ks. Stanisław Gołębiewski

ur. 04 marca 1935
zm.
Szkoła Podstawowa w Galewie

List biskupa włocławskiego z okazji 25 rocznicy posługi w parafii Galew
Nominacja kanonicka
Świadectwo święceń
Zdjęć: 12
Filmów: 3
Nagrań: 3
Dokumentów: 6

Pochodzenie

Urodził się 4 marca 1935 r. w Warszawie.

Dzieciństwo

Jest synem Stanisławy i Adama. Miał dwóch braci: Tadeusza (nieżyjącego już) i Andrzeja. W 1942 r. rozpoczął naukę w szkole powszechnej w Warszawie. Był to obszar Generalnej Guberni. W 1944 r. przystąpił do I Komunii św., a tydzień później przyjął sakrament bierzmowania.

Edukacja i młodość

W sierpniu 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie i dziewięcioletni chłopiec został wywieziony do Niemiec. W 1945 r. powrócił do Warszawy i kontynuował naukę (7 klas) w szkole powszechnej. W 1949 r. po ukończeniu szkoły przystąpił do egzaminu wstępnego, by dostać się do wymarzonej szkoły telekomunikacyjnej. Jednak kandydatów było dużo, a młody Stanisław nie mając „poparcia”, oblał egzamin i marzenia prysły. Dlatego też rozpoczął naukę w Zawodowej Szkole Handlowej w Warszawie.

1950 – 1952 – Niższe Seminarium Duchowne we Włocławku (świadectwo dojrzałości).

1952 – 1957 – Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku.

1957 – 1958 – w oczekiwaniu na święcenia kapłańskie praca katechetyczna w parafii Kosmów pod Kaliszem.

Kapłaństwo

6.07.1958 r. – świecenia kapłańskie z rąk bpa Antoniego Pawłowskiego w Brześciu Kujawskim (po otrzymaniu dyspensy od kard. Stefana Wyszyńskiego).

Praca duszpasterska jako wikariusza

1958 – 1959 – parafia w Radziejowie Kujawskim

1959 – 1960 – parafia św. Stanisława we Włocławku

1960 – 1961 – parafia w Tuliszkowie

1961 – 1966 – parafia w Jeziorsku

05. 1966 – 07. 1996 – parafia Russocice

1966 – 1967 – parafia św. Mikołaja w Kaliszu

1967 – 1971 – parafia Rajsko

Osiągnięcia w pracy w parafii Galew

1971

– wytynkowano kościów,

– wykonano betonowy chodnik wokół kościoła i od bramy głównej do kościoła oraz dębowy ołtarz zwróconego „twarzą do ludu”,

1972 – 73 – przeprowadzono prace związane z remontem instalacji elektrycznej w kościele,

1975 – wykonano ambonę (dębową), drzwi na chór oraz ołtarz polowy (sosnowy),

1976 – umieszczono w oknach kościoła witraże (dwa umieszczone w kaplicy Przemienienia Pańskiego ufundowali Franciszek i Anna Bielańscy z Kanady) oraz wymieniono podłogę w kościele (zerwano drewnianą podłogę i położono posadzkę z terakoty),

1977 – pomalowano kościół wewnątrz (pracę wykonał p. Henryk Karbowy z Bratuszyna),

1978 – wykonano dębową, rzeźbioną boazerię,

1979 – wybudowano przed kościołem krzyż kwietnik, a przy krzyżu ustawiono figurę Chrystusa Zwycięskiego (2,2 m),

1981 – na ogrodzonym terenie parafialnym za kościołem wybudowano dwa pomniki; jeden wykonany w drewnie lipowym, wysokości 2,5 m – Chrystus Pokoju stojący na cokole betonowym oraz na kamieniach sprowadzonych z kopalni odkrywkowej znajdującej się na terenie parafii; drugi pomnik Papieża Jana Pawła II, został wykonany w kamieniu. Na drugiej stronie pomnika umieszczone są napisy (daty) upamiętniające liczne podróże apostolskie Jana Pawła II,

1983 – wykonano przed kościołem cokół (w kształcie Polski) pod pomnik Matki Bożej Saletyńskiej,

1984 – wykonano z gazobetonu trzy postacie do pomnika stojącego przed kościołem (pracę wykonał pan H. Karbowy z Bratuszyna):

– postać siedzącą Matki Bożej Saletyńskiej (Płaczącej)

– postać kobiety – Polki

– postać dziecka

oraz godło Polski wolnej – orła rwącego łańcuch,

1989 – wytynkowano kościół (po zbiciu wszystkich tynków na kościele) oraz wymieniono dachówkę na kościele (położono nowe lżejsze pokrycie z blachy ocynkowanej malowanej dwustronnie i powlekanej folią, blachę łączono nitami),

1991 – złożono pneumatyczne pięciogłosowe organy, które ufundowała dawna parafianka p. Anna Bielańska – emerytka z Kanady (w 1995 r. dorobiono w organach dwa głosy),

1993 – odnowiono i pozłocono dwa ołtarze: w kaplicy Przemienienia Pańskiego i ołtarz św. Walentego,

1994 – został pozłocony główny ołtarz, a także obraz Przemienienia Pańskiego na balkonie,

1997 – 1998 – pomalowano wnętrze kościoła

– wykonano renowację trzech obrazów i figury Pana Jezusa,

– wykonano nową polichromię,

– wykonano dwa nowe obrazy: Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego (błogosławiącego; z wiązanką róż) oraz obraz Ojca Świętego Jana Pawła II,

– wykonano nowy feretron Przemienienia Pańskiego,

1996 – w przykościelnym lesie przystąpiono do budowania chodników i cokołów pod stacje Drogi Krzyżowej,

1997 – ustawiono stacje Drogi Krzyżowej,

1999

– położono w prezbiterium posadzkę z marmuru,

– ustawiono ołtarz marmurowy oraz ambonkę marmurową,

– postawiono w lesie naprzeciwko szczytu kościoła krzyż milenijny (na pamiątkę 2000 lat od narodzin Jezusa Chrystusa), 4,5 – metrowy krzyż wykonany jest z granitu z pasją mosiężną wysokości 1,5 m,

– przeprowadzono tzw. marmuryzację dużego ołtarza,

2001 – wybudowano kaplicę przedpogrzebową,

2002 – 2003 – wyłożono kostką brukową chodniki przykościelne,

2003 – położno kostkę brukową na cmentarzu,

2004 – wykonano renowację Obrazu Przemienienia Pańskiego oraz marmuryzację ołtarza w Kaplicy Przemienienia Pańskiego,

2005 – wykonano barokowy, mosiężny żyrandol do kaplicy Przemienienia Pańskiego oraz ułożono kostkę w lesie wokół pomnika Jana Pawła II,

2008 – ułożono kostkę brukową na istniejące chodniki betonowe wzdłuż Stacji Drogi Krzyżowej w lesie oraz usunięto z cmentarza wszystkie akacje i posadzono tuje.

Znaczenie postaci

Ksiądz kanonik Stanisław Gołębiewski jest ogromnym autorytetem moralnym i przewodnikiem duchowym dla wszystkich, którzy spotykają go na swojej drodze.

Jako proboszcz parafii w Galewie przez cały czas z wielką miłością troszczył się nie tylko o kształtowanie postaw swoich parafian, ale także zabiegał o piękny wygląd świątyni i jej otoczenia.

Jest w sercach i pamięci nie tylko nas najmłodszych, ale i dorosłych.

Kalendarium:

  • 1958 ― święcenia kapłańskie...
  • 1971 ― rozpoczęcie pracy w p...
  • 1993 ― nominacja na kanonika...
  • 2010 ― przejście na emerytur...

Źródła:

Cytaty:

  • „W dniach 23 i 24 maja ...”

Zobacz też:

  • >
  • >
  • >