalnym stanie oraz brak telefonów. Dzięki staraniom Jerzego Matuszewskiego w gminie pojawiła się pierwsza prawdziwa centrala telefoniczna na 80 numerów, co było przełomem w życiu mieszkańców.

Od początku pełnienia funkcji kierowniczej starał się także poprawiać infrastrukturę drogową. Gmina Mycielin jest wydłużona – rozciąga się na odległość ok. 29 kilometrów, co sprawia, że problem dróg jest kluczowy dla funkcjonowania ludności, firm i instytucji. Od momentu objęcia przez Jerzego Matuszewskiego roli sternika gminy powstało w niej ok. 90 kilometrów dróg.

Obok problemów komunikacyjnych wielkim wyzwaniem było stworzenie sieci wodociągowej, której w drugiej połowie lat osiemdziesiątych w gminie nie było. Od tamtej pory powstało ok. 160 kilometrów wodociągów.

Okres europejski – edukacja, ekologia, kultura

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych zadania gmin zostały poszerzone o prowadzenie szkół. Od tego momentu dla Szkoły Podstawowej w Mycielinie wybudowano nowy budynek (2001) z salą gimnastyczną (2004), boiskiem „Orlik” (2009) i miasteczkiem ruchu drogowego (2008), a przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu (2009) oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzierzbinie (2010) zbudowano sale gimnastyczne. Wszystkie budynki szkół były w miarę potrzeb remontowane i unowocześniane. Pod kierownictwem Jerzego Matuszewskiego gmina utrzymuje sieć czterech szkół i czterech przedszkoli w niezmienionym stanie od lat.

Liczne inwestycje dokonywały się w gminie Mycielin z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej, a także przy współpracy i dofinansowaniu innych instytucji samorządowych – m.in. urzędu marszałkowskiego i starostwa powiatowego, np. w roku 2010 wyremontowano zabytkowy pałac w Mycielinie, w którym mieści się obecnie gminna biblioteka oraz świetlica, a w roku 2011 wybudowano m.in. oczyszczalnię ścieków w Korzeniewie i kanalizację w tej miejscowości.

Znaczenie postaci

Jerzy Matuszewski, kierując urzędem gminy Mycielin przez 28 lat, wpłynął na jej kształt w stopniu większym niż ktokolwiek inny. Dzięki wiedzy, umiejętnościom i operatywności przyczynił się do przeprowadzenia bardzo licznych inwestycji mających znaczenie dla jakości życia mieszkańców.

Źródła

Wywiad z Jerzym Matuszewskim przeprowadzony przez uczestników projektu z ZSP w Kościelcu

Dokumentacja Urzędu Gminy Mycielin

Strona internetowa Urzędu Gminy Mycielin

Strona internetowa ZSP w Dzierzbinie

Strona internetowa SP w Mycielinie

Kalendarium:

 • 1971 ― Praca w Państwowym Go...
 • 1973 ― Praca w Urzędzie Powi...
 • 1975 ― Praca w Spółdzielni K...
 • 1978 ― Praca w Urzędzie Gmin...
 • 1982 ― Praca w Wojewódzkim O...
 • 1950 ― Narodziny bohatera
 • 1964 ― Ukończenie Szkoły Pod...
 • 1969 ― Ukończenie Technikum ...
 • 1986 ― Mianowanie na naczeln...
 • 1990 ― Pierwszy wybór na wój...
 • 2001 ― Oddanie do użytku bud...
 • 2002 ― Pierwszy wybór na wój...
 • 2004 ― Oddanie do użytku sal...
 • 2008 ― Oddanie do użytku mia...
 • 2009 ― Oddanie do użytku boi...
 • 2009 ― Oddanie do użytku sal...
 • 2010 ― Oddanie do użytku sal...
 • 2010 ― Zakończenie remontu z...
 • 2011 ― Zakończenie budowy oc...

Zobacz też: