ks. Jan Ksycki

ur. 05 maja 1919
zm. 25 marca 1990
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Chodzieży

Kartka z kroniki
Kartka z kroniki
Ks. K
R
Wspomnienia Stanisława Kondratowicza
Wspomnienia arcybiskupa A
ks
Zdjęć: 29
Dokumentów: 7

Pochodzenie

Jan Ksycki urodził się 5 maja 1919 r. w Budzyniu, koło Chodzieży, jako syn Maksymiliana i Anny z domu Dziubińskiej.

Edukacja (lub „młodość”)

Uczęszczał do Publicznej Szkoły Powszechnej w Strzałkowie, koło Wrześni. Od 1930r. rozpoczął naukę w Gimnazjum Klasycznym im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni. Stąd przeniósł się do Międzychodu, gdzie uczęszczał do Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego. Po ukończeniu drugiej klasy przeniósł się do Państwowego Gimnazjum im. św. Barbary w Chodzieży, gdzie 5 maja 1938 r. zdał egzamin dojrzałości typu humanistycznego z wynikiem dobrym. Po maturze, dnia 3 lipca, zgłosił się do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie i został przyjęty na pierwszy rok studiów. Studia przerwał wybuch II wojny światowej. W czasie okupacji podejmował najprzeróżniejsze prace. Stracił tragicznie ojca, a dom, w którym zamieszkiwał został zbombardowany i kompletnie zniszczony. On wraz z matką i trojgiem rodzeństwa zdołał się uratować.

Etapy działalności

Etap pierwszy

Zaraz po wojnie na życzenie dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. Ks. Piotra Skargi w Szamotułach pełnił obowiązki nauczyciela religii i języka łacińskiego. Podjął studia na drugim roku w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Przyjął tonsurę, cztery święcenia niższe i trzy święcenia wyższe. Na kapłana został wyświęcony w Poznaniu w Kolegiacie Marii Magdaleny, dnia 21 lutego 1948 r.

Etap drugi

Bezpośrednio po świeceniach kapłańskich został skierowany na wikariat do Ostrzeszowa. 1 września 1949 r. został mianowany nauczycielem religii w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Kościanie. Równocześnie władza duchowna powierzyła mu obowiązki kapłana przy Szpitalu sióstr Miłosierdzia w Kościanie. Zajmował te stanowiska do października 1953 r. W czasie pobytu w Kościanie podjął studia na wydziale Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 9 grudnia 1953 r. na podstawie pracy „Arcybiskup Edward Likowski i jego działalność naukowa” otrzymał stopień magistra teologii w zakresie historii Kościoła.

W październiku 1953 r. przeniesiony został na wikariat do parafii pod wezwaniem Św. Krzyża w Poznaniu (na Górczynie).

Etap trzeci

16 marca 1955r. zdał egzamin proboszczowski. 1 sierpnia 1957 r. został admnistratorem parafii w Wyszanowie. Tu, 2 kwietnia 1962 r. Urząd do Spraw Wyznań w Łodzi wszczął przeciwko niemu „postępowanie w sprawie szkodliwej dla państwa działalności”. Postępowanie to zostało umorzone. Z dniem 1 listopada 1964r. otrzymał w zarząd kościół parafialny p.w. św. Floriana w Wirach w dekanacie stęszewskim.

Etap czwarty

W 1971 r. został administratorem kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Chodzieży. 25 lipca 1977 r. mianowany zostaje kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu. Proboszczem parafii św. Floriana pozostał do roku 1986, aż do przejścia na emeryturę. Na swojej ostatniej placówce duszpasterskiej obchodził srebrny jubileusz kapłański.

Etap piąty

Ks. arcybiskup Antoni Baraniak powierzył ks. Janowi Ksyckiemu budowę drugiego kościoła w Chodzieży. Dzięki jego pracy, staraniom i zabiegom powstał w Chodzieży drugi, nowy kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Zmarł 25 marca 1990 r. Po Mszy św. odprawionej przez Ks. Arcybiskupa Metropolitę Jerzego Strobę kondukt pogrzebowy z udziałem stu księży i kilku tysięcy ludzi przeszedł ulicami Chodzieży. Ciało ks. Jana spoczęło w grobowcu przy wybudowanej przez niego świątyni.

Budowa kościoła p.w. NNMP w Chodzieży

Parafia NNMP w Chodzieży

Znaczenie postaci

Ks. Jan Ksycki zasłużył się Ziemi Chodzieskiej. Dzięki działalności ks. Jana Ksyckiego odzyskany został kościół w Podaninie, odnowiono kościół w Chodzieży, odbyły się uroczystości nawiedzenia łaskami słynącego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i zbudowano nowy kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Źródła

Strona internetowa www.wtg-gniazdo – Wielkopolscy księża od XVIII do XX wieku.

Archiwalne numery gazety regionalnej „Chodzieżanin”.

Kroniki udostępnione przez Izbę Pamięci przy kościele p.w.NNMP w Chodzieży.

Zobacz też: