Powrót Encyklopedia Wielkopolan „...należy wypełniać(...) swoje zwyczajne obowiązki i po ludzku traktować inny...”

ks. Edward Majka

ur. 23 kwietnia 1943
zm.
Zespół Szkół w Mosinie, Szkoła Podstawowa nr 2

wywiad z księdzem proboszczem E
Nasza przygoda z księdzem Edwardem Majką.
Zdjęć: 28
Filmów: 13
Nagrań: 12
Dokumentów: 13

Pochodzenie

Ks.Proboszcz Edward Majka urodził się 23.04.1943 r. w Mielcu podczas drugiej wojny światowej. Jego ojcem był Józef Majka (ur. 1914 r.), matką Maria z domu Sudoł (ur. 1912r.).

Dzieciństwo

Ojciec ks. Proboszcza Edwarda Majki został aresztowany przez Niemców w łapance i przewieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, po roku do obozu koncentracyjnego Buchenwald i w końcu do Dora Mittelbau, gdzie został zamordowany 29 marca 1945 roku. Matka Maria samotnie wychowywała syna, pracując odbudowała spalony przez okupanta dom rodzinny. W latach 50 –tych wyszła powtórnie za mąż za wdowca z piątką dzieci. Matka po ciężkiej chorobie zmarła w 1972 roku.

Edukacja

Ksiądz Edward Majka skończył szkołę podstawową, następnie Liceum Ogólnokształcące w Mielcu. W trakcie nauki w liceum pracował na swoje utrzymanie. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1961 roku. W tym też roku wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Podczas studiów w seminarium pełnił wiele funkcji: infirmiarza opiekującego się chorymi, redaktora gazety seminaryjnej „Refleksy”, ceremoniarza seminaryjnego. Dzięki tej ostatniej funkcji brał bezpośredni udział w uroczystościach milenijnych w 1966 r. i miał styczność z kardynałem Stefanem Wyszyńskim i przyszłym papieżem kardynałem Karolem Wojtyłą. 20.05.1967 r. przyjął święcenia kapłańskie w Katedrze Poznańskiej z rąk księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka.

Praca duszpasterska w latach 1967 – 1996.

W roku 1967 dekretem Władzy Duchownej ks. E. Majka został skierowany na dwumiesięczne zastępstwo do parafii św. Marcina w Kępnie. Od września 1967 do czerwca 1970 był wikariuszem w parafii św. Mateusza w Opalenicy, gdzie proboszczem był ks. kanonik Teofil Dals pochodzący z Mosiny. Od 1970 do 1973 pełnił posługę kapłańską jako wikariusz w parafii św. Wawrzyńca w Zaniemyślu. W lipcu 1973 r. otrzymał zadanie zorganizowania duszpasterstwa w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Lutyckiej w Poznaniu. Kaplicę i duszpasterstwo tworzył od podstaw. Jako kapelan pracował w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym do 1981r. W październiku 1981 r. przyjął z rąk arcybiskupa J. Stroby nominację na proboszcza w Przemęcie. Tam podjął się dzieła renowacji i ratowania zabytkowej świątyni pocysterskiej. Ogromną zasługą ks. E. Majki jest odbudowanie zniszczonej przez huragan 200 lat wcześniej wieży na kościele http://www.800.przemet.pl/artykuly/5_przemeckie_wieze.pdf.

Praca duszpasterska w parafii p.w. Św. Mikołaja w Mosinie.

Od 01.07.1996 roku do dziś ksiądz kanonik Edward Majka jest proboszczem parafii pw. Św. Mikołaja w Mosinie. W latach 1996 – 2000 ks. proboszcz Edward Majka zmieniał otoczenie wokół świątyni w Mosinie. Dzięki wielkiej determinacji, umiejętności zjednywania ludzi oraz zdolnościom organizatorskim doprowadził do zbudowania pomiędzy kościołem a cmentarzem rozległego, wygodnego parkingu oraz uporządkowania cmentarza. Odnowił budynki przylegające do świątyni (m.in. dom byłego kościelnego – dziś wikariat). Kościół Świętego Mikołaja został odnowiony, można w nim podziwiać: polichromię Ewy Buczyńskiej i Walentego Gabrysiaka, witraże projektowane przez prof. Rajmunda Hałasa, obraz patrona świątyni, w prezbiterium obrazy czterech ewangelistów, (autor Jacek Strzelecki, 1998 r.), rzeźbę Ducha Świętego, a u podstawy tabernakulum rzeźbiony ołtarz (autor Roman Czeski). Kościół został konsekrowany (poświęcony) 6 grudnia 2002 przez Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. W 2010 r. proboszcz doprowadził do otwarcia i poświęcenia w kościele Kaplicy Wieczystej Adoracji – trzynastego(w diecezji) ośrodka wieczystej adoracji.

Z inicjatywy księdza proboszcza E.Majki zostały przywrócone do dawnej świetności figury świętych zniszczone podczas II wojny światowej przez Niemców, które znajdują się na terenie Mosiny: Figura Matki Bożej (poświęcona 1 września 2001r.), Najświętszego Serca Pana Jezusa(poświęcona 25 listopada 2001r.), Matki Bożej Bolesnej (poświęcona 9 grudnia 2001r.), Świętego Jana Nepomucena , krzyż przy ul. Śremskiej. Z inicjatywy ks. Edwarda Majki i p. Witolda Wilhelma na terenie cmentarza powstały dwa kamienne pomniki upamiętniające ludzi bestialsko pomordowanych podczas drugiej wojny światowej.

Ksiądz Edward Majka włożył także dużo wysiłku, by zaadaptować dawną kostnicę w Ludwikowie na kaplicę szpitalną p.w. Św. Michała w Ludwikowie (teren dawnego sanatorium w Ludwikowie, będącego dziś częścią Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów). Do kaplicy chorych i mieszkańców przyciągają relikwie św. Ojca Pio sprowadzone tu w 2005 r. przez księdza Marka Rostowskiego (przywiezione z podróży do San Giovanni Rotondo).

Publikacje

W styczniu 1997 roku z inicjatywy ks. proboszcza Edwarda Majki reaktywowano miesięcznik „Wiadomości Parafialne”http://www.wiadparafmosina.republika.pl/, który po raz pierwszy ukazał się w parafii Mosina 26.10.1930 r. z inicjatywy księdza proboszcza Jana Krajewskiego i wychodził do 01.09.1939 r. Ksiądz proboszcz Edward Majka jest nie tylko wydawcą gazety, ale również autorem wielu artykułów dotyczących m.in. życia parafii, historii religii, historii miasta itp. Publikuje także w Przewodniku Katolickim. Jest współautorem albumu „Witraże w Kościele Św. Mikołaja w Mosinie” (2002).

Nagrody i wyróżnienia

Za swoją działalność ksiądz proboszcz Edward Majka był wielokrotnie nagradzany. W 1996 r. Wydział Oświaty z Kościana wręczył mu honorowe odznaczenie za zasługi w dziedzinie oświaty. Jako kapelan Straży Pożarnej w Mosinie otrzymał odznaczenie lokalne. Kiedy pracował w Przemęcie, brał czynny udział w działaniach Straży Pożarnej i dostał złoty medal od Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej za zasługi dla pożarnictwa. Otrzymał także nagrodę za ratowanie zabytków, a w plebiscycie „Wielkopolanin Roku” zorganizowanym przez Radio „Merkury” w 1997r. zajął dziesiąte miejsce. W Mosinie uhonorowano go także państwową Złotą Odznaką Emeryta. Otrzymał też wiele wyróżnień i dyplomów od szkół, różnych organizacji. 31.03.2005 Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę w sprawie przyznania ks. Kanonikowi Edwardowi Majce Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej – najwyższego lokalnego wyróżnienia i uhonorowała za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej. Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej laureat odebrał na uroczystej sesji Rady Miejskiej 3 maja 2005 r. w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie przy ul. Dworcowej 4. Laudację wygłosił p.Tomasz Żak. 24.05.2014r. młodzież z Grupy Inicjatywnej Baranówko w obecności przedstawiciela Kancelarii Prezydenta RP na uroczystej sesji Rady Miejskiej uhonorowała ks. kanonika Edwarda Majkę tytułem „Przyjaciel Młodzieży”, przyznając go: „szczególnej osobie, która przez otwartość serca sprawiła, że uwierzyliśmy w to, że marzenia mogą się spełniać”.

Pasje i zamiłowania.

Wielką pasją ks. Edwarda Majki jest piłka nożna, kajakarstwo, podróże. Zwiedził Europę, część Azji, Ural – miejsca pobytu Polaków, Stany Zjednoczone, Kanadę, w której ma rodzinę i przyjaciół, Brazylię, był na Madagaskarze.

Praca dla różnych środowisk.

Ks. Kanonik Edward Majka był i jest duszpasterzem wielu środowisk. Jest Moderatorem odpowiedzialnym w skali diecezji za Towarzystwo Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego http://asd.poznan.pl/seminarium/towarzystwo-przyjaciol-asd. Wokół idei pomocy najuboższym i potrzebującym potrafi zjednoczyć wielu ludzi. Szczególną troską ksiądz Edward Majka otacza dzieci i młodzież. Jest współorganizatorem letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z parafii. Przy kościele dzieci i młodzież rozwijają swoje pasje muzyczne w zespole parafialnym „Mikołajki”, scholi „Któż jak Bóg”. Jest także mecenasem sztuki. Dzięki jego wsparciu i pomocy swoje pasje i zamiłowania artystyczne mogli rozwijać m.in. miejscowi i okoliczni artyści. W kościele p.w. Św.Mikołaja w Mosinie organizuje okolicznościowe koncerty, wystawy.

Znaczenie postaci

Ksiądz proboszcz Edward Majka jest pasterzem, który we wspaniały sposób integruje środowisko kościelne ze środowiskiem świeckim. W nieprzeciętny sposób dba o pamięć ofiar pomordowanych w trakcie II wojny światowej. Ratuje od zapomnienia i zniszczenia zabytki, poddaje je renowacji, współtworzy miejsca pamięci narodowej. Jest człowiekiem wielkiego serca. Cechuje go wyjątkowa serdeczność w codziennych kontaktach z parafianami, wielka życzliwość i wrażliwość na niedolę i problemy codzienne każdego człowieka.

Wersja anglojęzyczna – skrót

Edward Majka (the rector of our parish in Mosina) was born on 23rd of April 1943 in Mielec. His father, Józef Majka born in 1914 was murdered by the Germans in 1945 in Dora Mittelbau. His mother, Maria Sudoł (maiden name) was born in 1912 and died in 1972.

Edward Majka attended primary school and secondary school in Mielec. In 1961, he graduated from secondary school and then joined Archiepiscopal Seminary in Poznań. He became a priest in 1967 and after that worked in many parishes. He has been a rector of our parish in Mosina since 1996.

Edward Majka received plenty of awards for his priestly, pedagogical and social work. He also got a lot of prizes and diplomas form various organizations. In 2014, he was given a medal of “A Youth Friend” which is a great honour.

Kalendarium:

 • 1967 ― Rozpoczęcie pracy jak...
 • 1970 ― Wikariusz w parafii Ś...
 • 1973 ― duszpasterz w Szpital...
 • 1981 ― proboszcz w Przemęcie...

Źródła:

Cytaty:

 • „...należy wypełniać(.....”

Zobacz też:

 • > II wojna światowa...
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >