Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Nie szukaj szczęścia, lecz dawaj je innym, a wtedy samo przyjdzie do Ciebie”

Małgorzata Stachowiak

ur. 09 czerwca 1960
zm.
Szkoła Podstawowa im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Parzęczewie

Małgorzata Stachowiak
Zdjęć: 12
Filmów: 1

Pochodzenie

Małgorzata Stachowiak-to nauczyciel –polonista w Publicznym Gimnazjum im.Jana Pawła II w Kamieńcu,ale przede wszystkim to wielka animatorka kultury ,związana przez wiele już lat z Gminną Publiczną Biblioteką w Kamieńcu w województwie wielkopolskim.

Małgorzata Stachowiak urodziła się 9 czerwca 1960 roku w Chlebowie, powiat Września w woj. wielkopolskim .Pochodzi z rodziny inteligenckiej ,jej rodzice- matka Janina i ojciec Władysław -który już nie żyje- byli nauczycielami.

Dzieciństwo

Bardzo mile wspomina swój dom rodzinny i swoje dzieciństwo. Swoją edukację rozpoczęła już w wieku 6 lat w Szkole Podstawowej .Uczęszczała do kilku szkół podstawowych, ze względu na częstą zmianę miejsca zamieszkania przez rodziców. Dzieciństwo kojarzy jej się z ciepłym domem, zapachem niedzielnego ciasta i wspólnym przebywaniem w pięknym ogrodzie obfitującym w kwiaty i owoce.

Edukacja (lub „młodość”)

– Liceum Ogólnokształcące ukończyła w Środzie Wielkopolskiej w klasie matematycznej .Studiowała filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła też wiele form kształcenia zawodowego jak kursy doskonalące i kwalifikacyjne, studia podyplomowe „Nowe gimnazjum” ,studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki,studia podyplomowe –pedagogika opiekuńczo-wychowawcza .Pani Małgorzata posiada także uprawnienia egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Etapy działalności

Nazwa sekcji – animatorka kultury

Etap pierwszy

Praca zawodowa

-1982 rok-nauczyciel języka polskiego –Szkoła Podstawowa w Kamieńcu.

-1999 rok-nauczyciel języka polskiego-Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kamieńcu.

Ukończone formy kształcenia zawodowego

-Kurs doskonalący- „Język polski i ścieżki edukacyjne-integrowanie treści/1999r./-Szkolenie egzaminatorów w zakresie przygotowania do poprawiania zadań otwartych z języka polskiego/1999r./-Studia podyplomowe”Nowe gimnazjum” w zakresie nauczania języka polskiego w gimnazjum ukończone w Instytucie Badań Literackich przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie/2000r./

Etap drugi

Pani Małgorzata Stachowiak znana jest w swojej okolicy, gdyż często organizuje różne imprezy lokalne i charytatywne i humanitarne, jest też inicjatorką WOŚP w Kamieńcu…. Jest opiekunem artystycznym zespołu śpiewaczego ”Zgoda” w Kamieńcu, pisze również teksty piosenek ,także do zespołu” Takie Chłopaki”.

Kolejne etapy…

Wyróżnienia

-Pani Stachowiak otrzymała za swoją pracę zarówno zawodową ,jak i społeczną wiele nagród i cennych wyróżnień.

Zainteresowania

-Nasza bohaterka to zapalona miłośniczka czytelnictwa, lubi też prace w ogródku i podróże.

Znaczenie postaci

Małgorzata Stachowiak to nauczyciel polonista, wychowawczyni wielu pokoleń uczniów, związana z Kamieńcem w województwie wielkopolskim .Jej praca to wielka pasja, uczniowie bardzo ją cenią i lubią, jest miła, pomocna ,ale też bardzo wymagająca. Jej wychowankowie mówią o niej” zakręcona pozytywnie ”.Jednak pani Stachowiak to przede wszystkim wielka animatorka kultury, związana przez wiele już lat z Gminną Biblioteką Publiczną w Kamieńcu, której jest dyrektorem.Współpracuje z władzami samorządowymi i wieloma instytucjami na terenie Kamieńca w celu aktywizacji i promocji własnej miejscowości.

Bibliografia

-wywiad z Małgorzatą Stachowiak przeprowadzony w dniu 25 kwietnia 2014 roku przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Parzęczewie, na zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu CDEW,

-film nagrany przez uczniów S.P. Parzęczewo w dniu 18 maja 2014 roku podczas festynu charytatywnego ” Nie zamykaj oczu „,

-strony internetowe:

www.kamieniec.pl

www.bibliotekakamieniec.home.pl

-zdjęcia własne,

-archiwum rodzinne.

Kalendarium:

 • 1960 ― Narodziny bohatera
 • 1966 ― początek edukacji szk...
 • 1974 ― rozpoczęcie nauki w L...
 • 1982 ― absolwent Uniwersytet...
 • 1982 ― nauczyciel języka pol...
 • 1999 ― nauczyciel języka pol...
 • 2002 ― praca społeczna i zwi...
 • 2002 ― organizacja i przewod...

Cytaty:

 • „Małgosia Stachowiak ma...”
 • „Małgosia Stachowiak to...”
 • „Pani Małgorzata Stacho...”
 • „Zawsze podziwiałam Mał...”
 • „Małgorzata Stachowiak ...”

Zobacz też: