Józef Różniak

ur. 10 marca 1934
zm. 25 września 1995
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej

Zdjęć: 7
Filmów: 6
Nagrań: 6
Dokumentów: 6

Pochodzenie

Józef Różniak urodził się 10.3.1934 r. w Łodzi koło Nakła nNotecią. Rodzice zajmowali się rolnictwem.

Dzieciństwo

Wybuch II wojny światowej głęboko wrył się w pamięć Józefa Różniaka. Jako 5-letni chłopiec mocno przeżył panikę i ucieczkę przed Niemcami.

Edukacja

Edukację rozpoczął w niemieckiej szkole. Po wyzwoleniu w przyspieszonym tempie skończył szkołę podstawową i rozpoczął naukę w liceum.

Etapy działalności

Etap pierwszy

Jako 18-latek zaczął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Śmielinie, którą przerwało wezwanie do odbycia służby wojskowej. Po powrocie z wojska pracował w Szkole Podstawowej w Bninie. W sierpniu 1960 roku wziął ślub z Hanną, a następnie został zatrudniony w Szkole Podstawowej w Wysokiej Małej jako nauczyciel, a później objął posadę kierownika tej szkoły.

Etap drugi

W roku 1963 władze oświatowe zaproponowały Józefowi Różniakowi stanowisko podinspektora szkolnego. Rozpoczyna pracę terenową. Do jego obowiązków należy kontrola szkół w powiecie wyrzyskim. Jest to czas, w którym sieć komunikacyjna na terenie powiatu jest bardzo słabo rozwinięta.

Kolejne etapy…

Z Wysokiej do stolicy powiatu kursuje tylko 2x dziennie autobus, a do Wysokiej Małej nie dociera wcale żaden środek komunikacji. Jeździ motorem. Najtrudniej jest w jesienne słoty czy zimowe zawieruchy. Do wielu szkół czy małych szkółek , które wizytuje nie ma żadnego połączenia.

Po pięciu latach dojazdów rezygnuje z pracy podinspektora. Ma kilka propozycji objęcia stanowiska kierowniczego, czy to w szkołach miejskich, czy wiejskich. Jednak ciągle czuje się związany ze środowiskiem gminy Wysoka.

W wyniku reorganizacji szkół, na terenie miasta Wysoka powstaje zbiorcza szkoła i powołany zostaje Gminny Dyrektor Szkół, którym jest Tadeusz Pietrzak, a jego zastępcą Józef Różniak. Od 1973r. do 1984r. wspólnie kierują pracą oświatową na terenie gminy Wysoka. We wrześniu 1984r. po kolejnej reformie administracji Różniak objął funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Wysokiej, a w 1991r. stanowisko dyrektora Zespołu Ekonomiczno- Admnistracyjnego szkół. Angażował się również w pracę społeczną jako radny. Był przewodniczącym Komisji Oświaty oraz radnym sejmiku wojewódzkiego w Pile. Mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie przerwał pracy zawodowej. Po oddaniu do użytku nowego budynku szkolnego (dotąd sale lekcyjne znajdowały się w trzech różnych budynkach) praca była coraz łatwiejsza.

Znaczenie postaci

Niezmiennie pełen werwy, wigoru i rzadkiego daru szybkiego nawiązywania kontaktów z ludźmi cieszył się dużym autorytetem i szacunkiem nie tylko wśród uczniów. Był bardzo wymagający wobec siebie i innych. Wygrał konkurs na dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej. W trosce o dobry poziom metodyczny i merytoryczny lekcji i zajęć pozaszkolnych w skuteczny sposób organizował pracę z kadrą pedagogiczną. Stwarzał warunki i dopingował nauczycieli do podwyższania kwalifikacji zawodowych na studiach wyższych. Posiadał wyjątkowe zdolności do tworzenia właściwej i rzetelnej atmosfery w gronie pedagogicznym. Szkoła i praca z dziećmi była dla Józefa Różniaka całym życiem.

Miał jeszcze wiele planów, myślał o rozpoczęciu prac nad wyborem patrona szkoły i o ufundowaniu sztandaru. Odszedł nagle 25 września 1995 roku podczas pełnienia swych obowiązków.

Jego praca była doceniana nie tylko przez miejscowe środowisko, ale także przez władze wyższego szczebla, które przyznały mu Medal za Zasługi dla Rozwoju Województwa Pilskiego. Za pracę oświatową otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania, a od Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Medal za Zasługi dla Rozwoju Opieki Zdrowotnej i Upowszechniania Kultury Fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Wśród wielu odznaczeń bardzo cenił sobie medal im. dr H. Jordana, przyznawany za pracę dla dobra dziecka.

Kalendarium:

  • 1934 ― Narodziny bohatera
  • 1995 ― Śmierć bohatera

Źródła:

Zobacz też:

  • >
  • >
  • >
  • >
  • >
  • >