Kazimierz Gościmski

ur. 02 marca 1930
zm. 04 sierpnia 2013
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r.w Cieninie Kościelnym

Nadanie Szkole Podstawowej  w Cieninie Kościelnym imienia Bohaterów Września 1939 r.
Wspomnienie
Zdjęć: 10
Filmów: 2

Pochodzenie

Kazimierz Gościmski urodził się 2 marca 1930 roku w Budzisławiu Kościelnym (gmina Kleczew) jako syn Franciszka i Felicji z Bałeckich. Mąż Wandy z Liberkowskich, ojciec Urszuli (1954) i Janusza (1958). Nauczyciel, regionalista, publicysta, działacz społeczny i niekwestionowany autorytet harcerski.

Edukacja

29 sierpnia 1940 roku w czasie okupacji niemiekiej jako 10-letni chłopiec został wraz z rodziną wysiedlony do Parczewa w lubelskie (Generalne Gubernatorstwo). Tam na tajnych kompletach ukończył szkołę powszechną. Po powrocie w rodzinne strony zaczął kształcić się w gimnazjum w Koninie, które ukończył w 1949 r. Dwa lata później zdał maturę pedagogiczną. W latach 1960-63 kształcił się zaocznie w Studium Nauczycielskim. Ostatnim etapem edukacyjnym było uzyskanie w roku 1977 tytułu magistra na Wydziale Geografii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nauczyciel i dyrektor

W zawodzie nauczycielskim przepracował 36 lat. W latach 1949-53 uczył w Dobrosołowie. Następnie od 1953 do 1957 roku kierował Szkołą Podstawową w Sierniczu Małym, by ostatecznie zostać dyrektorem Szkoły Podstawowej w Cieninie Kościelnym (1957-85). Dodatkowo w latach 1960-66 kierował Szkołą Przysposobienia Rolniczego, a w roku szkolnym 1966/67 był dyrektorem w zorganizowanej przez siebie Zasadniczej Szkole Rolniczej. Obie szkoły mieściły się w Cieninie Kościelnym.

Harcerzem być…

Do Związku Harcerstwa Polskiego wstąpił 27.09.1945 r. stając się członkiem I Drużyny Harcerskiej im Tadeusza Kościuszki w Koninie, a przyrzeczenie harcerskie złożył 21.12.1945r. Tak pisał o tym wydarzeniu w artykule pod tytułem „Historia pewnego przyrzeczenia harcerskiego”, zamieszczonym w miesięczniku Towarzystwa Przyjaciół Konina -„Koniniana”:

http://koniniana.netstrefa.com.pl/10_2005.pdf.

Trzy lata później zostaje drużynowym V Drużyny Harcerskiej w Koninie, a w 1949 r. członkiem Komendy Hufca ZHP. Po podjęciu pracy w Cieninie Kościelnym organizuje I Drużynę Harcerską im. Bartosza Głowackiego i zostaje jej drużynowym. Szybko wspina się po szczeblach kariery instruktorskiej. Rozkazem Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej R.L. 2/59 z dnia 15.02.59 r. zostaje mianowany podharcmistrzem. Doceniając jego talent organizatorski zostaje mu w roku 1957 powierzone zadanie zorganizowania Hufca ZHP w Słupcy, w którym przez dwa lata społecznie bedzie pełnił funkcję komendanta. Przez następne lata stoi na czele szczepu harcerskiego w Cieninie Kościelnym i jest aktywnym członkiem Komendy Hufca w Słupcy. W latach 1957–59 współorganizuje wielu obozów Hufca Słupca: w Powidzu, Skokach, Mieczownicy i Głodowie. Uczestnik Walnego Zjazdu ZHP w Warszawie (1959), Zlotu ZHP w Łodzi (1986) oraz Zlotu Grunwaldzkiego(1988). Od roku 1991 członek Harcerskiego Kręgu Seniorów ,,Warta’’ w Koninie, członek kapituły Kręgu Seniorów we Włocławku i Koninie. W roku 1989 zostaje przewodniczącym Komisji Historycznej Hufca Konin. Pełnił także zaszczytną funkcję Przewodniczącego Komisji Historycznej Chorągwi Konińskiej.

Społecznik

Poza działalnością harcerską działał bardzo aktywnie w szeregach Związku Nauczycielstwa Polskiego (od 1949 r.), Polskiego Stronnictwa Ludowego, Ochotniczych Straży Pożarnych, Rad Narodowych, w których piastował odpowiedzialne funkcje np. członka Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Słupcy, wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Oświaty i Kultury, kilkakrotnie był przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Wyborczej do Sejmu. Pełnił funkcję Kuratora Sądu dla Nieletnich, ławnika Sądu Wojewódzkiego, prelegenta Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Autor wielu artykułów w lokalnej prasie:

http://koniniana.netstrefa.com.pl/goscimski.html

Na łamach ,,Gazety Słupeckiej’’ zamieścił zarys historyczny harcerstwa w powiecie słupeckim. Choć mieszkał w 80-tysięcznym Koninie, uwielbiał wszystko co związane jest z ruchem ludowym. Na okazjonalnych spotkaniach, zebraniach, posiedzeniach, wiecach, akademiach, wszędzie gdzie mógł, prezentował sylwetki i dokonania małych i wielkich ludowców. Był bohaterem artykułów prasowych w „Przeglądzie Konińskim” i „Dzienniku Ludowym”.

Znaczenie postaci

Za swoją aktywność w pracy zawodowej i społecznej w różnych organizacjach oraz działalność harcerską hm. Kazimierz Gościmski wyróżniony został:

– srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,

– Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego (1966),

– Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego (1969),

– Srebrnym Krzyżem Zasługi (1969),

– Odznaką Honorową ,,Za Zasługi dla Województwa Poznańskiego’’ (1972),

– Złotym Krzyżem Zasługi (1975),

– Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Konińskiego” (1980),

– Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia (1980),

– Odznaką Honorową ,,Za Zasługi dla ZHP’’ (1983),

– Medalem 40 lecia PRL (1984),

– Złotym Medalem dla Pożarnictwa (1986),

– Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1986),

– Złotym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP (1991),

– Medalem Witosa (1992),

– Odznaką ,,Za Zasługi dla Hufca Konin’’ (1995),

– Odznaką Seniora (1995),

– Odznaką „Zasłużony dla Miasta Konina” (2000).

Wyróżniony odznaczeniami ZHP Chorągwi Konińskiej, Wielkopolskiej, Włocławskiej. Za liczne zasługi wpisany do Księgi Województwa Konińskiego oraz Księgi Działaczy Ruchu Ludowego Województwa Konińskiego.

Zainicjował budowę Wiejskiego Domu Higieny, dziś Ośrodka Zdrowia w Cieninie Kościelnym.

Inicjator oraz twórca Izby Pamięci Narodowej w Szkole Podstawowej w Cieninie Kościelnym.

Zainspirowany wydarzeniami w Wilcznej we wrześniu 1945 r., pomysłodawca oraz realizator nadania Szkole Podstawowej w Cieninie Koscielnym imienia Bohaterów Września 1939 r.

Ostatnia droga

Kazimierz Gościmski zmarł 4 sierpnia 2013 r. Spoczął na konińskim cmentarzu komunalnym, żegnany przez rodzinę, przyjaciół, harcerzy, nauczycieli i znajomych.

Bibliografia

Jarecki M., „Krótka historia powiatów ziemi słupeckiej”, Słupca, Starostwo Powiatowe, 2002.

Komisja Historyczna Zarządu Okręgu ZNP w Koninie, „Zasłużeni działacze Związku Nauczycielstwa Polskiego województwa konińskiego 1905 – 1997”, Konin, 1997.

Mozio J., „Mieniący się rytm codzienności”,[w:] „Dziennik Ludowy”,13-14.10.1979 r., nr 229.

Jałoszyński R., „Polskę budowano w Cieninie, w każdej wsi…”, [w:] „Przegląd Koniński”, 1982.

Kroniki Szkoły Podstawowej w Cieninie Kościelnym.

Prywatne archiwum Barbary i Janusza Gościmskich.

Prywatne archiwum Jadwigi i Władysława Szymańskich.

Księgozbiór rodzinny Jadwigi i Władysława Szymańskich.

www.hksslupca.pl

www.konin.zhp.pl

Kalendarium:

  • 1930 ― Narodziny bohatera
  • 2013 ― Śmierć bohatera

Zobacz też:

  • > Miejsce narodzin ...
  • > Miejsce śmierci b...