ks. Kazimierz Stepczyński

ur. 04 marca 1881
zm. 1939
Szkoła Podstawowa w Ryczywole

Zdjęć: 4

Zarys postaci

Kazimierz Stepczyński – ksiądz katolicki, proboszcz w Ryczywole i Bydgoszczy, dziekan obornicki i bydgoski, honorowy radca duchowny, kanonik. Urodził się 4.03.1881 roku w Żydowie (gmina Rokietnica, pow. poznański). Syn Stanisława, ekonoma rolnictwa oraz Antoniny z Potrzebowskich.

Edukacja

18.03.1901 r. ukończył gimnazjum w Wągrowcu. W 1902 r. rozpoczął studia teologiczne w Poznaniu zakończone prezbiteratem. 11.02.1906 r. w Gnieźnie przyjął święcenia kapłańskie.

Etapy działalności

Dzialalność duszpasterska

Między 1.03.1906 r. – 1.03.1911 r. był wikariuszem w Połajewie. Później administratorem w Twardowie (1.03.1911 r. – 30.06.1911 r.) oraz wikariuszem w Śmiglu (1.07.1911 r. – 30.09.1912 r.). 1.10.1912 r. zostaje proboszczem w Ryczywole. 1.04.1919 r. mianowany dziekanem obornickim. Za gorliwość duszpasterską i wybudowanie w Ryczywole neobarokowego kościoła wg projektu Stefana Cybichowskiego, 1.12.1925 r. w dowód uznania, przeniesiony do parafii pw. Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy.

Tytuły

2.06.1925 r. nadano mu tytuł honorowego radcy duchownego. Prymas Polski ks. kardynał August Hlond mianował go: dziekanem (28.12.1929 r.) Dekanatu Bydgoskiego Miejskiego, sędzią prosynodalnym (13.12.1930 r.) Trybunału Metropolitalnego w Gnieźnie, kanonikiem honorowym (12.07.1932 r.) Gnieźnieńskiej Kapituły Metropolitalnej. Biskup polowy Wojska Polskiego ks. Józef Gawlina wyraził (1.11.1933 r.) podziękowanie ks. K. Stepczyńskiemu za pomoc w wakującej parafii wojskowej w Bydgoszczy.

Ostatnie lata

8.09.1939 r. ks. Kazimierz Stepczyński został aresztowany i uwięziony przez niemieckie Gestapo w dawnych koszarach 15 Pułku Artylerii Lekkiej (PAL) w Bydgoszczy. Jako więźnia 9.09.1939 r. przewieziono go na Stary Rynek w Bydgoszczy. Był tam świadkiem – zakładnikiem rozstrzeliwania przez żołnierzy Wehrmachtu kilkudziesięciu Polaków. Pomiędzy 31.10 a 03.11.1939 r. z grupą innych Polaków Niemcy wywieźli go samochodem ciężarowym w nieznanym kierunku na skrytobójczą egzekucję. Po wojnie (1945 r.) polska komisja ekshumacyjna nie odnalazła zwłok ks. K. Stepczyńskiego.

Znaczenie postaci

Oprócz pracy duszpasterskiej, już jako wikariusz w Połajewie rozwijał działalność społeczno – narodową dla zachowania polskości w latach zaboru pruskiego. Był osobą dość konfliktową i nie w pełni taktowną, choć gorliwą. W 1908 roku uprawiał ożywioną agitację wyborczą w powiecie obornickim Był członkiem Polskiego Komitetu Wyborczego na powiat obornicki, opiekował się m.in. obwodem wyborczym Połajewo, przewodniczył każdemu zebraniu Kółka Rolniczego w Połajewie. Również jako proboszcz parafii Ryczywół od 1913 r. pracował nadal w komitecie wyborczym, był prezesem Kółka Rolniczego w Ryczywole oraz wiceprezesem rady nadzorczej Banku Ludowego w Ryczywole (1922 r. – 1925 r.). Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim. Z inicjatywy księdza Kazimierza Stepczyńskiego w budynku probostwa organizowano konspiracyjne spotkania mieszkańców, których celem było opracowanie strategii przejęcia władzy przez Polaków w mieście. Twórca i redaktor dokumentacji opisującej działalność parafii ryczywolskiej, a przede wszystkim inicjator powstania obecnego kościoła w Ryczywole. Pierwsze kroki w tym kierunku podejmuje już na początku 1913 roku, kiedy to, opierając się na zapiskach Korytkowskiego z 1868 roku, spisuje pokrótce historię świątyń ryczywolskich i wysyła je do arcybiskupiego Konsystorza. W czerwcu 1923 roku zaczęto kłaść fundamenty pod nowy kościół. 2.09. 1923 roku odbyło się uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego. Obok kamienia węgielnego wmurowano też blaszaną puszkę, w której umieszczono dokument stwierdzający poświęcenie kamienia węgielnego, opis parafii i miasta Ryczywół oraz kilka pamiątek z ówczesnych czasów, takich jak banknoty czy monety. Uroczystość poświęcenia kościoła odbyła się 1 lutego 1925 roku.

W 50 rocznicę pobudowania i poświęcenia kościoła w Ryczywole wmurowana została płaskorzeźba popiersia ks. kanonika Kazimierza Stepczyńskiego. W 2001 roku dla uczczenia jego zasług dla Ryczywołu, Rada Gminy podjęła uchwałę, na mocy której odcinek drogi wiodący z rynku do kościoła, nazwano jego imieniem.

Źródła:

• http://www.oborniki.com.pl/historia/dawne/

• http://www.oborniki.com.pl/historia/dawne/stepczynski.php

• http://www.forum.bsmz.org/viewtopic.php?f=39&t=714&start=60

• http://www.oborniki.com.pl/historia/varia/ryczywol-powstanie.php

• http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza/main.php?akcja=opis&id=4336

• http://www.filipini.poznan.pl/art.php?tresc-186

Kalendarium:

 • 1922 ― wiceprezes rady nadzo...
 • 1918 ― czynny udział w Powst...
 • 31.1 ― Śmierć bohatera
 • 1881 ― Narodziny bohatera
 • 1901 ― ukończenie gimnazjum ...
 • 1902 ― rozpoczęcie studiów t...
 • 1906 ― przyjecie święceń kap...
 • 1906 ― wikariusz w Połajewie
 • 1908 ― uprawiał ożywioną agi...
 • 1911 ― administrator w Tward...
 • 1911 ― wikariusz w Śmiglu
 • 1912 ― zostaje proboszczem w...
 • 1913 ― rozpoczyna spisywanie...
 • 1913 ― prezes Kółka Rolnicze...
 • 1919 ― mianowany dziekanem o...
 • 1923 ― z inicjatywy ks. Step...
 • 1925 ― tytuł honorowego radc...
 • 1925 ― parafia pw. Serca Pan...
 • 1929 ― mianowany dziekanem D...
 • 1930 ― mianowany sędzią pros...
 • 1932 ― mianowany kanonikiem ...
 • 1933 ― podziękowanie za pomo...
 • 1939 ― aresztowany i uwięzio...
 • 1939 ― świadek – zakładnik r...
 • 1975 ― w 50 rocznicę pobudow...
 • 2001 ― odcinek drogi z rynku...

Zobacz też:

 • > powstania wielkop...