Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Być kapłanem to znaczy być darem dla ludzi”

ks. Jan Rataj

ur. 07 sierpnia 1953
zm.
Szkoła Podstawowa w Okonku

Ks
Gazeta Niecodzienna Jan Rataj
Wyciąg Aktu Urodzenia
Świadectwo Chrztu
Świadectwo Nauki Religii
Świadectwo Szkoły Podstawowej
Zdjęć: 38
Filmów: 36
Nagrań: 35
Dokumentów: 40

Pochodzenie

Ksiądz Jan Rataj urodził się 7 sierpnia 1953 roku w Wytownie koło Słupska, obecnie proboszcz parafii pw. Matki Boskiej od Wykupu Niewolników w Okonku.

Przez babcię nazywany Janiem, w domu Jankiem, a w szkole Jasiem.

Rodzice i rodzeństwo

Ojciec – Andrzej był rolnikiem. Mama Kazimiera – była gospodynią domową (zm. 2013)

Jego rodzeństwo to młodsi od niego siostra Danuta i brat Tadeusz (zm. 2011)

Dzieciństwo

Ksiądz Jan Rataj miał szczęśliwe dzieciństwo. Wolne chwile spędzał wraz z rówieśnikami z podwórka na zabawach i grach na świeżym powietrzu.

Został ochrzczony 30 sierpnia 1953r. w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Wytownie. Dziewięć lat później w tymże kościele przyjął komunię świętą.

Od tego czasu był ministrantem aż do ukończenia Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ustce.

Edukacja

1960-1968 Szkoła Podstawowa w Wytownie

1968-1972 – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ustce

1972-1974 – Diecezjalne Seminarium Duchowne Gorzowskie – wydział Filozoficzny w Gościkowie – Paradyżu (filozofia chrześcijańska)

1974- 1978 – Diecezjalne Seminarium Duchowne Gorzowskie w Gościkowie – Paradyżu – studia teologii katolickiej

30 kwietnia 1978r. przyjął święcenia kapłańskie.

Posługa duszpasterska

Wikariusz

1978-1979 – Lębork, parafia pw. św. Maksymiliana

1979- 1982 – Tychowo, parafia pw. Wspomożenia Wiernych

1982- 1985– Jastrowie, parafia pw. Najświętszej Marii Panny

1985- 1987– Słupsk, parafia pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Różańcowej

Proboszcz

2.05.1987r. – 11.12.1991r. – Brzeźno Lęborskie, parafia pw.św. Apostołów Piotra i Pawła

14.12.1991r. – 8.08.2001r. – Słupsk, parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe

28.08.2001r. – nadal – Okonek, parafia pw. Matki Boskiej od Wykupu Niewolników

Działalność

W latach 1979 – 1987 ksiądz Jan Rataj będąc wikariuszem, dał się poznać jako wspaniały twórca zespołów muzycznych i animator czasu wolnego dzieci i młodzieży. Poświęcał dużo czasu młodym ludziom. Zaraził ich swoją pasją do muzyki i stworzył amatorskie zespoły muzyczne. Organizował dla młodych wycieczki do lasu, wyjeżdżał z nimi w góry, nad jeziora, na pielgrzymki, wieczorami zaś siadał do wspólnego ogniska, śpiewał piosenki i modlił się. W zimowe wieczory natomiast śpiewał z nimi kolędy, organizował Sylwestra, wieczory poezji, nagrywał płyty. Perfekcyjnie umiał łączyć działalność duszpasterską z kulturalną. Szybko nawiązał z młodzieżą bliski kontakt, ujmując ich swoją młodością, taktem, pogodnym usposobieniem i – nie najczęstszym u księży – poczuciem humoru. Oszczędny w słowach, doskonale umiał słuchać, toteż młodzież powierzała mu swoje osobiste tajemnice.

Jan Paweł II w książce „Przekroczyć próg nadziei” rozważa:„Co to jest młodość? (…) To zarazem czas dany każdemu człowiekowi i równocześnie zadany mu przez Opatrzność. W tym czasie szuka on odpowiedzi na podstawowe pytania, jak młodzieniec z Ewangelii. Szuka nie tylko sensu życia, ale szuka konkretnego projektu, wedle którego to swoje życie ma zacząć budować. I to właśnie jest najistotniejszy rys młodości”.

Ksiądz Jan Rataj, rozpoczynając swą posługę, uznał, że zwykła praca duszpasterska nie wystarczy, że młodzież potrzebuje go także poza kościołem, co czynił przez wiele lat swojej działalności jako wikariusz.

W okresie wikariatu zajmował się również wystrojem wnętrz w kościołach, w których przyszło mu pracować. Tworzył przepiękne kompozycje kwiatowe, które przypisywano siostrom zakonnym.

Będąc proboszczem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Słupsku, kontynuował budowę kościoła jako świątyni w postaci budynku i świątyni duchowej, na którą składa się Lud Boży, zwiększył liczbę kółek Różańca do siedmiu, założył mały zwierzyniec, który był wizytówką i atrakcją kojarzoną z parafią. W 1992r. założył szkołę katolicką– Liceum Katolickie pw. św. Marka. Był jej pierwszym duchowym opiekunem.Chciał, żeby to była inna szkoła, zwracała uwagę na indywidualizm. Zagospodarował opustoszałe wskutek przeniesienia katechezy do placówek oświatowych salki katechetyczne przy parafii. Dzisiaj w Zespole Szkół Katolickich uczy się 19 licealistów i 107 gimnazjalistów.

W dalszym okresie – jako proboszcz parafii pw. Matki Boskiej od Wykupu Niewolników w Okonku – daje się poznać jako wspaniały organizator życia kulturalnego skupiający wokół siebie ludzi w różnym wieku. To tu zrodziło się jego zamiłowanie do aktorstwa. Jak sam mówi „trochę z potrzeby urozmaicenia festynów parafialnych”. Wciela się wówczas w różnych znanych wykonawców. To tu, w Okonku zmienił wystrój kościoła i plebanii. Na uwagę zwracają piękne elementy drewniane: ołtarz, anioły, krzyż w prezbiterium, które są dziełem miejscowego artysty Jana Biskupa, pomysłodawcą jest ks. Jan Rataj.

Pasje

Wielką pasją ks. Jana Rataja jest ikebana – sztuka układania kwiatów. Wykonuje kompozycje z wykorzystaniem różnych materiałów: piasek, worki, konary, lustra, świeczniki itp.

Inną pasją księdza są podróże oraz hodowla zwierząt. Dzięki tej ostatniej zrodził się pomysł założenia zwierzyńca przy parafii, a później rancza – rancza pełnego ptactwa, które zawsze lubił.

Ciekawostki

– Święty, któremu zawierzył to św. Marek – takie imię przyjął na bierzmowaniu, św. Maksymilian – to parafia, w której służył w Słupsku; Maryja – parafia w Okonku.

– Ulubiona modlitwa to „Pod Twoją obronę”, „ O powołania kapłańskie” i „Ojcze nasz”.

– Ulubiona książka „Mały książę”.

– Ulubiony film trylogia „Sami swoi”, „Quo vadis” i od niedawna „Ranczo”.

– Uwielbia gotować, lubi potrawy tradycyjne, rybę, zupę jarzynową.

– Ulubione miejsce, gdzie ksiądz ładuje „akumulatory” – jego „Ranczo”, morze –rodzinne strony. Lubi chodzić po plaży niezależnie od pogody, jak również Częstochowa – miejsce niezwykłe, Maryjne.

– Największa radość księdza związana jest z kapłaństwem. Czuje się potrzebny ludziom.

– W młodości chciał zostać rolnikiem, nauczycielem, weterynarzem, księdzem.

– Był bardzo dobrym uczniem.

– Do ulubionych przedmiotów należała biologia, geografia, fizyka, język polski.

– W szkole podstawowej był gospodarzem klasy.

– Nie lubi nieuczciwości, zarozumialstwa, egoizmu.

– Autorytetem jest dla niego każdy poważny człowiek, człowiek odpowiedzialny, człowiek, który ma mądrość życiową. Wzorem i to w pełni słowa tego znaczeniu jest dla księdza Rataja Jan Paweł II i jego rodzice.

Parafianie o ks. Janie Rataju

Katarzyna Pastusiak: – katechetka w Szkole Podstawowej w Okonku

Kiedy ks. Jan Rataj przybył do Okonka w 2001 r. wielu ludzi podchodziło do niego z dystansem i z nieufnością. Jednak z każdym dniem zyskiwał w parafianach sprzymierzeńców. To, czego dokonał w naszej parafii w ciągu tych kilkunastu lat, posłużyłoby na obdzielenie kilku życiorysów. Jest perfekcjonistą w tym co robi i bardzo angażuje się w realizację swoich pomysłów. Dlatego ludzie, widząc jego determinację i wkład pracy, chętnie pomagają w urzeczywistnianiu kolejnych przedsięwzięć.Dla mnie jednak ks. proboszcz, to nie tylko człowiek czynu i zaangażowania w życie parafii. Postrzegam go jako człowieka wielkiego taktu. Kiedy mówi o trudnych, czy nawet bolesnych sprawach robi to stanowczo, ale jednocześnie delikatnie. Próbuje wyjaśnić istotę rzeczy, nikogo przy tym nie obrażając. Poza tym, to człowiek o „gołębim sercu” – ciepły, serdeczny, niesamowicie wrażliwy i dobry; z doskonałym poczuciem humoru i dystansem do samego siebie.To takie połączenie ewangelicznej Marty i Marii – nie tylko zatroskany o sprawy doczesne, ale także o rozwój duchowy swoich parafian.

Pani Halina Piątkowska – Gonciarek: – emerytowana nauczycielka, członkini chóru działającego przy kościele

Ks. Jan Rataj objął probostwo w Parafii „Matki Bożej od Wykupu Niewolników” w Okonku z dniem 28.08.2001r. W ciągu tych lat dał się poznać jako ksiądz pełen inicjatyw, pomysłów i jako bardzo dobry organizator, słynne są już w dekanacie nasze festyny kościelne, na których występował jako prowadzący i wspaniały aktor. Uzyskane w ten sposób fundusze przeznaczone zostały na modernizację i piękny wystrój Kościoła Parafialnego. Ksiądz Proboszcz dba o uroczystą oprawę mszy świętej, I Komunii Świętej, Bierzmowania oraz wszystkich innych związanych z Kalendarzem Liturgicznym. Przez parafian postrzegany jest jako człowiek pracowity, a jednocześnie kontaktowy, pełen ciepła i lubiany przez środowisko.

Kacper Kaluta: – wieloletni ministrant

Ks. Jan Rataj jest proboszczem parafii pw. Matki Boskiej od Wykupu Niewolników od 13 lat, dlatego mogliśmy Go bardzo dobrze poznać. Jest wspaniałym organizatorem, co możemy zobaczyć w organizowanych przez Niego festynach parafialnych, licznych pielgrzymkach jak i spotkaniach modlitewnych. Ludzie postrzegają księdza jako osobę przyjazną, pomocną i spokojną. Przedsiębiorczość i zaangażowanie ks. J. Rataja pozwoliły na wykonanie wielu remontów w kościele parafialnym i kościołach filialnych przez co świątynie stały się bardziej „atrakcyjne” dla wiernych. Ks. Proboszcz przez swoją posługę kapłańską i głoszone Słowo Boże podczas mszy świętych przybliżył nam wiarę jak i sens ludzkiego życia.

Halina Peczyńska: – prezes Caritas

Ksiądz Jan Rataj to człowiek o wielkiej kulturze osobistej, z wyczuciem i dystansem do siebie i do wszystkiego co Go otacza i co jest zwiazane z jego wiarą i pracą. Jest w tym działaniu bardzo ludzki, nie stwarza problemów. Parafianie mają do księdza wielkie zaufanie, lubią głoszone przez niego Słowo Boże oraz jego szczery uśmiech, dowcip. Ksiądz proboszcz jako człowiek jest nieoceniony. Jego głęboka wiara jest dla nas wzorem do naśladowania. To też człowiek z pasją. Stworzył przyparafialną grupę kabaretową, która bawi ludzi na festynach parafialnych. To dobry pomysł na zrobienie czegoś dobrego na rzecz kościoła i parafii. Niech dobry Bóg błogosławi mu na dalsze lata jego życia.

Znaczenie postaci

Ksiądz Jan Rataj – to osoba, niezwykła. Człowiek o wielkim sercu, niezwykłym zapale do pracy, nieugięty w trudnych sytuacjach, niezastąpiony w naszym mieście jak i parafiach, w których przyszło mu pełnić posługę kapłańską. Bardzo oddany Bogu i ludziom, kierujący się w życiu wielkim wyczuciem i wewnętrzną wysoką kulturą. Głosi nauki Jezusa z uśmiechem, przez co potrafi przyciągnąć i zgromadzić ludzi w kościele. Udzielił niezliczonej ilości chrztów św., komunii, ślubów.

Ksiądz Rataj –osoba przedsiębiorcza, bardzo wrażliwa na estetykę formy i piękno. Człowiek z pasją tworzenia. Ceni urodę najdrobniejszych radości.

Został pokochany i przyjęty z otwartymi ramionami do naszego miasteczka, a teraz, nikt nie wyobrażałby sobie codziennej mszy bez tego pełnego życia człowieka. Nie każdy człowiek zasłużył sobie, żeby nazwać się innym – bo inny znaczy niezwykły.

„Ludzie bowiem to anioły bez skrzydeł i to jest właśnie takie piękne, urodzić się bez skrzydeł i wyhodować je sobie”- José Saramago.

Ksiądz Jan Rataj po wielu latach starań – dał radę i wyhodował skrzydła, na które zasłużył swoimi czynami.

Kalendarium:

 • 1987 ― proboszcz parafii pw....
 • 1991 ― proboszcz parafii pw....
 • 2001 ― proboszcz parafii pw....

Cytaty:

 • „Ludzie bowiem to anioł...”
 • „Być kapłanem to znaczy...”

Źródła:

Zobacz też:

 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >