Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Albowiem postanowiłem sobie nie znać, przebywając wśród was, nic innego, tylk...”

ks. kanonik Hieronim Muczek

ur. 18 sierpnia 1937
zm. 15 lipca 2009
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli

Zdjęć: 31
Filmów: 11
Nagrań: 11
Dokumentów: 11

Dzieciństwo

Hieronim Muczek urodził się 18 sierpnia 1937 roku w Kobylej Górze. Rodzice – Wincenty i Franciszka oczekując na narodziny czwartego dziecka dowiedzieli się od lekarza, że ciąża zagraża życiu matki lub dziecka. Matka wracając ze szpitala wstąpiła do kościoła i decydując się urodzić to dziecko powierzyła je Bogu. Kiedy Franciszka Muczek urodziła zdrowego syna, lekarz trzymając noworodka na rękach powiedział: „Rośnij zdrowo na chwałę Bogu i rodziców”. Hieronim jako małe dziecko lubił ustawiać ołtarzyki w domu, ozdabiając je polnymi kwiatami. Był zawsze uśmiechniętym chłopcem. Od wczesnych lat swego życia był ministrantem pod opieką ks. kan. Jana Markula, który wprowadził go w świat duchowny.

Edukacja w seminarium

Hieronim Muczek po Szkole Podstawowej, którą ukończył w Kobylej Górze uczęszczał do Arcybiskupiego Niższego Seminarium Duchownego w Wolsztynie. Po zdaniu matury w tym seminarium w 1955 roku wstąpił do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu, gdzie ukończył w 1961 roku 6-letnie studia filozoficzno-teologiczne i 27 maja 1961 roku przyjął z rąk ks. abpa Antoniego Baraniaka w Archikatedrze Poznańskiej święcenia kapłańskie, uzyskujac tym samym uprawnienia kapłańskie. Mszę Świętą Prymicyjną – czyli swoją pierwszą mszę – odprawił 28 maja 1961 roku w Ostrowie Wielkopolskim w kościele pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego, a Mszę Św. Sekundycyjną odprawił w parafii kobylagórskiej. Swoją posługę kapłańską rozpoczął jako kapelan Domu Sióstr Urszulanek w Lipnicy i Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Serca Konającego w Otorowie.

Duszpasterstwo

Wikariat

Ks. Hieronim Muczek jako wikariusz pełnił swoją posługę w Opalenicy w parafii pw. św. Mateusza, w Lesznie w parafii pw. św. Mikołaja oraz w Poznaniu w parafiach: pw. św. Krzyża, pw. św. Michała i pw. św. Marcina. Będac wikariuszem w parafiach poznańskich organizował pielgrzymki do Częstochowy dla młodzieży studenckiej oraz dla klas maturalnych, a także z okazji Zlotów Młodzieży Akademickiej. Pobłogosławił związki małżeńskie sześciu parom, które poznały się na spotkaniach prowadzonego przez niego Duszpasterstwa Akademickiego.

Probostwo w parafii w Łaszczynie

W 1979 roku ks. Hieronim Muczek został mianowany proboszczem parafii pw. św. Marcina w Łaszczynie niedaleko Rawicza, gdzie wierni nazwali go „Proboszczem Maryjnym”. W „Łaszczyńskich Wspominkach’’ ks. Janusza Giera, ks. Muczek jest opisany następująco: „Ks. Hieronim Muczek był w Łaszczynie na rok przed moim wstąpieniem do seminarium, a później towarzyszył mi w drodze do kapłaństwa, uważając mnie trochę za „swojego kleryka”. Pozwolił mi też odprawić Mszę św. prymicyjną w Łaszczynie, w dziesięć dni po przyjętych święceniach’’. W dniu pożegnania ks. Hieronima Muczka parafianie z Łaszczyna nie szczędzili mu podziękowań – „za wszystko dobro coś dla nas uczynił, dając nam dobry przykład wiary jak Ojciec Wielkiej Rodziny” oraz za to, że „dbał o kościół, remontował go, upiększał kwiatami”. Parafianie z Łaszczyna żegnali swojego ukochanego księdza proboszcza Hieronima Muczka „z ciężkim sercem i pogrążeni w bólu” oraz pełni zazdrości – „o jak będą szczęśliwi ci parafianie, którzy dostaną tak zacnego księdza na nowego duszpasterza”.

