ks. Henryk Szwarc

ur. 17 lutego 1938
zm.
Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie

Zdjęć: 9

Pochodzenie

Ks. kan. Henryk Szwarc urodził się 17 lutego 1938 r. w Ołoboku jako syn Sylwestra i Stefanii z domu Nowak. Pochodzi z rodziny rzemieślniczej.

Edukacja (lub „młodość”)

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Ołoboku w 1952 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum Męskim o wysokiej renomie i bogatych tradycjach w Ostrowie Wlkp. Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1956 r. i podjął studia filozoficzno-teologiczne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.

Etapy działalności

Etap pierwszy

Dnia 27 maja 1962 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. abpa Antoniego Baraniaka. Placówki duszpasterskie ks. Szwarca to: Lusowo, Poznań – parafia Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Andrzeja Boboli, Ostrów Wlkp. – parafia św. Antoniego, Leszno – parafia św. Jana Chrzciciela. Pierwszą samodzielną placówkę duszpasterską otrzymał przy kościele rektorskim pw. bł. Bogumiła Bpa w Poznaniu.

Etap drugi

Poza obowiązkami duszpasterskimi ks. Szwarc studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym i w 1981 r. napisał pracę magisterską z zakresu biblistyki pt. „Cnota wdzięczności w teologii św. Pawła”. Następnie duszpasterzował w parafii NMP w Ostrorogu.

Etap trzeci

W 1989 r. ks. Szwarc objął parafię Ducha Świętego w Gostyniu. Ważnym zadaniem na tym etapie była katechizacja młodzieży, którą prowadził przez 11 lat w Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu. W latach 1995-2005 redagował pismo parafialne „Ducha nie gaście”. W roku 1999 otrzymał godność kanonika przy Kapitule Kolegiackiej w Poznaniu. Współtworzył gazetę ”Życie Gostynia”.

Etap czwarty

W roku 2005 z woli ks. abpa Stanisława Gądeckiego ks. Henryk Szwarc objął parafię św. Jadwigi w Pępowie (pow. gostyński). Był tu proboszczem przez 8 lat.

Etap piąty

Po 50 latach posługi kapłańskiej ks. kan. Szwarc przeszedł na emeryturę i zamieszkał w domu parafialnym w Pępowie. Jest to czas na refleksję, modlitwę, dziękczynienie za dobro, jakie dokonało się w jego życiu na różnych placówkach duszpasterskich.

Znaczenie postaci

Ks. kan. Henryk Szwarc to człowiek bardzo skromny, życzliwy i otwarty na innych, kreatywny w pracy duszpasterskiej i administracyjnej. Ludzie i ich problemy są jego pasją. Jest człowiekiem dialogu. W czasie swoich peregrynacji wikariuszowskich i proboszczowskich dobrze poznał całą Wielkopolskę i archidiecezję. Pępowska parafia była ostatnim etapem jego aktywnej pracy. Troszczył się w niej o podniesienie poziomu kultury i patriotyzmu. Dbał o współpracę ze szkołą. Uczestniczył w uroczystościach szkolnych i gminnych, uczył młode pokolenie szacunku do drugiego człowieka, miłości do własnego narodu, jego kultury i historii, otwierał oczy na piękno i dzieje małej ojczyzny. Wspierał lokalne publikacje historyczne i poetyckie. Oprócz wspomnianych przymiotów cechuje go zamiłowanie do kolekcjonowania starych zegarów. Świetnie się czuje w klimacie muzyki Straussów. W mieszkaniu ks. Szwarca na ścianach wiszą prawdziwe dzieła sztuki z XIX i XX wieku, które nabywał przez wiele lat. Ksiądz twierdzi, że zegary i czas łączą się z jego kapłaństwem. Traktuje czas jako wstęp do wieczności. Uważa, że każda godzina, minuta i sekunda jest niesłychanie cenna, ma tylko jeden defekt – jest nieodwracalna.

Zasługi

21.10.2007 – postawienie pomnika Jana Pawła II przy kościele (spiżowe popiersie na granitowym cokole) i poświęcenie go przez ks. bpa M. Jędraszewskiego; wzbogacenie świątyni o dwa nowe obrazy: Bożego Miłosierdzia i Ojca Pio;

03.05.2009 – udział w ogólnopolskiej akcji sadzenia dębów katyńskich „Katyń… ocalić od zapomnienia”, prowadzonej przez parafię wspólnie z samorządem lokalnym i szkołą; upamiętnienie ofiar katyńskich z ziemi pępowskiej;

21.10.2009 – pierwsza w historii parafii wizyta J.E. ks. Henryka Kardynała Gulbinowicza z Wrocławia z okazji odpustu św. Jadwigi i 750-lecia parafii oraz promocji albumu „Kościół św. Jadwigi w Pępowie”; uhonorowanie ks. kan. Henryka Szwarca Pierścieniem Tysiąclecia Archidiecezji Wrocławskiej za troskę o rozwój kultu św. Jadwigi;

2010 – wydanie na potrzeby parafii pamiątkowego opracowania pt. „Odpust św. Jadwigi w Pępowie” w 750-lecie parafii z promocją albumu;

10.2010 – odsłonięcie na cmentarzu przy kościele symbolicznej płyty nagrobnej ks. Jerzego Popiełuszki, męczennika za wiarę i Ojczyznę;

11.2010 – odsłonięcie tablicy Ofiar Katynia na cmentarzu w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej;

01.05.2011 – festyn parafialny z bogatym programem z okazji beatyfikacji Jana Pawła II; wydanie okolicznościowych pocztówek; ufundowanie dzwonu ze stosownymi inskrypcjami dla upamiętnienia beatyfikacji Jana Pawła II;

2011-2013 – przeprowadzenie renowacji świątyni: skomplikowana i wymagająca operacja wymiany okien na historycznej wieży kościoła; troska o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel;

05.2012 – wydanie kolejnej publikacji poświęconej historii krzyży i figur w parafii pt. „Krzyżu Chrystusa bądźże pozdrowiony…”;

10.04.2013 – odsłonięcie i poświęcenie na murze kościoła tablicy smoleńskiej w 3. rocznicę katastrofy; aktu poświęcenia dokonał J.E. ks. Henryk Kardynał Gulbinowicz;

27.05.2012 – jubileusz 50-lecia kapłaństwa;

06.2013 – podjęcie inicjatywy upamiętnienia ziemiańskich rodów Konarzewskich i Mycielskich – fundatorów kościołów na ziemi gostyńskiej (głaz z pamiątkową tablicą w centrum Pępowa).

Publikacje:

· 2009 – Kościół św. Jadwigi w Pępowie, wydanie albumowe;

· 2012 – Krzyżu Chrystusa bądźże pozdrowiony…, wydanie książkowe poświęcone historii krzyży i figur w pępowskiej parafii.

Kalendarium:

  • 1938 ― Narodziny bohatera
  • 1962 ― Święcenia Kapłańskie...
  • 2012 ― 50-lecie kapłaństwa

Zobacz też:

  • > Miejsce narodzin ...
  • > Parafia św. Jadwi...