Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Każda chwila życia jest ważna”

Józef Głazik

ur. 23 stycznia 1941
zm.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu

Zdjęć: 20

POCHODZENIE

Józef Głazik urodził się 23 stycznia 1941 r. w Chełmie nad Wisłą w województwie kujawsko- pomorskim. Rodzice Maria i Tadeusz byli urzędnikami pracującymi w spółdzielczości.

DZIECIŃSTWO I RODZINA

Dzieciństwo i młodość spędził w Bysłowiu- dużej wsi w Borach Tucholskich. W roku 1970 Józef Głazik wstąpił w związek małżeński z Bogusławą, nauczycielką języka polskiego. Państwo Głazikowie mają syna Andrzeja i córkę Martę oraz dwie wnuczki Paulinę i Patrycję. Praca nauczyciela w rodzinie państwa Głazików jest tradycją, babcia Pana Józefa uczyła w Szkole Muzycznej w Chełmie. Pan Józef od najmłodszych lat interesował się geografią, historią, kulturą, a także muzyką.

EDUKACJA

Józef Głazik naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej w Bysłowie. Następnie kształcił się w Liceum Pedagogicznym w Tucholi. Po maturze rozpoczął naukę w Studium Nauczycielskim w Słupsku na kierunku: śpiew z muzyką. W 1977 r. podjął studia wyższe z geografii na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku, gdzie w 1982 r. uzyskał tytuł magistra nauczyciela geografii.


PRACA ZAWODOWA

Pracę zawodową Józef Głazik rozpoczął we wrześniu w 1962 r. jako nauczyciel wychowania muzycznego w Szkole Podstawowej w Strącznie koło Wałcza. Tam prowadził chór szkolny, który w 1970 r. zajął I miejsce na przeglądzie wojewódzkim w Słupsku w kategorii chórów szkolnych wiejskich. Następnie w 1971 r. wraz ze swoim chórem otrzymał wyróżnienie na przeglądzie szkolnych wiejskich i miejskich dawnego województwa koszalińskiego. W 1972 r. zamieszkał z rodziną w Jastrowiu i podjął pracę nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 2 w Jastrowiu aż do 1 września 1995 roku, kiedy przeszedł na zasłużoną emeryturę. W placówce Józef Głazik pełnił funkcje nauczyciela wychowania muzycznego i geografii. Przez 30 lat pracy zawodowej w jastrowskiej podstawówce angażował się w wychowawczą rolę szkoły kontynuowanie tradycji kulturowych i patriotycznych regionu jak i narodu, obchody ważnych wydarzeń historycznych. W latach 1977/78 brał udział przy budowie nowej szkoły. Bardzo skromny, nieustannie dawał dowody swojej ofiarnej pracy i zawsze kierował się dobrem ucznia. Był wielkim promotorem edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Aktywnie uczestniczył w zakrzewianiu terenu szkoły, był pomysłodawcą wielu projektów szkolnych np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi czy Dzień Europy. Szkoła Podstawowa w której pracował jako jedna z pierwszych w regionie rozpoczęła te imprezy.

Pan Józef Głazik był inspiratorem marszy ekologicznych, sesji naukowych. Za każdym razem były one poświęcone określonej tematyce ekologicznej. Organizował spotkania z ciekawymi ludźmi, wzbogacającymi wiedzę i świadomość ekologiczną uczniów, tworzył konkursy i wiele form kształtowania wiedzy i nawyków ekologicznych dzieci i dorosłych. W 1995 roku Pan Głazik był inicjatorem konkursu na palmę wielkanocną. Jego projekt w dalszym ciągu jest kontynuowany w Publicznej Szkole Podstawowej. Po zakończeniu pracy pedagogicznej nie stracił kontaktu ze szkołą. W dalszym ciągu inspiruje nauczycieli do nowych pomysłów. Pan Józef w wolnych chwilach lubi odpoczywać na łonie natury, spacerować po lesie. W 2007 roku widząc pustkę w nazewnictwie kartograficznym zakątków Jastrowia zachęcił nauczycielkę przyrody do pracy nad projektem dotyczącym najwyższego szczytu. Z okazji 50- lecia PSP zorganizowano konkurs na nazwę wzgórza i rozpoczęto procedury przygotowawcze. W styczniu 2008 roku Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy. Nazwa urzędowa Sosnowa Góra obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku, która oficjalnie została nadana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Praca w szkole była życiowym powołaniem Józefa Głazika. Ucząc dzieci i młodzież swoich przedmiotów czuł się spełniony zawodowo. Za swoje poświęcenie dla pracy, w której kształtował młode pokolenia, otrzymał wiele nagród :

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Złoty Krzyż Zasługi

Medal Za Zasługi Oświaty Województwa Pilskiego

ZNACZENIE

Wszechstronna działalność Józefa Głazika pozostawiła trwały ślad w życiu byłych uczniów, jak i nauczycieli PSP w Jastrowiu. Swoją pasją do zdobywania wiedzy o świecie zaraził dzieci i rodziców PSP. Uczniowie z pokolenia na pokolenie pielęgnują tradycje szkoły, które zapoczątkował Pan Józef Głazik wraz z uczniami. Był nie tylko cenionym nauczycielem, ale wspaniałym wychowawcą, cieszącym się wielkim szacunkiem i autorytetem, dla wielu młodych nauczycieli – był mentorem. Za swoją postawę i zaangażowanie w życie szkoły i środowiska zasługuje na najwyższe wyróżnienie. Józef Głazik może służyć jako wzór do naśladowania dla nowych pokoleń.

ŹRÓDŁA:

– wywiad z Panem Józefem Głazikiem (06.02.2015 r.)

– Kroniki PSP w Jastrowiu

– strona internetowa: http://www.jastrowie.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=2&artykul=74&akcja=artykul


Kalendarium:

 • 1941 ― Narodziny bohatera
 • 1962 ― Praca
 • 1962 ― Studium Nauczycielskie
 • 1970 ― Nagroda
 • 1972 ― Praca
 • 1977 ― Nagroda
 • 1982 ― Nagroda
 • 1982 ― Wykształcenie
 • 1983 ― Nagroda
 • 1989 ― Nagroda
 • 1995 ― Emerytura

Cytaty:

 • „Każda chwila życia jes...”

Zobacz też: