Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Szedłem tą samą drogą.”

Leon Chojnacki

ur. 15 lutego 1921
zm.
Szkoła Podstawowa im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Parzęczewie

LEON CHOJNACKI
Zdjęć: 12
Filmów: 1

Pochodzenie

Leon Chojnacki urodził się w Parzęczewie 15 lutego 1921 roku. Jego rodzice to Józefa z domu Kaczmarek i ojciec Franciszek ( powstaniec wielkopolski).

Dzieciństwo

Pochodził z wielodzietnej rodziny chłopskiej. Miał dziewięcioro rodzeństwa. Gdy miał pięć i pół roku zabrał go do Chojna starszy brat Wawrzyniec gdzie mieszkał i uczył w szkole. Była to decyzja podyktowana głównie umożliwieniem małemu Leonowi lepszych warunków edukacyjnych. W Chojnie pan Leon skończył 1 i 2 klasę. Gdy brat zostaje powołany do wojska nasz bohater wraca do Parzęczewa gdzie uczęszcza do 3 i połowy 4 klasy. Później znów wraca do brata teraz mieszka w Samołężu później Pożarowie. Klasę IV kończy w Samołężu, a kl. V w Pożarowie. Program klasy VI i VII realizuje w szkole we Wronkach. Wtedy musi codziennie dojeżdżać rowerem około 7-8 km. Pan Chojnacki mówi o sobie „wędrowny uczeń”. Gimnazjum kończył w Czarnkowie nad Notecią. Był to okres II wojny więc szkołę średnią skończył w przyśpieszonym tempie.

Edukacja (lub „młodość”)

Zawsze był bardzo zdolnym uczniem, który dążył do poszerzania swojej wiedzy. Ze względu na trudną sytuację finansową dorabiał korepetycjami. Po wojnie (właściwie w lutym 1945r.) zaczął pracę jako niewykwalifikowany nauczyciel. Wtedy brakowało pedagogów i każdy był potrzebny. Pan Leon kwalifikacje zdobył zaocznie. Równocześnie uparcie wspinał się na kolejne szczeble wykształcenia.Skończył zaocznie studia pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a później zrobił doktorat na UAM w Poznaniu.

Etapy działalności

Na początku uczył w szkołach w Parzęczewie(krótko), a później w Wielichowie. Uczył tam w klasach1-4 oraz języka francuskiego . Dalej pracował jako nauczyciel i kierownik kościańskich szkół.

1 kwietnia 1955 r. rozpoczął pracę jako podinspektor szkolny w Wydziale Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, potem awansował na zastępcę inspektora i inspektora szkolnego powiatu kościańskiego.Od lipca 1973r. Leon Chojnacki rozpoczął pracę w Kuratorium Okręgu Poznańskiego, a po zmianach administracyjnych w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lesznie. Dwa lata później objął stanowisko wizytatora i specjalisty do spraw reform szkolnych.

Jako inspektor Oświaty był inicjatorem tzw. eksperymentu kościańskiego, który później zostanie wprowadzony w całym kraju. Eksperyment ten zakładał wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej z dziećmi pochodzącymi z miast. Polegał na likwidacji małych szkół wiejskich, gdzie lekcje prowadzono w klasach łączonych. Na ich miejsce powstawały duże wiejskie szkoły zbiorcze, w których pracowali nauczyciele specjaliści, a uczniowie byli dowożeni autobusami i mogli otrzymywać obiady. W szkołach zbiorczych tworzono także pracownie przedmiotowe i sale gimnastyczne. Również Szkoła Podstawowa w Parzęczewie zawdzięcza swoje powstanie p. Chojnackiemu i jest przykładem „nowoczesnej” na tamte czasy placówki. Pan Leon sam osobiście sprawdzał działanie tych „nowinek”. Wiele godzin spędził w autobusach szkolnych, sprawdzając ich punktualność i pełnioną przez nauczycieli opiekę nad dziećmi. Osobiście kontrolował pracę dyrektorów oraz nauczycieli.Starał się jako wizytator być bardziej doradcą niż osobą oceniającą. Sam mówi o sobie, że niczego nie dokonałby samodzielnie. Jest człowiekiem nieprzeciętnym, pracowitym , kulturalnym oraz otwartym na problemy innych ludzi. To dlatego starał się pomóc dzieciom wiejskim, aby miały łatwiejszą drogę do wiedzy. Jego motto to powiedzenie „Szedłem tą samą drogą”.Na swoim przykładzie wiedział jak trudno wspinać się na wyżyny nauki dzieciom wiejskim. Pracę zawodową łączył z działalnością społeczną między innymi w Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Związku Harcerstwa Polskiego.

Znaczenie postaci

Był wielokrotny nagradzany i wyróżniany. Jako jeden z pierwszych w kraju został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej i nagrodą zespołową KEN za wybitne osiągnięcia w dziedzinie oświaty i wychowania, nadano mu tytuł honorowy „Zasłużony nauczyciel PRL”, otrzymał srebrny i złoty Krzyż Zasługi i krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, uzyskał tytuł Wielkopolanina Roku 1972. Jest posiadaczem odznaki „Przyjaciel Dziecka”, a za całokształt inicjatyw społecznych został wyróżniony Nagrodą Twórczą Miasta Kościana.

Pan Leon Chojnacki jest spełnionym mężem, ojcem i dziadkiem. Był dwukrotnie żonaty. Pierwsza żona zmarła. Obecną towarzyszką życia pana Leona jest emerytowana nauczycielka matematyki pani Aleksandra, która pełniła funkcję zastępcy inspektora oświaty. Pan Chojnacki wychował dwóch synów z pierwszego małżeństwa: Krzysztofa i Jacka oraz pasierba. Doczekał się czworga wnucząt.

Kalendarium:

  • 1921 ― Narodziny bohatera
  • 1962 ― Ukończenie Studiów Wy...
  • 1973 ― Tytuł Wielkopolanina ...
  • 1978 ― Obronienie tutułu Dok...
  • 1985 ― Uzyskanie tytułu Zasł...

Cytaty:

  • „Szedłem tą samą drogą....”

Zobacz też: