Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Zawsze postępować tak, aby być dobrym człowiekiem ...”

Leszek Ziąbka

ur. 03 kwietnia 1958
zm.
Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku

Film o Leszku Ziąbce
1. Wywiad z Leszkiem Ziąbką
2. Wywiad z Leszkiem Ziąbką
Zdjęć: 43
Filmów: 1
Nagrań: 2


Pochodzenie i życie rodzinne:

Urodzony 3 kwietnia 1958 roku w Kaliszu. Matka Janina z domu Skubiszewska, ojciec Józef, brat Janusz. W 1993 roku ożenił się z Małgorzatą, z którą ma córkę Bognę.

Młodość i edukacja:

W latach 1965–1972 uczęszczał do szkoły Podstawowej nr 15 w Kaliszu.

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w 1977 roku, Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie archeologii Polski i powszechnej. Ukończył Studium Muzeologiczne o specjalności archeologia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent Instytutu Teologicznego w Łodzi.

Działalność zawodowa:

Od 1982 roku zatrudniony w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, w latach 1995-2008 kierownik Rezerwatu Archeologicznego na kaliskim Zawodziu, od 2008 roku kierownik Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Kaliszu.

Badania archeologiczne:

Kierował licznymi pracami wykopaliskowymi z zakresu pradziejów i średniowiecza w Wielkopolsce: okres wczesnego brązu (badania w Borku, w Gliśnicy koło Odolanowa, w Godzieszach Małych – kultura łużycka, w Żydowie – kultura przedłużycka), okres lateński i przedrzymski – CELTOWIE (badania w Złotnikach koło Koźminka, w Jankowie-Oszczywilku), okres średniowiecza – badania w Kaliszu, na terenie Miasta Lokacyjnego (Kaliski Rynek, plac Rozmarek w dzielnicy żydowskiej). Był również uczestnikiem badań: osady Stare Miasto w Kaliszu (wspólne badania z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN), osady wielokulturowej w Ostrowie Wielkopolskim, a także stanowisk na terenie Wysocka i Turku.

Publikacje:

Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych w zakresie archeologii oraz muzealnictwa w czasopismach archeologicznych i prasie regionalnej.

Działalność w organizacjach i stowarzyszeniach:

W czasach licealnych należał do ZHP. Członek towarzystw naukowych: Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polski, Towarzystwa Historycznego w Kaliszu (Sekcja Archeologiczna), były członek Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego w Poznaniu, stały współpracownik Fundacji Kultury Irlandzkiej w Poznaniu. Był współzałożycielem oraz prezesem Stowarzyszenia Kaliskiego Bractwa Rycerskiego Ziemi Kaliskiej, obecnie jest członkiem honorowym.

Zainteresowania:

W kręgu zainteresowań Leszka Ziąbki znajduje się Irlandia i jej kultura, okres brązu, najnowsza historia Polski, a także muzyka bluesowa i folkowa (celtycka i polska). Najważniejsze dzieło to Biblia.

Działalność kulturalna:

Organizator wielu wystaw muzealnych prezentowanych w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu i na terenie Wielkopolski. Pomysłodawca i organizator Jarmarku Archeologicznego, który od 1996 roku odbywa się w czerwcu, podczas obchodów Dni Miasta Kalisza, w autentycznej scenerii wczesnośredniowiecznego grodziska na terenie Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu w Kaliszu. Współtwórca Biesiady Piastowskiej, która od 2000 roku odbywa się pod koniec sierpnia na Zawodziu. Przez kilka lat redaktor muzyczny Radia Centrum – promotor muzyki celtyckiej. Organizator Dni Św. Patryka, „Weekendu celtycko-irlandzkiego” oraz koncertów muzycznych: „Akustycznie w Muzeum” i „Muzycznie w Muzeum” .

Znaczenie postaci:

Leszek Ziąbka jest niezmiernie kontaktowym, otwartym na ludzi, znanym i popularnym odkrywcą „skarbów ziemi”. Wniósł wiele osiągnięć do dorobku kaliskiej archeologii. Jest badaczem i miłośnikiem bogatej kultury celtyckiej, która jest jednym z filarów kultury europejskiej. Wieloletnie odkrycia archeologiczne lokują Kalisz i okolice w tej ciekawej cywilizacji. Jako pomysłodawca i organizator wielu imprez o charakterze historyczno-edukacyjnym oraz muzycznym „ożywia” przeszłość i popularyzuje wiedzę o odległych czasach.


Materiały źródłowe:

Andrzej Kurzyński, Odkryli ludzkie czaszki, „Nasze Miasto Kalisz”, 22 sierpnia 2014, s. 3.
Ewelina Brodnicka, Zaprosiliśmy na kawę Leszka Ziąbkę kaliskiego archeologa, „Życie Kalisza” nr 10, 15 marca 2015, s. 13.
Prywatne archiwum fotograficzne Leszka Ziąbki.
http://www.uwolnijmuzyke.pl/polska-muzyka-mp3 (Iowa Super Soccer – “My World”)
https://www.facebook.com/leszek.ziabka.
http://www.info.kalisz.pl/historia/zawodzie.htm
http://www.muzeum.kalisz.pl
Kalendarium:

 • 1958 ― Narodziny bohatera
 • 1982 ― Rozpoczęcie pracy
 • 1995 ― Kierownik w Rezerwaci...
 • 2008 ― Objęcie stanowiska ki...

Cytaty:

 • „Zawsze postępować tak,...”

Źródła:

 • Info Kalisz – hi...
 • Leszek Ziąbka – ...
 • Muzeum Okręgowe Ziemi ...

Zobacz też:

 • > Kalisz
 • > Koźminek
 • > Kaliskie Towarzystwo P...
 • > Polskie Towarzystwo Hi...
 • > Związek Harcerstwa Pol...
 • > „Przegląd Archeologicz...