Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Można odejść na zawsze, by stale być blisko”

Sylwester Konieczny

ur. 30 października 1901
zm. 06 grudnia 1976
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Chynowej im. Kardynała Karola Wojtyły

Cd Kronika parafialna 1936r
Kronika parafialna 1936r
Zdjęć: 8
Filmów: 8
Nagrań: 8
Dokumentów: 10

Ksiądz Sylwester Konieczny

Zasłużoną postacią związaną z regionem południowej Wielkopolski był ksiądz Sylwester Konieczny – budowniczy kościoła w Chynowej.

Dzieciństwo i młodość

Ksiądz Sylwester Konieczny urodził się 30 października 1901 r. w Gnieźnie w rodzinie urzędnika kolejowego. Uczęszczał do państwowego gimnazjum w Gnieźnie. Chcąc służyć ojczyźnie, przerwał naukę i 3 marca 1919 r. wstąpił ochotniczo do wojska. Już 22 maja został zwolniony, by móc kontynuować naukę. Świadectwo dojrzałości otrzymał 22 lipca 1920 r. Potem rozpoczął studia na wydziale prawa Uniwersytetu w Poznaniu. Po zaliczeniu pierwszego roku zdecydował o zmianie kierunku i 21 października 1922 r. rozpoczął studia w seminarium duchownym. Po skończeniu nauki w seminarium przyjął święcenia kapłańskie 29 maja 1926 r. Został skierowany na wikariat do Leszna, gdzie przebywał do sierpnia 1928 r. Następnie trafił do Swarzędza, a stąd w lipcu 1929 r. do parafii Świerczyna – do samodzielnego ośrodka duszpasterskiego w Drobinie z zadaniem zorganizowania samodzielnej parafii. Po rocznym pobycie w Drobinie został wikariuszem parafii w Ostrzeszowie. W trakcie pobytu w Ostrzeszowie w roku 1932 zdał egzamin proboszczowski. Ks. Dziekan, proboszcz Kępiński – Ignacy Nowacki widząc zdolności organizatorskie wikariusza, zaproponował Kurii Arcybiskupiej skierowanie ks. S. Koniecznego do parafii w Trzycinicy, jednak powierzono mu parafię w Chynowej.

W Chynowej

W sobotę 8 października 1932 r. na dworcu w Przygodzicach księdza Koniecznego powitał kierownik szkoły w Chynowej – Józef Międzybrocki. Uroczystego aktu wprowadzenia proboszcza w urząd dokonał na Mszy Świętej odprawionej o godzinie 11:30 ksiądz dziekan Bartłomiej Piszczygłowa z Odolanowa. Kazanie okolicznościowe wygłosił wówczas Ksiądz Sworowski z Ołoboku. Stary kościół w Chynowej wybudowany w 1623 r. był już zbyt mały, a jego drewniana konstrukcja mało stabilna. W cztery lata od przejęcia probostwa ks. S. Konieczny rozpoczął budowę nowego kościoła. Murowany kościół miał powstać w miejscu, gdzie od 1623 roku stał stary dom modlitwy. W roku 1936 przystąpiono do rozbiórki starego i budowy nowego kościoła. W tym czasie nabożeństwa odbywały się w Domu Katolickim. Budowa kościoła trwała bardzo krótko. Już w sierpniu następnego roku prace zostały ukończone, a poświęcenie kościoła miało miejsce w niedzielę 3 października 1937 roku.

W Dachau

Ksiądz Sylwester Konieczny został aresztowany 6 października 1941 roku i podzielił los większości kapłanów wielkopolskich. Przesłuchany przez Gestapo w Ostrowie został przewieziony do obozu przejściowego w Konstantynowie koło Łodzi, a 28 października 1941 roku do obozu koncentracyjnego w Dachau, jako numer 28182.

Powrót do Chynowej

W dniu 29 kwietnia 1945 roku doszło do oswobodzenia obozu, a szczęśliwy duszpasterz powrócił do swojej parafii. Przystąpił do materialnej i duchowej odnowy Kościoła. Za swoją działalność został doceniony i 6 października 1972 roku ksiądz arcybiskup A. Baraniak mianował go kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu. W maju 1976 roku ksiądz S. Konieczny obchodził złoty jubileusz kapłaństwa.

Zmarł 6 grudnia 1976 roku, a jego pogrzeb odbył się 10 grudnia 1976 r. na Cmentarzu Parafialnym w Chynowej.

Zasługi

W roku 2001 został honorowym obywatelem Gminy Przygodzice.

Bibliografia:

Kieremkampt Wacław, Ks. Sylwester Konieczny(1901- 1976), Przygodzickie Wieści Gminne, 2000, nr 3;

Kieremkampt Wacław, Historia kościoła i parafii w Chynowej, Przygodzickie Wieści Gminne, 2012, nr 2;

Kalendarium:

 • 6 gr ― Śmierć bohatera
 • 30 p ― Narodziny bohatera

Cytaty:

 • „Można odejść na zawsze...”

Źródła:

Zobacz też:

 • > Miejsce śmierci b...
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >