Józef Gibowski

ur. 15 marca 1902
zm.
Zespół Szkół w Grzebienisku

Zdjęć: 16
Filmów: 5
Nagrań: 5
Dokumentów: 5

Pochodzenie

Józef Gibowski urodził się 15 marca 1902 r. w Cieślach Wielkich (powiat Września).

Był synem Franciszki i Jana Gibowskich, pochodził z rodziny ziemianskiej.Matka Franciszka Agnieszka Stryszak urodziła się 3 grudnia 1866 r., a zmarła 24 pazdziernika 1943 r. Ojciec Jan Gibowski urodzony 13 maja 1863 r., zmarł 27 grudnia 1955 r. Grób rodziców Józefa Gibowskiego znajduje się w Cieślach Wielkich.

Dzieciństwo

Józef Gibowski miał 12 rodzeństwa : cztery siostry (Helena, Leokadia, Weronika, Jadwiga) i ośmioro braci : (Ignacy, Franciszek, Sylwester, Andrzej, Jan, Stanisław, Kazimierz, Bronisław).Rodzice Józefa Gibowskiego byli bardzo surowi.Uważali, że praca jest największą wartością człowieka.Rodzina miała bardzo duże gospodarstwo, gdzie dzieci cięzko pracowały.

Józef był dzieckiem bardzo zdolnym o szerokich zainteresowaniach.

Jako dziecko interesował się literaturą , szczególnie pasjonowały go książki o tematyce historycznej.Największym marzeniem małego Józefa było zostać nauczycielem i pracować w szkole na wsi.

Edukacja

Józef Gibowski ukończył szkołę ludową.Z posiadanych informacji wiemy również , że uczęszczał do seminarium nauczycielskiego, które ukończył z wyróżnieniem.

Praca

Po ukończeniu Seminarium nauczycielskiego otrzymał swoją pierwszą pracę w Powszechnej Szkole w Dusznikach Wielkopolskich.4 sierpnia 1925 roku otrzymał posadę pierwszego nauczyciela w Szkole w Grzebienisku.Jego zaprzysiężenia dokonał -pan Dolski – Inspektor z Pniew. Józef Gibowski z wielkim entuzjazmem rozpoczął swoje urzędowanie. Pierwszym jego przedsiewzięciem było odnowienie klas szkolnych. Wyposażył również klasy w najpotrzebniejsze rzeczy potrzebne do odpowiedniego zdobywania wiedzy.Pomagał równiez uczniom najuboższym, których rodzice nie byli w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb.Swoim uczniom starał się wpoić poczucie odpowiedzialności, chęć kształcenia i miłość do kraju.Dostrzegał warunki życia na wsi, kryzys gospodarczy, ale podtrzymywał ducha mówiąć „Miłość do Ziemi zwycięży kryzys”.1 pazdziernika 1927 r. Józef Gibowski objął funkcje kierownika szkoły.

Rodzina

Józef Gibowski ożenił się z Teresą.Żona jego była nauczycielką muzyki.Jej prawdziwą pasją była gra na skrzypcach.Miał dwójkę dzieci Zofię i Romualda.Syn Romuald z zawodu był ratownikiem medycznym.Był również przewodniczącym Solidarności.

Działalnośc polityczna

Józef Gibowski był zagorzałym patriotą.Interesował sie polityką, szczególny niepokój budziły w nim wiadomości przychodzące z zachodniej granicy.Prowadził obserwację kolonistów niemieckich.O swoich spostrzeżeniach powiadamiał władze wojskowe w Poznaniu.Rozpoczął systematyczną współpracę z wywiadem, przekazując ustnie raporty.Niestety został zdradzony przez koleżankę z pracy.16 maja 1939 r. na dziedzińcu szkoły zjawiło się gestapo, które wywiozło Józefa do aresztu w Pniewach. Z relacji żony, której udało sie uzyskać jedno widzenie wynika, że był torturowany.Wiedział, że czeka go śmierć.Okres wojny był dla rodziny koszmarem, nie otrzymali żadnej wiadomości o Józefie.W 1946. W7 Lesie Bytyńskim odkryto mogiły pomordowanych Polaków.W jednym z grobów rozpoznano prawdopodobnie kierownika szkoły.

Nagrody i odznaczenia

Aktywnośc społeczna jak również zaangazowanie Józefa Gibowskiego zostały docenione poprzez różnego rodzaju nagrody i odznaczenia.

– 2 sierpień 1929 r. -Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

-Luty 1938 r. -Honorowy Członek Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.

-Maj 1938 r.- Brązowy Medal za Długoletnią Służbę.

Znaczenie postaci

Józef Gibowski był bardzo dobrym pedagogiem , który angażował sie w sprawy wsi i gorąco popierał działalność różnych towarzystw w Grzebienisku takich jak : „Ochotnicza straż pożarna” , „Sokół” , „Kółko Rolnicze”.Organizował pomoc dla dzieci , których rodzice byli bezrobotni. Często zostawał po lekcjach , aby pomóc uczniom słabszym.Organizował różne wycieczki szkolne i zabawy zarówno dla dzieci jak ich rodziców.Z jego inicjatywy otwarto strzelnicę wiejską i świetlicę wiejską.W roku 1926 założył park wiejski , który obsadził tysiącami drzew.Był również organizatorem uroczystych obchodów rocznic państwowych;10 rocznicę odzyskania niepodległości , 10 rocznicę „Cudu nad Wisłą”.26 grudnia 1936 r. odsłonieto popiersie marszałka Polski Józefa Piłsudzkiego , które w czasie wojny zagineło.W 1936 r .Z inicjatywy Józefa Gibowskiego odsłonieto tablice poległych Powstańców Wielkopolskich.Był gorliwym patriotą.Od momentu wybuchu 2 wojny światowej rozpoczął systematyczną współpracę z wywiadem.Śledził poczynania Niemców i przekazywał ustne raporty oficerowi Wojska Polskiego.Józef Gibowski jest bohaterem , który oddał życie w obronie prawd jakie głosił i przekazywał swoim uczniom.Zginął stojąc na straży tego , co w życiu najważniejsze- ojczyzny , honoru i godności osobistej.Społeczeństwo Grzebieniska w uznaniu jego pracy wychowawczej i społecznej ufundowało tablicę pamiątkową.Znajduje się ona na frontowej ścianie budynku , w którym pracował Józef Gibowski.17 grudnia1992 r. Józef Gibowski został patronem Szkoły Podstawowej w Grzebienisku.

BIBLIOGRAFIA:

-Kronika szkolna

-Wywiad z panią Adrianną Nowicką-wnuczką Józefa Gibowskiego

-Wywiad z panem Pawłem Wietrzykowskim-krewnym Józefa Gibowskiego

-Gazetka szkolna”Jednodniówa”

Cytaty:

  • „Miłość do Ziemi zwycię...”

Źródła:

Zobacz też:

  • >
  • >
  • >
  • >
  • >