Probostwo w Pogorzeli

Od 1986 roku ks. Hieronim Muczek był proboszczem w parafii pw. św. Michała Archanioła w Pogorzeli. W 1995 roku został powołany przez bpa kaliskiego Stanisława Napierałę do Kolegium Kapituły Konkatedralnej w Ostrowie Wielkopolskim w charakterze kanonika honorowego. Jednocześnie pełnił funkcję dekanalnego ojca duchownego kapłanów w dekanacie koźmińskim. W ciągu 22 lat posługi duszpasterskiej w parafii pogorzelskiej udzielił Sakramentu Chrztu Świętego 622 dzieciom. Do I Komunii Świętej zostało przez niego przygotowanych i przystąpiło 1120 dzieci. Przygotował także młodzież w liczbie 1131 do Sakramentu Bierzmowania. Na nową drogę życia wprowadził 224 nowożeńców udzielając im błogosławieństwa bożego. Odprowadził na miejsce wiecznego spoczynku 673 parafian.

Działalność w parafii Pogorzela

W parafii pw. św. Michała Archanioła w Pogorzeli ks. kan. Hieronim Muczek prowadził pracę duszpasterską aż do końca swoich dni i wiele dobra dokonał dla kościoła oraz Pogorzeli. Organizował pielgrzymki i spotkania modlitewne, zakładał Róże Różańcowe Matek i Ojców. Bardzo zależało mu na pogłębianiu życia bożego w parafii, na pełnym wiary przeżywaniu mszy św. i cieszyło go, gdy wierni wstępowali do kościoła także w ciągu dnia. Bardzo boleśnie przeżywał alkoholizm wśród wiernych. Działał aktywnie w Komisji Przeciwdziałania Skutkom Alkoholizmu przy Urzędzie Miejskim w Pogorzeli i był inicjatorem balów bezalkoholowych, z których dochód był wykorzystywany przez miejscowy Caritas na pomoc dla potrzebujących np. pozyskane środki finansowe przeznaczano na zakup opału na zimę.

Był profesjonalnym administratorem parafii, dobrym gospodarzem, dzięki któremu mury pogorzelskiej świątyni stały się nowym kościołem. Gruntownie odnowił kościół, począwszy od wież i dachu, poprzez okna, drzwi, malowanie wnętrza kościoła, ogrzewanie, ułożenie kostki brukowej wokół kościoła. Za jego kadencji drewniane prezbiterium przy ołtarzu głównym zostało wymienione na marmurowy podest.

W 2002 roku odrestaurowana została cała elewacja zewnętrzna kościoła. Aby upamiętnić i uhonorować ten nakład pracy umieszczono od strony wschodniej kościoła, nad zakrystią dachu otoczony kołem napis: AD 2002, a poniżej krzyżyk i po jego lewej stronie litery HM. Rozszyfrowując ten skrót otrzymamy Anno Domini czyli Roku Pańskiego 2002 – jest to data otynkowania na nowo świątyni. Natomiast litery HM są interpretowane przez niektórych parafian jako Hieronim Muczek, czyli inicjały proboszcza, który patronował temu przedsięwzięciu. Jednak wielu pogorzelan pamięta jak osobiście ks. kan. Hieronim Muczek dementował tę teorię i wyjaśniał, że HM to skrót od łacińskiego wyrażenia „Homini Mundi”, co oznacza – „Panu Świata”czyli „AD 2002 HM” może oznaczać – „W Roku Pańskim 2002 Panu Świata” co wydaje się bardziej prawdopodobne.

Dzięki jego działaniom został odnowiony i zmodernizowany dom sióstr zakonnych, w którym zamieszkały od 2005 roku siostry ze Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Po odejściu Elżbietanek ks. kan. Hieronim Muczek zabiegał o to, by parafia nie była pod tym względem osierocona i po 2 latach rozmów i oczekiwania Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa przyjęły zaproszenie do Pogorzeli. Ks. kan. Hieronim Muczek wyremontował także salki katechetyczne, zadbał o cmentarz, gdzie pobudowano ogrodzenie i położono kostkę brukową. Do ostatniej chwili jego życia trwał remont elewacji probostwa i jego otoczenia.

Z inicjatywy ks. kan. Hieronima Muczka odnowione zostały wszystkie krzyże przydrożne w parafii Pogorzela. Zadbał także o Figurę Matki Bożej na Rynku, która była tam od 1784 roku. Ostatecznie została oddana do odrestaurowania i w 2006 roku przeniesiona na cmentarz, a na cokole na Rynku umieszczono nową, ale bez korony z 12 gwiazd. Zainstalowano również oświetlenie zewnętrzne w celu wyeksponowania całego pomnika. Figura Serca Jezusowego, która była od 1934 roku wystawiona na Skwerze Małego Rynku (dziś plac Powstańców Wielkopolskich) z powodu przebudowy miasta została dzięki ks. kan. Hieronimowi Muczkowi przeniesiona w inne miejsce tego placu i poświęcona przez niego. W czasie sprawowania posługi proboszcza przez ks. kan. Hieronima Muczka w gminie Pogorzela powstały także: Figura Przydrożna Zbawiciela Człowieka – przed probostwem w 2000 roku, Figura Św. Floriana przed Domem Strażaka w Pogorzeli w 2004 roku, Figura Św. Floriana przed Domem Strażaka w Głuchowie z okazji 50 – lecia OSP w Głuchowie obchodzonego w 2008 roku.

W 2005 roku ks. kan. Hieronim Muczek zwrócił się z propozycją i prośbą do Rady Miejskiej w Pogorzeli o nadanie imienia części Rynku Pogorzeli jako plac Imienia Jana Pawła II uzasadniając, że „jest ona podyktowana wielką wdzięcznością, życzliwością i szacunkiem wobec Drogiego Papieża Jana Pawła II – naszego Wielkiego Rodaka.” Dnia 25 czerwca 2005 r. Rada Miejska w Pogorzeli uchwaliła i nadała skwerowi publicznemu położonemu w Pogorzeli nazwę „Skwer im. Jana Pawła II”. Obecnie na tym skwerze znajduje się ponad 2 metrowy Pomnik Jana Pawła II, który został poświęcony 12 maja 2010 roku.

Ks. kan. Hieronim Muczek był pomysłodawcą powierzenia św. Michałowi Archaniołowi jako patronowi parafii Miasta i Gminy Pogorzeli. 30 marca 2009 roku przedstawił Radzie Miejskiej w Pogorzeli wniosek w tej sprawie poparty przez Radę Parafialną, Kurkowe Bractwo Strzeleckie oraz mieszkańców, wśród których proboszcz przeprowadził ankietę. Na ankietę o treści „wyrażam życzenie, aby św. Michał Archanioł był patronem Miasta i Gminy Pogorzela” pozytywnie odpowiedziało 1626 parafian w mieście i poszczególnych wioskach, a negatywnych odpowiedzi nie było. Uzasadnieniem wniosku było, że „św. Michał Archanioł jest patronem Kościoła i Parafii Pogorzela od wielu lat i jest on darzony wielkim zaufaniem. Przez ten uroczysty akt nadania patronatu św. Michała Archanioła naszej społeczności pragniemy, aby przestrzeń życia społecznego i publicznego została ubogacona obecnością Opatrzności Bożej jako pomoc w rozwiązywaniu rozmaitych problemów społecznych”. Rada Miejska wyraziła aprobatę dla tej inicjatywy i 6 kwietnia 2009 roku podjęła uchwałę w sprawie starań o ustanowienie św. Michała Archanioła patronem Miasta i Gminy Pogorzela. Proboszcz Hieronim Muczek rozpoczął procedurę prowadzącą do uchwalenia aktu ustanowienia patrona, lecz o dopełnienie tego przedsięwzięcia po jego śmierci zabiegał ks. kan. Dariusz Bandosz. Dnia 26 września 2010 roku św. Michał Archanioł został uroczyście ogłoszony Patronem Niebieskim Miasta i Gminy Pogorzela.

Będąc proboszczem w Pogorzeli kilkakrotnie w latach 2004-2008 organizował pielgrzymki na Jasną Górę w ramach rekolekcji wielkopostnych dla uczniów miejscowej szkoły podstawowej. W czasie tych pielgrzymek „najważniejszym, najpiękniejszym i najbardziej wzruszającym momentem były Msze Święte w Kaplicy Cudownego Obrazu sprawowane przez ks. kan. Hieronima Muczka, który otaczał młodych pielgrzymów swą troskliwą duszpasterską opieką”. Organizował również pielgrzymki rowerowe do Gostynia na Świetą Górę. Pielgrzymował także do innych miejsc świętych: do Ojca Pio, skąd przywiózł relikwie do Parafii Pogorzela. Zorganizował pielgrzymkę do Gargano we Włoszech w dniach 6-18 września 2008 roku, skąd przywiózł kamień z Sanktuarium św. Michała Archanioła. Wówczas tam, w miejscu gdzie ukazywał się Święty zostały mu zawierzone parafia oraz Miasto i Gmina Pogorzela. Obecnie kamień jest umieszczony w przykościelnej symbolicznej Grocie św. Michała Archanioła. Ks. kan. Hieronim Muczek był również w Watykanie, gdzie osobiście spotkał się ze św. Janem Pawłem II.

Wyróżnienia

Jako wyraz wdzięczności dla długoletniej działalności na rzecz Pogorzeli Rada Miasta i Gminy dnia 28 grudnia 2007 roku nadała ks. kan. Hieronimowi Muczkowi, proboszczowi parafii pw. św. Michała Archanioła w Pogorzeli wyróżnienie – tytuł i odznakę „Zasłużony dla Gminy Pogorzela”. Doceniając ks. kan. Hieronima Muczka w uzasadnieniu napisano: „W trakcie dwudziestoletniej pracy na Ziemi Pogorzelskiej był i jest inicjatorem oraz wytrwałym realizatorem przedsięwzięć mających na celu podtrzymanie i utrwalenie duchowej i materialnej kultury chrześcijańskiej. W duchu wiary i poszanowania nieprzemijających wartości chrześcijańskich i patriotycznych z oddaniem świadczy szeroko rozumianą posługę duszpasterską mieszkańcom naszej parafii i gminy. Wspiera dobre pomysły i inicjatywy realizowane przez Gminę i Radę Miejską”.

Jakim był człowiekiem?

Hieronim Muczek był bardzo zasadniczym i wymagającym człowiekiem, ale najwięcej wymagał od siebie. Swoim życiem, postawą i czynem dawał wszystkim przykład dobrego chrześcijanina, patrioty i obywatela. Inicjował i uczestniczył w obchodach świąt państwowych. Uczył dzieci i młodzież szacunku i miłości do ojczyzny. Pamiętał o jubileuszach, urodzinach, imieninach. Był skromny i nie cierpiał wydawać dużo pieniędzy na swoje potrzeby, dlatego też nie miał samochodu i jeździł rowerem. Uwielbiał pomagać innym i był bardzo sumiennym kapłanem, katechetą i duszpasterzem. Jego pasją była gra w szachy i gra na pianinie oraz jazda rowerem. Relaksował się słuchając muzyki poważnej, czytając swoje ulubione książki teologiczne. Na swoim obrazku prymicyjnym umieścił motto: „Albowiem postanowiłem sobie nie znać, przebywając wśród was, nic innego, tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego”. Słowa te realizował w całym swoim życiu, będąc zawsze spokojnym, cichym, pokornym ale uśmiechniętym i rozmodlonym. Nie wyobrażał sobie życia bez modlitwy. Twierdził, że „Modlimy się całym swoim życiem. To, że żyję, że przeżywam kolejne dni, to również modlitwa zanoszona do Boga. Jej potrzeba jest oczywista, człowiek tak pragnie kontaktu z Bogiem, jak roślina słońca. Bez tego obcowania trudno sobie wyobrazić życie z wiarą. Modlitwa jest podstawą przyjaźni z Bogiem. Modlitwa sprawia mi wiele radości, nie wyobrażam sobie bez niej życia”. Dzień przed śmiercią ks. kan. Hieronim Muczek udzielił swoim parafianom Błogosławieństwa Bożego, dziękując im za modlitwę. Słabnącym głosem poprosił wikariusza ks. Łukasza Ograbka o przekazanie tego błogosławieństwa i tych kilku słów parafianom.

Pogrzeb

15 lipca 2009 roku około godz. 14.45 ks. kan. Hieronim Muczek ,,po wyczerpującej chorobie i krótkim pobycie w szpitalu gostyńskim zakończył swoją ziemską pielgrzymkę”. Dla rodziny wymownym jest dzień i godzina śmierci. „Zmarł w środę – jest to dzień poświęcony Matce Bożej Nieustajacej Pomocy, której tak bardzo ufał i w godzinie Miłosierdzia Bożego – 14.45. Za życia każdego dnia w tej godzinie można było go zastać w kościele na modlitwie”. Uroczystościom pogrzebowym, które odbyły się 19 lipca 2009 roku przewodniczył biskup kaliski Jego Ekscelencja ks. bp Stanisław Napierała. We mszy św. pożegnalnej udział wzięło liczne grono księży z różnych parafii, siostry zakonne, zakonnicy, tłumy mieszkańców Pogorzeli i okolic, rodzina i przyjaciele. Został pochowany zgodnie ze swoim życzeniem na pogorzelskim cmentarzu wśród swoich parafian obok Figury Matki Bożej Niepokalanej.

BIBLIOGRAFIA:

Opracowania:

Kumaniecki K., Słownik łacińsko – polski, PWN, Warszawa 1985.

Lewek A., Czas mija, pamięć pozostaje …, Ostrów Wielkopolski 2012.

Rybka K., Historia Kościoła św. Michała Archanioła w Pogorzeli, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Pogorzela 2013.

Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1965.

Dokumenty:

Dokumentacja archiwum kościoła w Pogorzeli, księgi parafialne.

Pożegnanie z Łaszczyna „Ukochany nasz Księże Proboszczu”.

Uchwała nr XII/87/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Pogorzela”.

Uchwała nr XXV/163/05 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 25 czerwca 2005 roku w sprawie: nadania nazwy Skwerowi publicznemu w Pogorzeli.

Uchwała Nr XXIV/168/09 rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie akceptacji starań o ustanowienie św. Michała Archanioła patronem Miasta i Gminy Pogorzela.

Wniosek o ustanowienie św. Michała Archanioła patronem Miasta i Gminy Pogorzela z dnia 30.03.2009 r.

Strony internetowe:

www.parafialaszczyn.com.pl, Giera J., Łaszczyńskie wspominki, 18.02.20014.

www.sppogorzela.pl

www.pogorzela.pl

www.powiatgostyn.pl, „Aktualności Gostyńskie”, Non omnis moriar.

Strona rodziny Muczek, Serwis MyHeritage.

Wypowiedzi:

ks. kan. Dariusza Bandosza – proboszcza Parafii Pogorzela;

Dobrochny Błażejczak – bibliotekarki w Szkole Podstawowej w Pogorzeli;

Piotra Curyka – Burmistrza Miasta i Gminy Pogorzela.

Wspomnienia:

Krystyny Augustyniak – siostry.

Czasopisma:

ASZ, Wspomnienie o śp. ks. Hieronimie Muczku, „Świętomarcińskie Słowo’, nr 3(167), kwiecień 2011.

doti, Michał Archanioł obrońcą Pogorzeli, „Życie Gostynia”, nr 24(457), 13.06.2008.

hh, Relikwie Ojca Pio, „Życie Gostynia”, nr 10(753), 04.03.2008.

Jańczak D., I co z tym skwerem?, „Życie Gostynia”, nr 16(501), 17.04.2009.

Opiekun, Hieronim Muczek, nr 16(293), 26.07–08.08.2009.

Wywiad z ks. kan. Hieronimem Muczkiem, „Rozdroża”, nr 8, wrzesień 1998.

Siama A., Bożonarodzeniowa radość z zapełnionej ławki, „Życie Gostynia”, nr 3(253), 10.02–23.02.2008.

Siama A., Parafianie pożegnali swojego proboszcza, „Życie Gostynia”, nr 29(76), 24.07.2009.

Kalendarium:

 • 1979 ― Proboszcz w Łaszczynie
 • 1986 ― Proboszcz w Pogorzeli
 • 1961 ― Początki pracy duszpa...
 • 1937 ― Narodziny bohatera
 • 1955 ― Zdanie matury
 • 1961 ― Ukończenie studiów fi...
 • 1961 ― Święcenia kapłańskie...
 • 1961 ― Msza św. Prymicyjna
 • 2007 ― Otrzymanie tytułu i o...
 • 2009 ― Śmierć bohatera
 • 2009 ― Pogrzeb ks. kan. Hier...

Cytaty:

 • „Albowiem postanowiłem ...”

Źródła:

Zobacz też:

 • > Ukończenie Arcybi...
 • > Miejsce pochówku
 • > Ks.kan. Hieronim ...
 • > Odprawienie Mszy ...
 • > Ukończenie szkoły...
 • > Miejsce śmierci b...
 • > Ukończenie Arcybi...
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >