Lilla Renata Deleszkiewicz

ur. 06 lipca 1967
zm.
Zespół Szkół w Białobłotach - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Zdjęć: 16
Filmów: 3
Nagrań: 3
Dokumentów: 3

Pochodzenie

Lilla Renata Deleszkiewicz ur. 6 lipca 1967 r. w Grodźcu powiat Konin w rodzinie Marianny (z domu Walkowiak) i Jana Osajdów. Pani Lilla ma troje rodzeństwa, jedną siostrę Jolantę i dwóch braci Andrzeja i Jana. Pochodzi z Lądku obecnie mieszka w Białbłotach.

Najbliższa rodzina

Związek małżeński zawarła 22 kwietnia 1989 roku ze Sławomirem Deleszkiewiczem. Państwo Deleszkiewicze mają troje synów: Kamial, Adama i Filipa. Kamil i Adam studiują na Politechnice we Wrocławiu natomiast Filip rozpocznie naukę w gimnazjum.

Edukacja

Do szkoły Podstawowej uczęszczała w Lipicach, następnie ukończyła Technikum Ogrodnicze w Powierciu. W 1990 roku ukończyła studia magisterskie dzienne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale matematyki i fizyki w zakresie matematyki – specjalność matematyka podstawowa.

Następnie dokształcała się na studiach podyplomowych w zakresie Zarządzania Oświatą, Bibliotekoznastwa z Organizacją i Zarządzaniem, Oligofrenopedagogiki oraz Menedżera Oświaty.

Ukończyła wiele kursów i szkoleń z dziedziny oświaty, między innymi: „Szkolenie kandydatów na ekspertów wchodzacych w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy”, Szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu „E-szkoła Wielkopolska – Twórczy nauczyciel” – Platforma edukacyjna w procesie nauczania, Kurs „Jak skutecznie wspomagać wdrażanie reformy edukacji”, Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ucznia, Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych, Kurs dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, Szkolenie na temat: „Kancelaria szkolna – sekretariat ogólny i uczniowski”, Szkolenie dla przewodniczacych szkolnych zespołów egzaminacyjnych z zakresu stosowania procedur i instrukcji sprawdzianu w szkole podstawowej, Szkolenie na temat: „Sposoby rozwiązywania problemu dysleksji w szkole”, Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopodagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo, Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego, Seminarium przygotowujące dyrektorów do wdrażania reformy strukturalnej i programowej w placówkach edukacyjnych, Kurs specjalny – mikrokomputery w szkole, Szkolenie o obowiazujących przepisach w prawie pracy, Kurs „Internet w dydaktyce matematyki”, Kurs na opiekunów pracowni internetowej, Warsztaty metodyczne z matematyki.

Etapy działalności

Pani Lilla na piątym roku studiów podjęła pracę jako matematyk i fizyk na pół etatu na czas zastępstwa w Szkole Podstawowej w Białobłotach i do chwili obecnej związana jest z oświatą.

Etap pierwszy.

W latach 1990-1996 oraz w 2007-2008 nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej i Zespole Szkół w Białobłotach. W latach 1996 – 2007 Dyrektor Szkoły w Białobłotach. Podczas dyrektorowania Lilli Deleszkiewicz w Białobłotach dobudowano część gimnazjalną i salę gimnastyczną.

Zespół Szkół w Białobłotach

Etap drugi

Od 2008 do 2012 roku Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie. Od 2012 roku do chwili obecnej Dyrektor Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie. Z Jej inicjatywy szkoła nawiązała współpracę z Uniwewrsytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, utworzyła nowe profile kształcenia, zmodernizowano stary budynek liceum. Dzięki ciężkiej pracy całego grona pedagogiczengo w ubiegłym roku pleszewskie liceum znacząco polepszyło notowania w rankingu „Rzeczpospolitej”

Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie

Nagrody, wyróżnienia i podziękowania

Za swoje zaagażowanie, wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz przedsięwzięcia dla środowiska lokalnego Pani Lilla Deleszkiewicz otrzymała szereg nagród, wyróżnień i podziękowań, między innymi:

Nagrodę Drugiego Stopnia Ministra Edukacji Narodowej w 2001 roku

Wyróżnienie Człowieka Roku 2001 Ziemi Pleszewskiej (przyznaną w 2002 roku)

Nagrodę Starosty Pleszewskiego w 2009 roku

Nagrody Wójta Gminy Gizałki

Podziękowania za przygotowania uczniów do konkursów, za zorganizowanie różnych konkursów, uroczystości, kolonii letnich, za współpracę, za pracę w komisjach.

Sukcesy zawodowe

Ogromnym wydarzeniem w Białobłotach było wybudowanie sali gimnastycznej z całym zapleczem. Inicjatywa budowy wyszła od Pani Deleszkiewicz lecz została wsparta przez mieszkańców obwodu szkoły i organ prowadzący z wójtem Włodzimierzem Lehmannem na czele. Kolejnym sukcesem było powstanie Gimnazjum prowadzone przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Centrum w Białobłotach.

W Pleszewie Pani Lilla przy Liceum Ogólnokształcącym utworzyła Gimnazjum dwujęzyczne przy wsparciu gminy Gizałki i gminy Chocz.

Znaczenie postaci

Pani Lilla Deleszkiewicz jako nauczyciel i Dyrektor w Zespole Szkół w Białobłotach jest mile wspominana przez mieszkańców Białobłot. Podczas jej kadencji nastąpił duży rozwój szkoły oraz udało się nawiązać dobrą współpracę z rodzicami uczniów, gronem pedagogicznym i organem prowadzącym.

Pani Deleszkiewicz jako dyrektor I Liceum i Gimnazjum w Pleszewie udało się nawiązać dobrą współpracę z władzami samorządywymi oraz przyczynić się do rozwoju edukacyjnego i poszerzania bazy dydaktycznej szkoły.

Jako mieszkanka Białobłot angażuje się w życie społeczne miejscowości pomagając w organizacji imprez i uroczystości (Dożynki parafialne. Orlina 2011 r.).

Wywiad

Rozmowa z panią Lillą Deleszkiewicz

Kalendarium:

  • 1967 ― Narodziny bohatera

Źródła:

Zobacz też:

  • >
  • >
  • >