ks. Piotr Szczepański

ur. 29 czerwca 1914
zm. 31 marca 1989
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej

Zdjęć: 7

Pochodzenie:

Ksiądz Piotr Szczepański pochodził z Wielichowa. Jest to miasto położone w województwie wielkopolskim, w powiecie grodziskim, siedziba gminy miejsko – wiejskiej Wielichowo.

Rodzina:

Ksiądz Piotr Szczepański urodził się 29.06.1914r. w Wielichowie. Jego rodzicami byli Jadwiga (z domu Hurnik) i Stanisław Szczepańscy. Miał ośmioro rodzeństwa, jeden z jego braci zmarł tragiczną śmiercią (utonął) w dzieciństwie. Wiek dorosły osiągnęli Gracjan, Bronisław, Zofia, Halina, Anatola, Stanisława i Wiktoria.

Edukacja:

Mały Piotr Szczepański początkowo uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Wielichowie. W roku 1926 rozpoczął naukę w gimnazjum państwowym w Wolsztynie i 13.06.1935 roku zdał maturę. Po maturze zgłosił się na medycynę wojskową do Warszawy i do Seminarium Duchownego. Ostatecznie wybrał drogę kapłaństwa i 17.06.1935 roku napisał wniosek o przyjęcie do Seminarium Duchownego w Gnieźnie, został przyjęty i od 1.10.1935 roku rozpoczął tam studia filozoficzne. 19.12.1936 roku otrzymał tonsurę, a 1.07.1937 roku zdał philosophicum.

Od 1.10.1937r. rozpoczął studia w Poznaniu. W listopadzie 1937r. otrzymał dwa niższe święcenia, a w roku 1938 dwa następne. Jego naukę przerwał wybuch II Wojny Światowej.

Po przejściu frontu wojennego, w marcu 1945r. ponownie zgłosił się do Seminarium Duchownego w Poznaniu. 2.09.1945r. otrzymał święcenia subdiakonatu, 25.11.1945r. święcenia diakonatu, 22.12.1945r. w Gnieźnie otrzymał święcenia kapłańskie z rąk księdza kardynała Augusta Hlonda.

Posługa kapłańska:

Gołaszyn – Bojanowo

Dnia 1.01.1946r. ks. Piotr Szczepański został wikariuszem w Gołaszynie – Bojanowie. W tej parafii był też prefektem.

Boruja Kościelna

Od 13.03.1948r. ks. Piotr Szczepański był wikariuszem w Nowym Tomyślu z obowiązkiem rezydencji w Borui Kościelnej. Od 15.11.1948r. został proboszczem nowej parafii w Borui Kościelnej. Uroczystego powołania tej parafii dokonał ks. Arcybiskup Metropolita Walenty Dymek.

Podczas swojej kapłańskiej posługi w Borui Kościelnej ks. P. Szczepański szczególną uwagę zwracał na dwa problemy:budowanie jedności parafian i remont kościoła poewangelickiego, który odtąd był kościołem parafialnym p.w. św. Wojciecha.

Wierni tej parafii to byli przeważnie ludzie napływowi z różnych stron Polski, zwłaszcza z terenów wschodnich. Ich zaufanie proboszcz zdobył wielkim oddaniem, troską i dobrocią. Dzielił się z repatriantami wszystkim co posiadał. Budowaniu jedności parafian służyły przede wszystkim przeprowadzane co roku rekolekcje stanowe (w tamtym okresie była to nowość w duszpasterstwie).

Istniejący kościół poewangelicki był bardzo zaniedbany. W 1957r. przystąpiono do gruntownej przebudowy kościoła. Siłami wszystkich mieszkańców parafii wewnątrz starej świątyni zaczęto budować nową. Ze zboru poewangelickiego pozostała tylko wieża i dach. Po zakończeniu robót we wnętrzu kościoła, zewnętrzny, stary pruski mur rozebrano. Dobudowano prezbiterium i dwa boczne ołtarze. W roku 1959 artysta malarz Teodor Szukała wykonał polichromię wnętrza kościoła.

Będąc proboszczem w Borui Kościelnej ks. Piotr Szczepański przystąpił też do egzaminu proboszczowskiego.

Wieruszów – Podzamcze

15.11.1959r. ks. Piotr Szczepański został przeniesiony na probostwo parafii Podzamcze w dekanacie kępińskim.

Wieruszów – Podzamcze był ostatnią parafią ks. P. Szczepańskiego. Posługę duszpasterską pełnił tam przez prawie 21 lat (1959 – 1980). Jako proboszcz, w katechizacji szczególnie sumennie szerzył kult Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Częstochowskiej. Ks. P. Szczepański zasłużył się też wyjątkową dbałością o wygląd Domu Bożego i jego otoczenia. Przeprowadził gruntowny remont kościoła p.w. św. Rocha.

7.11.1979r. poprosił o zwolnienie z pracy duszpasterskiej w Wieruszowie – Podzamczu. Wniosek swój umotywował wiekiem oraz stanem zdrowia.

1.06.1980r. ks. P. Szczepański przeszedł na emeryturę, którą spędził w domu Sióstr Jadwiżanek w Wieruszowie – Podzamczu.

Zgon nastąpił po ciężkiej chorobie w domu Sióstr Jadwiżanek w Wieruszowie – Podzamczu w piątek po Wielkanocy dnia 31.03.1989r. o godz. 17:30.

Wprowadzenie zmarłego z probostwa do kościoła parafialnego nastąpiło w poniedziałek 3.04.1989r. Mszę Św. koncelebrowaną odprawił ksiądz dziekan Mieczysław Gmerek. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ks. biskup Zdzisław Fortuniak.

Znaczenie postaci:

Ksiądz Piotr Szczepański jest postacią szczególnie istotną dla mieszkańców Borui Kościelnej ponieważ stworzył od podstaw parafię w tej miejscowości, wybudował nowy kościół służący wielu pokoleniom mieszkańców oraz zintegrował swoich parafian, pokazując, że w jedności siła.

Kalendarium:

 • 1914 ― Narodziny bohatera
 • 1935 ― Zdanie matury
 • 1935 ― Złożenie wniosku o pr...
 • 1935 ― Początek studiów filo...
 • 1937 ― Początek studiów w Po...
 • 1945 ― Święcenia subdiakonat...
 • 1945 ― Święcenia diakonatu
 • 1945 ― Święcenia kapłańskie...
 • 1946 ― Początek wikariatu w ...
 • 1948 ― Początek wikariatu w ...
 • 1948 ― Objęcie probostwa w B...
 • 1959 ― Objęcie probostwa w W...
 • 1980 ― Początek emerytury
 • 1989 ― Śmierć bohatera
 • 1989 ― Pogrzeb

Zobacz też: