Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Największy plus w mojej działalności to umiejętność rozmowy z tymi najstarszy...”

Marek Tulewicz

ur. 04 maja 1967
zm.
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lasocicach

Zdjęć: 16

Pochodzenie

Urodził się 4 maja 1967 roku w Lesznie jako syn Bolesława (ur. 25.09.1937 r.) i Bogumiły (ur. 25.12.1941 r.) Tulewicz.

Dzieciństwo

Wychowywał się w kamienicy czynszowej na ulicy Przemysłowej, naprzeciwko młyna. Lata dzieciństwa wspomina jako okres beztroski i zabawy. Uczęszczał do Przedszkola Katolickiego prowadzonego przez siostry Elżbietanki przy parafii św. Mikołaja w Lesznie. Cała rodzina Marka Tulewicza jest uzdolniona muzycznie. Właściwie muzyka była zawsze obecna w ich domu. Nic więc dziwnego, że już jako małe dziecko rozpoczął grę na akordeonie.

Edukacja (lub „młodość”)

Od początku miał w życiu dwie pasje – muzykę i mechanikę. Już jako dziecko realizował się w tych dwóch kierunkach, śpiewając w międzyszkolnym chórze, ucząc się gry na akordeonie, czy pomagając w warsztacie samochodowym swojego wuja. Właściwie od okresu dziecięcego zawsze był zaangażowany w jakąś działalność kulturalną przez fakt grania na instrumentach. Dlatego już w szkole podstawowej organizował różnego typu imprezy kulturalne. Następnie będąc w szkole średniej urządzał dyskoteki i zabawy dla młodzieży.

W 1987 roku ukończył Zespół Szkół Technicznych w Lesznie jako technik mechanik. Potem podjął studia na kierunku nauczyciel muzyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, które ukończył w 1992 roku.

Na studiach zajmował się krzewieniem kultury i graniem w różnego typu zespołach ludowych. Było dla niego naturalne, że swoją pracę zawodową zwiąże z kulturą.

Etapy działalności

– Nauczyciel muzyki w szkołach w Lasocicach, Święciechowie i Długiem Starem.

Przez cały okres zawodowy związany jest z gminą Święciechowa. Uczył kolejno w: Szkole Podstawowej w Święciechowie w latach 1991-1993 (Zespół Szkół w Święciechowie), Szkole Podstawowej w Lasocicach w latach 1993-1994 (Zespół Szkół w Lasocicach) i Szkole Podstawowej w Długiem Starem w latach 1994-1998 (Zespół Szkół w Długiem Starem).

– Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie od 1997 roku. Gmina Święciechowa, SOK Święciechowa, Kurier Świeciechowski,

Jako dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie Marek Tulewicz organizuje życie kulturalne w gminie. Jest redaktorem naczelnym miesięcznika samorządowego „Kurier Święciechowski”, prowadzi izbę regionalną, nadzoruje pracowników. Oprócz tego prowadzi również bibliotekę gminną. Jest Dyrektorem od 17 lat. Za jeden z swoich największych sukcesów uważa powstanie Izby Regionalnej i uratowanie zabytkowego wiatraka, który znajduje się przy Ośrodku Kultury w Święciechowie (Historia wiatraka). Jeśli chodzi o inne osiągnięcia, to bardzo cieszy się z faktu, iż tak dużo dzieci oraz dorosłych uczestniczy w zajęciach Ośrodka, którego program jest bardzo bogaty. Imprez organizowanych i współorganizowanych przez Ośrodek jest ponad 100 w przeciągu całego roku. Są to oczywiście imprezy duże i małe. Do sztandarowych imprez należą: Dni Święciechowy, Noc Muzeów, wianki oraz dwie powiatowe imprezy. Pierwszą z nich – Rejonowe Zawody Sikawek Konnych organizuje Ośrodek od kilku lat (Zawody, zawody sikawek 2013), a drugą – Przegląd Zespołów Śpiewaczych urządza po raz 12. Największym wsparciem Ośrodka cieszy się Zespół Pieśni i Tańca „Marynia” (Marynia) (Klip promocyjny ziemi święciechowskiej), ponieważ tańczy w nim ponad 130 dzieci. Ponadto dużą wagę przykłada Ośrodek do zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży, ogniska muzycznego oraz czterech zespołów śpiewaczych dla dorosłych. Z założenia cały program imprez Ośrodka skierowany jest do całej gamy odbiorców, od najmłodszych pięciolatków i sześciolatków do najstarszych.

– Organista w kościele św. Jakuba w Święciechowie, wcześniej w Lesznie w parafii św. Krzyża i parafii św. Józefa.

– Członek Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Święciechowie.

Jako członek Zarządu Gminny OSP RP współdecyduje o strukturze i zadaniach poszczególnych jednostek OSP w gminie, organizuje imprezy o zasięgu gminnym, decyduje o rozdziale środków finansowych przydzielonych przez gminę na działalność OSP.

– Od 2006 roku wiceprezes Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie.

Celem Klubu jest popularyzacja sportu strzeleckiego, doskonalenie umiejętności strzeleckich oraz wymiana doświadczeń w zakresie technik strzeleckich. Członkiem Klubu może zostać każda osoba, która ukończyła 16 lat.

Najtrudniejszy projekt.

Trudności są w każdym projekcie zarówno finansowe, jak i techniczne. Do tej pory najwięcej problemów, jak twierdzi Marek Tulewicz, pojawiło się kilka lat temu przy organizacji dużych dożynek powiatowych, na które miał przyjemność zaprosić kabaret Rak.

Wyzwania na 2014 rok.

Na pewno największym wyzwaniem w roku 2014 była organizacja Dni Święciechowy, ponieważ jest to duża dwudniowa impreza, trudna do opanowania logistycznie. Marek Tulewicz i w tej kwestii poradził sobie świetnie. Dni Święciechowy, abc, Dni Święciechowy 2014

Odznaczenia

Marek Tulewicz otrzymał następujące odznaczenia od organizacji, których jest czlonkiem lub z którymi współpracuje: Ligi Ochrony Kraju, Polskiego Związku Emerytów i Rencistów oraz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Ostatnio otrzymał również dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w podziękowaniu za kształtowanie amatorskiego ruchu artystycznego. Jak sam twierdzi, nie są to może odznaczenia o szczeblu krajowym, ale bardzo je ceni.

Znaczenie postaci:

Marek Tulewicz jako dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie zajmuje się różnorodnymi formami i przejawami działalności kulturalnej. Organizuje różne imprezy i atrakcje kulturalne nie tylko dla młodych, ale i dla starszych mieszkańców gminy. Jest dobrym menadżerem, umie radzić sobie w najtrudniejszych sytuacjach. Cechuje się pracowitością i swoją postawą daje przykład innym pracownikom. Dzięki niemu kwitnie i rozwija się kultura. Ma on koncepcję prowadzenia instytucji, którą kieruje. Zajmuje się promocją naszej gminy Święciechowa. Potrafi obiektywnie oceniać ludzi i ich dokonania. Wykazuje się dużą operatywnością. Jest osobą z prawdziwą pasją i dzięki niemu Ośrodek Kultury w Święciechowie tętni życiem.

Kalendarium:

  • 1967 ― Narodziny bohatera
  • 1997 ― Dyrektor Samorządoweg...

Zobacz też: