Jolanta Janczak

ur. 13 kwietnia 1953
zm.
Szkoła Podstawowa im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie

O Nadwarciańskiej Drodze Św. Jakuba
Państwo Jolanta i Zbigniew Janczakowie opowiadają o pieszej pielgrzymce do Rzymu
Srebrne Wiosło na Festiwalu w Sopocie
Gazeta Poznańska o występach Wesołych Nutek
Prasa o sukcesach  muzycznych
Zdjęć: 12
Filmów: 3
Dokumentów: 2

Dzieciństwo

Pani Jolanta Janczak urodziła się 13 kwietnia 1953 r. we Wrześni. Jej rodzice to Kazimiera i Kazimierz Piechoccy. Od dzieciństwa pani Jolanta związana jest z Miłosławiem. Tu ukończyła Szkołę Podstawową i pobierała lekcje gry na instrumentach muzycznych. Miło wspomina czasy szkolne, interesowały ją zwłaszcza przedmioty humanistyczne. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni rozpoczęła studia na wydziale pedagogiki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Praca zawodowa


Pracę zawodową rozpoczęła w 1977 roku. Pracowała w Szkole Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu jako nauczyciel nauczania początkowego. Po kilku latach zaczęła uczyć muzyki w klasach IV –VI. Od 1997 roku pracowała w Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu. W tym czasie zorganizowała i prowadziła zespół wokalny, zespół instrumentalny oraz indywidualną naukę na różnych instrumentach. Przygotowywała programy artystyczne dla szkoły i środowiska. Uwrażliwiała w ten sposób wszystkich na sztukę i drugiego człowieka. Przez wiele lat w pomieszczeniach kościoła ewangelickiego prowadziła otwarte audycje muzyczne z cyklu „Lekcja inna niż wszystkie”. Zajmowała się propagowaniem wśród uczniów i społeczeństwa kultury muzycznej i folkloru, zwłaszcza wielkopolskiego.

Praca społeczna


Pani Jolanta jest animatorką wielu przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych na terenie naszej gminy. Od 18 grudnia 1983 roku i na początku lat dziewięćdziesiątych pełniła funkcję komendanta Hufca ZHP w Miłosławiu. Wraz z drużyna harcerską wyjeżdżała podczas wakacji na obozy harcerskie w kraju i za granicę. Organizowała rajdy, spotkania z ciekawymi ludźmi. W Ośrodku Kultury w Miłosławiu prowadziła harcerskie zespoły muzyczne. Uczyła śpiewu, tańca i gry na instrumentach muzycznych. Dzięki zaangażowanej i systematycznej pracy soliści i zespoły osiągały znaczące sukcesy w przeglądach i konkursach wojewódzkich, regionalnych (międzywojewódzkich) i ogólnopolskich, np. w Koninie, Sopocie czy Siedlcach. Była również akompaniatorką Zespołu Pieśni i Tańca ” Ziemia Miłosławska”. Zawsze bardzo chętnie włączała się w przygotowanie imprez środowiskowych, np. Jarmarki Różności, Dni Miłosławia, 150 rocznica Wiosny Ludów, Dni Seniora, itp. Pani Jolanta Janczak wraz z mężem są pomysłodawcami realizacji akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Miłosław. Przez 19 lat była szefem Sztabu WOŚP w Miłosławiu. Oprócz ulicznej zbiórki pieniędzy organizowała imprezy i koncerty kolejnych finałów WOŚP. W dniu 8 marca 2012 r. w warszawskim Teatrze Capitol odebrała wraz z mężem Zbigniewem z rąk Jerzego Owsiaka pamiątkowy medal z okazji XX-lecia fundacji. To zaszczytne wyróżnienie zostało przyznane jako wyraz podziękowania za 19 lat owocnej współpracy z Fundacją.
Pani Jolanta Janczak wraz z mężem była inicjatorem wytyczenia i oznakowania nowej nitki Drogi św. Jakuba w Wielkopolsce przebiegającej przez Miłosław. Po pieszej pielgrzymce do Santiago de Compostela podjęła działania w celu popularyzacji idei pielgrzymowania na nasz region. Stąd pomysł na przeprowadzenie szlaku pątniczego pod nazwą „Nadwarciańska Droga św. Jakuba” o długości 111 km. Wędrować szlakiem mogą wszyscy niezależnie od wyznania, światopoglądu, narodowości czy wieku. Nadwarciańska Droga św. Jakuba dochodzi do Wielkopolskiej Drogi św. Jakuba prowadzącej z Gniezna aż do Santiago de Compostela i łączy miejsca związane z kultem św. Jakuba, jak również inne ciekawe obiekty kulturalne i przyrodnicze.
W 2011 r. zrealizowała dwa tzw. „małe projekty” z unijnej dotacji. Realizując projekty, zajęła się m. in. promocją szlaku na terenie działania LGD Z Nami Warto. Za pomysł i realizację tych projektów zdobyła II miejsce w Konkursie EuroLady wschodniej Wielkopolski. Obecnie wraz z mężem Zbigniewem nadal zajmuje się promocją szlaku w Wielkopolsce (prezentacje multimedialne w szkołach i bibliotekach w Poznaniu, Jarocinie, Witaszycach, we Wrześni, w Inowrocławiu) oraz na ogólnopolskich spotkaniach Przyjaciół Dróg św. Jakuba w Polsce (Głuchołazy, Mikuszewo, Skierniewice, Henryków, Toruń, Kraków). W latach 2010 – 2015 zorganizowała kilka weekendowych przejść nowo oznakowaną trasą. Jest współorganizatorem Dni Jakubowych w Miłosławiu. W 2010 roku w dniach 19-21 listopada w Mikuszewie i Miłosławiu współorganizowała spotkanie sympatyków i członków Stowarzyszenia ,,Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” . Głównym celem spotkania było podsumowanie działalności Stowarzyszenia w 2010 roku oraz przede wszystkim spotkanie pielgrzymów i osób zajmujących się rodzimym Szlakiem Muszli.
W dniach 28.01.2014 r. – 27.04.2014 r. dla uczczenia kanonizacji Wielkiego Polaka Jana Pawła II pani Jolanta odbyła wraz z mężem pieszą pielgrzymkę trasą Miłosław – Watykan, pokonując 2100 km. Wędrówka w 70 % przebiegała Drogami Jakubowymi przez Polskę, Czechy, Niemcy, Austrię i Włochy. Podczas pielgrzymki w trakcie spotkań z mieszkańcami mijanych państw oraz mediami zawsze podkreślali polskość i to, że są mieszkańcami Miłosławia.

Znaczenie postaci


Talentem pedagogicznym, rzetelną wiedzą, pasją zasłużyła na uznanie i szacunek uczniów i ich rodziców.
Wraz z mężem była inicjatorem wytyczenia i oznakowania nowej nitki Drogi św. Jakuba w Wielkopolsce przebiegającej przez Miłosław.
W nietuzinkowy sposób promuje gminę Miłosław.
W 2011 roku zdobyła II miejsce w Konkursie EuroLady wschodniej Wielkopolski.
Rada Gminy 30 września 2014 roku podjęła uchwałę o przyznaniu pani Jolancie Janczak tytułu „Zasłużony dla Gminy Miłosław”

Materiały źródłowe

Archiwum Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu,
Archiwum prywatne pani Jolanty Janczak,
Wywiad z państwem Jolantą i Zbigniewem Janczak – 6 marca 2015.
Kalendarium:

  • 1953 ― Narodziny bohatera

Źródła:

  • Ponad 2 tysiące kilome...

Zobacz też: