ks. Jan Fornalczyk

ur. 02 lutego 1926
zm.
Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach

Zdjęć: 31

Pochodzenie

Ks. Jan Fornalczyk urodził się 02.02.1926 roku w Sieradzu. Jego rodzice poznali się we Francji. Udali się tam w poszukiwaniu pracy. Tu pobrali się i następnie wrócili z powrotem do ojczyzny. Ojciec Józef był robotnikiem i pracował w browarze, matka Marianna z domu Wasik zajmowała się domem. Ma dwie młodsze siostry Annę (ur.1928 r.) i Teresę ( ur.1939 r.) oraz nieżyjącego brata Tadeusza (1930-1993).

Dzieciństwo i młodość / edukacja

Cały okres dzieciństwa i wczesnej młodości spędził w Sieradzu. W 1933 roku, w wieku 7 lat, poszedł do siedmioklasowej szkoły podstawowej. Od najmłodszych lat był blisko Boga i Kościoła. Przed wojną był ministrantem w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu. Proboszczem parafii był wówczas ks. Prałat Walter Pogorzelski. Jego edukacja zakończyła się, gdy wybuchła II wojna światowa. W czasie okupacji od 1940 do 1945 pracował jako fryzjer u Niemki o nazwisku Schmidt. Był to zakład fryzjerski damsko-męski tylko dla Niemców. Dzięki tej pracy mógł utrzymać siebie i pomóc swojej rodzinie. Po zakończeniu wojny w 1946 roku rozpoczął naukę w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Sieradzu. Edukacja powinna trwać 6 lat / 4 klasy gimnazjalne i 2 licealne/. Jednakże po wojnie zakres materiału z dwóch klas trzeba było opanować w jednym roku, dlatego nauka naszego bohatera trwała trzy lata. Nadal pracował w zakładzie fryzjerskim, zarabiając na swoje utrzymanie, ale tylko w soboty, kiedy nie chodził do szkoły. Uwielbiał matematykę i historię. Jego ulubionym nauczycielem był właśnie matematyk prof. Wiśniewski. Po ukończeniu gimnazjum i liceum rozpoczął naukę w Szkole Oficerskiej w Łodzi, jednakże po trzech miesiącach zrezygnował, stwierdzając, że to nie jest ta droga, którą chce podążać. W 1949 roku wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku.

Działalność duszpasterska – początek

Kleryk Jan Fornalczyk otrzymał święcenia kapłańskie z rąk księdza biskupa Antoniego Pawłowskiego 20 czerwca 1954 roku. Dnia 26 czerwca 1954 roku w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu odprawił swoją mszę prymicyjną.
Przez 10 lat pełnił funkcję wikariusza w następujących parafiach: Skulsk, Koło, Kłodawa i Lipno. Tę ostatnią parafię wspomina z sentymentem, gdyż był w niej katechetą przyszłego biskupa Stanisława Gębickiego.
Pierwszą parafią księdza Jana Fornalczyka była Bierzwienna Długa. Funkcję proboszcza pełnił tam 10 lat (1965 – 1975). Następnie w latach 1976 – 1983 był proboszczem w Malanowie, w parafii pw. św. Stanisława.

Działalność duszpasterska w parafii Szymanowice

Od 1983 roku został proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach i pełnił tę posługę przez 18 lat. Do pracy w tejże parafii został skierowany dekretem ks. bp. Ordynariusza Jana Zaręby.
W czasie jego działalności duszpastersko-administracyjnej zostały przeprowadzone liczne przedsięwzięcia. W 1983 roku dokończono prace przy kaplicy na cmentarzu, której budowę rozpoczął ks. Stanisław Erwiński. Ks. Jan Fornalczyk wyposażył ją w meble oraz organy. Wymalowano wnętrze i zawieszono na zewnątrz kaplicy obraz Chrystusa Zmartwychwstałego. Wylano alejki i założono krawężniki na cmentarzu.
W 1984 roku przeprowadzony został remont organistówki. Od tej pory dzieci przystępujące do pierwszej komunii świętej oraz młodzież ucząca się do sakramentu bierzmowania miały swoją salkę katechetyczną. Wyremontowano również budynki gospodarcze przy plebanii.
W maju 1985 roku wylano chodnik wokół kościoła. Jak napisano w Księdze Parafialnej „(…) do tego czasu była tylko wąska ścieżka, a w czasie roztopów, deszczu było pełno błota (…)
W 1986 roku rozpoczęła się rozbudowa Kościoła Filialnego pw. św. Antoniego Padewskiego w Świerczynie: „(…) W ciągu pół roku rozebrano prezbiterium, zalano nowe fundamenty i pobudowano mury, dach pokryto blachą aluminiową. Założono instalację, wybiałkowano, a stolarz wykonał umeblowanie, ławki, ołtarz i inne. Wierni mogą się pomieścić, wygodnie usiąść, a dzieci mają wygodną salkę katechetyczną, która służy również za zakrystię”. Rok później zrobiono wokół kościoła parkan z cegły.
W tym samym roku przeniesiono na cmentarz dzwon, który wisiał na drewnianej rozsypującej się dzwonnicy obok kościoła. Jeden z parafian wykonał metalową dzwonnicę, którą ustawiono na cmentarzu.
W 1988 roku wymieniono zniszczony już bardzo dach na kościele parafialnym z blachy cynkowej na aluminiową oraz wyremontowano ceglany parkan wokół kościoła.
W 1990 roku od lutego do września trwało malowanie wnętrza kościoła. Msze święte odbywały się wówczas w Kaplicy Cmentarnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego.
W 1991 roku z inicjatywy ks. proboszcza Jan Fornalczyka i współpracy z mieszkańcami Lisewa rozpoczęły się prace przy budowie Kościoła Filialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w tejże miejscowości. Od dawna dostrzegano potrzebę wybudowania w tej wsi kościoła filialnego, który mógł służyć mieszkańcom Lisewa i pobliskich wsi. Budowę kościoła filialnego zakończono w październiku 1992 roku.

W 1993 roku został nadany księdzu tytuł Kanonika Kapituły Sieradzkiej.
W 1995 roku od maja do września odnowiono elewację kościoła i dach na plebanii.
Ksiądz Jan Fornalczyk był zawsze obecny w życiu gminy. Zaszczycał swoją obecnością uroczystości gminne i szkolne m.in. dożynki, otwarcie Gminnego Ośrodka Zdrowia, Oczyszczalni Ścieków, Stacji Wodociągowej, otwarcie Gimnazjum w Gizałkach. Brał czynny udział w uroczystościach związanych z nadaniem Szkole Podstawowej w Tomicach imienia Obrońców Tobruku w 1994 roku i przez wszystkie lata czynnie uczestniczył we wszystkich uroczystościach szkolnych związanych z tym wydarzeniem.

W 2001 roku otrzymał tytuł Prałata.
Dnia 24 czerwca 2001 roku parafianie ze wzruszeniem żegnali ks. Kanonika Jana Fornalczyka, który po 18-stu latach duszpasterzowania w parafii Szymanowice odchodził na zasłużoną emeryturę.

Emerytura

Ksiądz Prałat zamieszkał w Domu Księży Emerytów im. Dobrego Pasterza we Włocławku. Cały czas pamięta o naszej parafii, wracając na wyjątkowe uroczystości i wydarzenia. To właśnie tu obchodził jubileusz 50-lecia sakramentu kapłaństwa w 2004 roku. Na uroczystej mszy świętej homilię wygłosił wówczas biskup Stanisław Gębicki, wychowanek ks. Jana Fornalczyka. Dziesięć lat później w 2014 roku byliśmy świadkami obchodów 60-lecia Jego kapłaństwa. Jest nadal aktywnym kapłanem.

