Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Przestrzeganie zasad przynosi korzyści społeczeństwu i ojczyźnie.”

Ludwik Ratajczak

ur. 1940
zm. 1940
Zespół Szkół w Pamiątkowie

Fragmenty wywiadu z Paniami J.Szczeszak i L
Zdjęć: 10
Filmów: 8
Nagrań: 7
Dokumentów: 7

Dzieciństwo

Z wywiadów przeprowadzonych na jego temat wynika, że zasady, którymi kierował się w życiu, czyli patriotyzm i religijność, musiał wynieść z domu rodzinnego. Dokładniejszych informacji na razie nie udało się ustalić.

Pochodzenie

Syn Tomasza i Agnieszki z Mikołajczaków. Kawaler. Ludwik Ratajczak urodził się w miejscowości Dahlhausen 9 sierpnia 1909 roku, zginął w 1940 roku w Katyniu. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że miał brata, który prawdopodobnie w latach 50-tych XX wieku pracował w Zakładach Cegielskiego w Poznaniu.

Edukacja i młodość

Absolwent seminarium nauczycielskiego w Koźminie, które ukończył w 1929 roku. W 1931 roku skończył kurs w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7 w Śremie.

Etapy działalności

Etap pierwszy – nauczyciel

Pracował w Szkole Powszechnej w Pamiątkowie, gdzie uczył matematyki, geometrii oraz wykładał religię. Mieszkał w szkole nad salami lekcyjnymi.

Uczestnik rejonowych konferencji dla nauczycieli, swój referat na temat „Nauczanie higieny w szkole powszechnej” wygłosił 16 kwietnia 1932 roku w Pamiątkowie.

Współorganizator uroczystych imienin Marszałka J. Piłsudskiego (18 marca 1934 r. – msza św., akademia przygotowana z młodzieżą; z dobrowolnych składek zebrano 2 zł 20 gr, które przenaczono na fundusz budowy szkół) oraz wycieczek dla młodzieży m.in. koleją do Poznania (7 czerwca 1937 r.).

Wychowawca młodzieży, z którą bardzo często dyskutował na temat tego, czym jest patriotyzm i jak należy postępować, by być dobrym człowiekiem. Jego uczennice wspominają, że bardzo często czytał im różne nowele ukazujące się w prasie, m.in. w „Gazecie Poznańskiej”. Na ich przykładzie omawiali wspólnie co dobre, a co złe zostało tam pokazane i to jak każdy powinien się zachować.

Lubił sport i angażował do tego młodzież i nauczycieli. Po lekcjach bardzo często spotykali się na tzw. „Kozim rynku” w Pamiątkowie, gdzie grali w piłkę i uprawiali inne sporty.

Był człowiekiem bardzo religijnym, miał grupę chętnych uczniów i wraz z nimi chodził na majowe nabożeństwa do Cerekwicy. W drodze śpiewali patriotyczne pieśni.

We wspomnieniach zachował się jako nauczyciel, do którego lgnęła młodzież. A lekcje z nim były przyjemnością, choć dawni uczniowie podkreślają, że był wymagający, ale i sprawiedliwy.

Etap drugi – w mundurze

Podporucznikiem Wojska Polskiego ze starszeństwem został mianowany 1 stycznia 1933 roku. Został zmobilizowany do Ośrodka Zapasowego 14. Dywizji Piechoty.

Uczniowie pamiętają, że zaraz po zakończeniu roku szkolnego w 1939, z dworca kolejowego w Pamiątkowie – w mundurze – wyruszył do wojska.

Z pola bitwy trafił do Katynia, tam został zamordowany i pochowany.

Katyń. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, część 3

Znaczenie postaci

Ofiara zbrodni katyńskiej. Tak jak wielu w czasie II wojny światowej, oddał życie za swój kraj. Zapamiętany jako człowiek o ogromnym sercu dla młodzieży, bardzo religijny, a przede wszystkim wielki patriota. Zawsze podkreślał, że tylko życie zgodne z zasadami moralnymi przynosi korzyści człowiekowi i państwu. Każdy musi brać odpowiedzialność za swoje postępowanie.

Kalendarium:

 • 1909 ― Narodziny bohatera
 • 1929 ― Absolwent seminarium ...
 • 1930 ― Nauczyciel w Szkole P...
 • 1931 ― Kurs w Batalionie Po...
 • 1940 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

 • „Przestrzeganie zasad p...”

Źródła:

Zobacz też:

 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >