Kazimierz Kluczka

ur. 06 lutego 1912
zm. 23 kwietnia 1993
Zespół Szkolno - Przedszkolny - Szkoła Podstawowa im. Kompanii Powidzkiej 1918 r. w Powidzu

Zdjęć: 3

Pochodzenie

Urodził się 6.02.1912 roku w Czarnkowie. Jego ojcem był Leon Kluczka, a matką Stanisława, z domu Wojtkowiak.

Edukacja

Kazimierz Kluczka uczęszczał do szkoły powszechnej w Czarnkowie, którą ukończył w roku 1924. W latach 1924-26 kontynuował naukę w Gimnazjum im. Janka z Czarnkowa. Postanowił, że jego życie w dalszej części będzie związane ze szkolnictwem, dlatego w roku 1927 wstąpił do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Czarnkowie.

Działalność

Od 18 listopada 1935 r. pracował w Publicznej Szkole Dokształcającej w Czarnkowie, ucząc języka polskiego i religii. W roku 1934 zdobył II stopień przysposobienia wojskowego przy 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie. W dniu 1 września 1937 r. został mianowany tymczasowym nauczycielem Publicznej Szkoły Powszechnej w Lipnikach. W czasie II wojny światowej pracował jako rolnik w gospodarstwach rolnych następujących wsi: Polanowo, Rymachowo, Rudunek, Giewartów. Tam też prowadził tajne nauczanie polskich dzieci. Zaraz po wyzwoleniu powiatu gnieźnieńskiego i konińskiego udał się do Powidza. 9 lutego 1945 r. Kazimierz Kluczka rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Powidzu, w której pracował do roku 1973.

W okresie od 1 maja 1972 do 31 sierpnia 1973 roku pełnił obowiązki dyrektora tej placówki. W roku 1952 ukończył roczny wyższy kurs nauczycielski w Katowicach z biologii, geografii i zajęć praktycznych. Prowadził w szkole liczne zajęcia pozalekcyjne, m.in. koło muzyczne.Był doskonałym organizatorem wycieczek krajoznawczych, rajdów pieszych,obozów harcerskich,zimowisk dla dzieci i młodzieży.Pasją poznawania Ojczyzny zaraził wiele pokoleń powidzan.Założył Spółdzielnię Uczniowską i Szkolną Kasę Oszczędności.Kazimierz Kluczka przez całe swoje życie angażował się również w życie społeczne Powidza: w latach 1950-73 pełnił funkcję Przewodniczącego Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodowej, w roku 1964 wybrany został do Komisji Zdrowia, Zatrudnienia i Opieki Społecznej przy Powiatowej Radzie Narodowej w Gnieźnie.Przez 16 lat pełnił funkcję Prezesa Ogniska ZNP w Powidzu.Działał też w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Otrzymał nastepujące odznaczenia :

-Medal 30-lecia Polski Ludowej,

-Złotą Odznakę ZNP,

-Złoty Krzyż Zasługi,

-Złotą Odznakę Honorową za Zasługi w rozwoju województwa poznańskiego,

-Brązowy medal Tysiąclecia Państwa Polskiego,

-Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł 23 kwietnia 1993 roku. Spoczywa na cmentarzu w Powidzu.

Znaczenie postaci

Kazimierz Kluczka był bardzo lubiany przez dzieci i młodzież, dla wielu stał się wzorem do naśladowania.Jego życzliwość, zaangażowanie i wiedza są przykładem nauczyciela- pasjonata, który potrafi przyciągnąć do siebie młodych.

Kalendarium:

  • 1912 ― Narodziny bohatera
  • 1993 ― Śmierć bohatera

Zobacz też:

  • > Miejsce narodzin ...
  • > Miejsce śmierci b...