Znaczenie postaci

Osoba ks. Jana Fornalczyka w życiu naszej parafii i gminy zajmuje szczególne miejsce. Idealnie potrafił integrować środowisko kościelne ze środowiskiem świeckim. Interesował się wszelkimi poczynaniami władz gminnych na rzecz środowiska lokalnego i akceptował je. Współpracował z Radą Gminy, sołtysami i społecznością, która zawsze czynnie włączała się we wszelkie inicjatywy księdza. Zawsze liczył się ze zdaniem innych ludzi. Cechowała go ogromna życzliwość w kontaktach z parafianami, dlatego nigdy nie miał problemu z zebraniem osób chętnych do bezinteresownej pomocy przy realizacji różnych przedsięwzięć. Wspomagali go nie tylko ludzie prywatni, ale zawsze mógł liczyć na pomoc organizacji środowiskowych: Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich.
Ksiądz proboszcz tak starał się pracować, aby jego następca całą parafię zastał w jak najlepszej kondycji zarówno materialnej, jak i duchowej.
Szczególnie ważne dla niego były dzieci i młodzież. Potrafił z nimi rozmawiać, dawać cenne wskazówki na przyszłość. Ministranci, których zawsze było wielu, słuchali go z wielkim zaciekawieniem i szacunkiem. W kilku z nich zaszczepił ziarno wiary tak mocno, że rozpoczęli naukę w seminarium duchownym, zostając księżmi. W czasie trwania posługi kapłańskiej wychował 13 księży. W czasie obchodów 60- lecia kapłaństwa księdza Fornalczyka homilię wygłosił jego wychowanek ks. Jacek Bryś, pochodzący z parafii Szymanowice, przytaczając słowa innego wychowanka ks. Adama Urbaniaka, które najlepiej oddają, jakim był kapłanem i człowiekiem: ,,Wówczas to miałem okazję przyglądać się postawie mojego księdza proboszcza. Do dziś noszę jego obraz w sercu, gdy klęczy w zakrystii pośród ministranckiego zamieszania i przygotowuje się do mszy świętej. Jest to kapłan, dla którego ważniejszy jest Kościół niż on sam, niż jego zdrowie. To właśnie jego postawa odegrała kluczową rolę w moim powołaniu. Wzbudził on we mnie pewnego rodzaju rachunek sumienia. Dzięki jego życzliwości i otwartości do ludzi a przede wszystkim jego oddaniu się Bogu postanowiłem zmienić swoje życie. Chciałem być taki jak on oddany Bogu i ludziom”

Źródła

1. Kronika Parafialna parafii Szymanowice.
2. Kroniki Gminy Gizałki.
3. Wywiad z ks. Prałatem Janem Fornalczykiem, przeprowadzony 28.02.2015 roku we Włocławku.


Tutaj wpisz treść…

Kalendarium:

 • 1926 ― Narodziny bohatera
 • 1946 ― Rozpoczęcie nauki w G...
 • 1949 ― Rozpoczęcie nauki w S...
 • 1954 ― Otrzymanie święceń ka...
 • 1965 ― Pierwsze probostwo w ...
 • 1976 ― Probostwo w Malanowie
 • 1983 ― Prace wykończeniowe w...
 • 1983 ― Objęcie probostwa w p...
 • 1983 ― Prace wykończeniowe p...
 • 1986 ― Rozbudowa Kościoła Fi...
 • 1991 ― Budowa Kościoła Filia...
 • 1993 ― Nadanie tytułu Kanoni...
 • 2001 ― Nadanie tytułu Prałat...
 • 2001 ― Przejście na emerytur...
 • 2004 ― 50-lecie kapłaństwa k...
 • 2014 ― Obchody 60-lecia kapł...

Źródła:

 • Bp Mering do księży se...
 • Gmina Gizałki
 • II wojna światowa
 • Malanów (województwo w...
 • Parafia rzymskokatolic...
 • Parafia św. Dominika w...
 • Sieradz

Zobacz też: