Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Nigdy nie przeżywałem trudności w wierze, zawsze fascynowały mnie sprawy Boże...”

ks. prałat Jan Ćwiejkowski

ur. 15 kwietnia 1928
zm. 14 września 2001
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Wywiad z p. Marianem Kucharzakiem cz. 1
Wywiad z p. Marianem Kucharzakiem cz. 2
Wywiad z p. Marianem Kucharzakiem
Wywiad z p. Marią Rabiega
Zdjęć: 59
Filmów: 4
Nagrań: 2
Dokumentów: 4

Pochodzenie

Jan Ćwiejkowski urodził się 15 kwietnia 1928 r. w Pruścach koło Wągrowca. Pochodzi z wielodzietnej rodziny rolniczej, był synem Władysława i Heleny z domu Borysiak. W jego rodzinie było pięciu księży.

Dzieciństwo

Pierwsze lata nauki spędził w Szkole Podstawowej w Pruścach. Tutaj też uczęszczał na lekcje katechezy, które w późniejszych latach zaowocowały wyborem drogi życiowej. Chociaż w dzieciństwie marzył o tym, żeby zostać leśnikiem, porzucił te plany na rzecz kapłaństwa.

Edukacja (lub „młodość”)

Do Liceum Ogólnokształcącego uczęszczał w Rogoźnie.

Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownych w Gnieźnie i Poznaniu. W 1954 r. z rąk ks. biskupa Franciszka Jedwabskiego przyjął święcenia kapłańskie.

Swoją mszę prymicyjną odprawił w parafii św. Stanisława w Pruścach.

Etapy działalności

Pierwsze lata kapłaństwa jako wikariusza.

Sprawowanie funkcji proboszcza.

Praca duszpasterska w parafii pw. św. Anny w Bralinie.

Etap pierwszy

Po otrzymaniu święceń kapłańskich przez 3 lata był wikariuszem w parafii w Połajewie koło Obornik Wielkopolskich. W tej parafii pod okiem ks. proboszcza Nikodema Nowaczyńskiego uczył się prac budowlanych, ładu i porządku.

W 1957 r. został przeniesiony do parafii św. Marcina w Kępnie. Opiekował się tam ministrantami, uczył katechezy, dużo czasu spędzał w konfesjonale. Remontował także parafialny Dom Katolicki.

Ostatnim już etapem jego pracy duszpasterskiej jako wikariusza była poznańska parafia pw. Bożego Ciała.

Etap drugi

W 1964 r. objął funkcję proboszcza w parafii w Zakrzewie koło Rawicza i sprawował swoją posługę przez 10 lat. Przeprowadził tutaj remont sanktuarium pw. Matki Bożej Pocieszenia.

Kolejne etapy…

5 lutego 1974 r. został proboszczem parafii rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Bralinie. Od 1978 r. objął funkcję dziekana dekanatu bralińskiego. Jako proboszcz zarządzał kilkoma obiektami sakralnymi na terenie parafii (kościół parafialny pw. św. Anny w Bralinie, kościół pw. Narodzenia NMP „Na Pólku”, kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Mnichowicach, kaplica św. Jadwigi Śląskiej na łąkach w Mnichowicach, kaplica na cmentarzu).

Dzięki staraniom ks. Jana Ćwiejkowskiego uratowany został zabytkowy drewniany kościół „Na Pólku”. W 1983 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odebrał złotą odznakę Ministra Kultury i Sztuki „Za opiekę nad zabytkami”, a 25 lutego 1993 r. za renowację i ratowanie dziedzictwa kulturowego otrzymał medal honorowy „Europa Nostra”. Zaś w 40-lecie święceń kapłańskich został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Lecha Wałęsę.

W 1987 r. ks. Jan został kapelanem Ojca Świętego, a 8 lat później otrzymał godność Prałata Honorowego Jego Świątobliwości.

Ks. Jan założył nowy cmentarz przy ul. Lipowej i wybudował na nim kaplicę. Poświęcenie cmentarza miało miejsce w 1980 r.

Był gospodarzem ważnych dla parafian uroczystości: nawiedzenie przez kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej(18-19.01.1977 r.) czy nawiedzenie przez kopię figury Matki Bożej Fatimskiej (16-17.07.1996 r.). Wspólnie z Akcją Katolicką organizował spotkania, imprezy, wycieczki dla dzieci i młodzieży.

W 1999 r. ks. Jan przeszedł na emeryturę. Zamieszkał w dawnym domu sióstr zakonnych przy ulicy Wrocławskiej. Nadal czynnie uczestniczył w życiu parafii.

14 września 2001 r. zmarł na atak serca podczas grzybobrania w miejscowości Lipnik. Msza pogrzebowa odbyła się 18 września w kościele „Na Pólku”, a ciało zostało złożone na cmentarzu przy ul. Lipowej w Bralinie.

Ks. Jan Ćwiejkowski był wspaniałym duszpasterzem, bardzo dobrym i skromnym człowiekiem. Lubił przebywać na łonie natury, jego pasją było wędkowanie i grzybobranie. Bardzo bliskie były mu zagadnienia gminy i jego mieszkańców. W czasie swego duszpasterzowania w Bralinie był członkiem komitetu obchodów 850-lecia Bralina, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, inicjatorem powstania Pomnika Pamięci Ofiar Represji i Walki o Wolność, współzałożycielem i radcą duchowym Zarządu Gminnego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (otrzymał „Złotą Odznakę Honorową PZERiI” w 1993r.), założycielem oddziału Akcji Katolickiej w parafii (21.11.1996 r.).

Znaczenie postaci

Ks. prałat Jan Ćwiejkowski był doceniany i szanowany za życia. Znalazł się w gronie kandydatów na patrona miejscowego gimnazjum. Do dziś pozostaje w pamięci wielu ludzi jako wspaniały duszpasterz, dobry gospodarz, wielki społecznik i niezwykle skromny człowiek. Jego portret znajduje się w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy wśród zasłużonych dla ziemi bralińskiej. W 4 rocznicę śmierci powstał pamiątkowy obelisk w miejscu, w którym zmarł, a od 2011 r. jego nazwisko nosi jedna z ulic Bralina. W piękny i uroczysty sposób uczczono 80. rocznicę urodzin księdza w kościele „Na Pólku” odbyła się msza św. z udziałem wielu gości i parafian. Dalszą część uroczystości przygotowali uczniowie Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie. Były wspomnienia i wystawa pamiątek. Relację z tego wydarzenia emitowało Diecezjalne Radio „Rodzina” w Kaliszu. W Tygodniku Kępińskim ukazał się artykuł ze wspomnieniami o ks. Janie Ćwiejkowskim.

Źródła

1. Archiwum rodzinne, rozmowy z członkami rodziny

2. Artykuły prasowe

3. Strony internetowe

4. Materiały z Biblioteki Publicznej w Bralinie

5. Wywiad przeprowadzony z Marianem Kucharzakiem

6. Wywiad przeprowadzony z Marią Rabiega

Kalendarium:

 • 1957 ― Parafia w Kępnie
 • 1954 ― Parafia w Połajewie
 • 1964 ― Parafia w Zakrzewie
 • 1961 ― Parafia w Poznaniu
 • 1974 ― Objęcie funkcji probo...
 • 1977 ― Nawiedzenie parafii p...
 • 1978 ― Objęcie funkcji dziek...
 • 1983 ― Złota odznaka Ministr...
 • 1987 ― Włączony do grona kap...
 • 1992 ― Wyróżniony Złotą Odzn...
 • 1993 ― Medal honorowy „...
 • 1994 ― Krzyż Kawalerski Orde...
 • 1995 ― Otrzymanie godności P...
 • 1996 ― Nawiedzenie parafii p...
 • 1996 ― Założenie oddziału Ak...
 • 1999 ― Przejście na emerytur...
 • 1954 ― Święcenia kapłańskie...

Źródła:

Cytaty:

 • „Nigdy nie przeżywałem ...”

Zobacz też:

 • >
 • >