ks. Józef Kaingba

ur. 1900
zm. 29 września 1988
Zespół Szkół w Łęce Opatowskiej - Szkoła Podstawowa

Pani Zofia Woźnica wspomina ks. J. Kaingbę
Stanisław Danigiewicz o ks. Kaingbie (przypis)
Zdjęć: 22
Filmów: 3
Nagrań: 3
Dokumentów: 5

Pochodzenie

Ksiądz Józef Kaingba urodził się prawdopodobnie w roku 1900 lub 1901 w Mandżurii na Dalekim Wschodzie. Podczas wojny rosyjsko-japońskiej w 1905 roku mały chłopiec, prawdopodobnie wojenna sierota, został zabrany przez rosyjskiego żołnierza do Krzemieńca (Podolskiego?) lub Kamieńca Podolskiego (według innego źródła) jako łup wojenny i jednocześnie prezent dla żony. W metryce adopcyjnej jako datę urodzin podaje się rok 1901. W 1909 został ochrzczony, nadano mu imię Józef, a nazwisko Kaing-Ba.

Dzieciństwo

W Krzemieńcu Podolskim nowa sytuacja życiowa mandżurskiego chłopca była dla niego wielką traumą. Zamknięty w sobie, powtarzający ciągle niezrozumiałe słowa „kaing-ba”, nietolerujący miejscowej kuchni, bardzo szybko stał się ciężarem dla przybranych rodziców. Wkrótce trafił na krzemieniecki bruk, gdzie błąkając się po ulicach cierpiał głód i popadł w choroby spowodowane wycieńczeniem organizmu. Z ulicy zabrała go polska arystokratka, ciotka Antoniego Likona, który zostanie jego przyrodnim bratem. Rodzina Likonów adoptowała chłopca, został on także ochrzczony. Chłopiec w rodzinie Likonów odzyskał siły, a przede wszystkim spokój. Wraz z przyrodnim bratem Antonim spędzał beztroskie dzieciństwo, które wymazało z pamięci dramat jego wcześniejszych lat. Chodził do szkoły ucząc się języków rosyjskiego i polskiego. Był ministrantem w krzemienieckim kościele i być może tutaj po raz pierwszy myślał o kapłaństwie.

Młodość

Młodość upłynęła Józefowi w przyjemnej rodzinnej atmosferze. Był chłopcem powszechnie lubianym, ciągle uśmiechniętym, czym zjednywał sobie sympatię wielu ludzi. Pewnego razu otrzymał od swego przybranego ojca zegarmistrza pierwszy zegarek i do końca życia będzie ze wzruszeniem pokazywał tę najcenniejszą pamiątkę po swych adopcyjnych rodzicach. Odtąd jego wielką pasją stały się zegary: kolekcjonował je i naprawiał. Antoni i Józef kończąc szkołę średnią, wyjechali na studia do Krakowa, gdzie ich drogi na pewien czas się rozeszły.

Kapłaństwo

Józef Kaing-Ba rozpoczął w Krakowie na Uniwersytecie Jagielońskim studia teologiczne. 26 czerwca 1924 r. otrzymał z rąk kardynała Adama Sapiehy święcenia kapłańskie. Pełnił posługę kapłańską m.in. w Wyżnicy nad Czeremoszem. Jako kapłan, dobry kaznodzieja, był szanowany i ceniony.

Wraz z wybuchem II wojny światowej zostaje aresztowany przez gestapo za wspominanie w swych kazaniach Polski. Postawiony mu został zarzut międzynarodowego szpiegostwa. Trafił do obozów w Kozienicach, Pionkach i Radomiu. Udało mu się uciec i trafił do Warszawy, gdzie dorabiał jako zegarmistrz. Cudem przeżył Powstanie Warszawskie.

Po wojnie nowa władza przyglądała się podejrzliwie kapłanowi o orientalnych rysach i dziwnie brzmiącym nazwisku (od tej pory używał jednoczłonowego Kaingba i podawał, że pochodzi z Chin). W roku 1945 trafił do parafii w Morawinie w powiecie ostrzeszowskim. Administrował tam do 1961 roku.

W latach 1961-1979 był proboszczem w Siemianicach (powiat kępiński, gmina Łęka Opatowska). Tutaj doszło do nostalgicznego spotkania z przyrodnim bratem Antonim. Podobnie jak w Morawinie, także w Siemianicach ksiądz Józef był ceniony i szanowany przez mieszkańców. Rozwijał swoje pasje zegarmistrzowskie, naprawiał ludziom zegary, uprawiał w swym ogrodzie róże, jego pupilkiem był jamnik Czaruś. Jako kapłan w swych kazaniach często atakował komunistyczne władze rządzące krajem. Pani Zofia Woźnica wspomina jego słowa wypowiedziane na kazaniu: „Wiara polska jest tak silna, że ani jej młot nie rozwali, ani jej sierp nie zetnie”. W Siemianicach kapłan przebywał do 20 czerwca 1979 r. Na emeryturę trafił do Poznania, do parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej na Osiedlu Kwiatowym. 24 czerwca 1984 r. obchodził jubileusz 60. lecia kapłaństwa. Zmarł 29 września 1988 r. w Poznaniu, a pochowany został na cmentarzu na Junikowie.

Znaczenie postaci

Ksiądz Józef Kaingba był duchownym bardzo oddanym swej pracy. Ze swoimi parafianami łączyły go przyjacielskie, wręcz rodzinne relacje. Mimo swego orientalnego pochodzenia był krzewicielem miłości do ojczyzny, którą zawsze dla niego była Polska. Nie umiał pogodzić się z czasami PRL-u, które były dla niego okresem pogardy dla wolności człowieka. Zarażał swą pogodą ducha, optymizmem. Jest wspominany bardzo ciepło, jako osoba, u której zawsze gościł uśmiech na twarzy.

Źródła

Danigiewicz Stanisław, Wycieczka do Kut, [w:] „Posłaniec św Grzegorza. Ilustrowany miesiecznik. Organ Archidiecezjalnego Związku Ormian”, nr 7-8 (62-63), rok VI, lipiec-sierpień 1932, s. 107-113.

Jakimowicz Marcin, Porwany za młodu, „Gość Niedzielny”, nr 25/2006.

Likon Teresa, Niezwykłe losy. Sic fata tuleje Sic erat In fatis, [w:] „Gazeta AMG. Miesięcznik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”, nr 6 (222), rok 19, czerwiec 2009, s.33.

Wspomnienia Pani Zofii Woźnicy – wywiad

http://jadwigaslaska.pl/duszpasterze

http://www.kepnosocjum.pl/photogallery.php?photo_id=31985

http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza/main.php?akcja=opis&id=1703

http://tpl-lukus.kepno.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=57

Chińczyk w Polsce wyświęcony na księdza, „Rodzina Kaszubska”. Bezpłatny dodatek do „Gazety Kaszubskiej”, nr 31 z 2.08.1924 r., s. 2, 3. http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=4011&from=publication

Kalendarium:

  • 1945 ― Administrator parafii...
  • 1961 ― Proboszcz w Siemianic...
  • 1984 ― Jubileusz 60. lecia k...

Źródła:

Zobacz też:

  • > Proboszcz w latac...
  • > Administrator par...
  • >
  • >
  • >