Maria Apolinarska

ur. 1945
zm.
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie

Zdjęć: 2

Etapy działalności

Etap pierwszy

Pani Maria Apolinarska rozpoczęła w 1945 r. pracę w zawodzie nauczycielskim we wsi Lusowo położonej w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Tarnowo Podgórne, nad rzeką Samą.

Etap drugi

W roku 1949 została kierowniczką Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie mieszczącej się w prywatnym budynku, pełniła tę funkcję przez wiele lat. Jak wynika z kronik, szkoła została otwarta 1 września 1949 r. Początkowo nauka odbywała się w dwóch budynkach znajdujących się przy ulicy Leśnej. Nauczycielami byli: p. J. Głogowska i p. M. Apolinarski. Warunki nauki były tutaj – z biegiem lat – coraz trudniejsze. Przybywało uczniów i nauczycieli. W roku 1953 pani Maria uzyskała dla szkoły budynek Domu Księgarza. Po remoncie i przebudowie tego obiektu znalazła tam siedzibę dla placówki.

Kolejne etapy…

Po wielu zabiegach i staraniach doprowadziła do budowy nowej szkoły w Przeźmierowie, która została udostępniona uczniom w 1968 r. Dokładnie 22 października 1968 r. uroczyście otwarto nową szkołę z 12 salami lekcyjnymi i salą gimnastyczną przy ul. Kościelnej. Placówkę rozbudowywano. 1 września 1992 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowej części szkoły, w której znalazło się 30 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, informatyczna, biblioteka z czytelnią, gabinet lekarski, stomatologiczny, pedagoga szkolnego i logopedy oraz świetlica i jadalnia. W roku szkolnym 1967/68 uczyło się w niej już 390 uczniów i pracowało 16 nauczycieli.

Pani Apolinarska pracowała w tej szkole aż do przejścia na emeryturę w 1976 r., pełniąc funkcję dyrektora szkoły zbiorczej.

26 maja 2001 r. otrzymała odznaczenie „Zasłużony Dla Gminy Tarnowo Podgórne”.

Znaczenie postaci

Pani Maria wychowała wiele pokoleń uczniów. Wniosła duży wkład w rozwój szkoły i społeczeństwa Przeźmierowa. Mimo tak licznych zasług nie posiada wielu odznaczeń. Z tytułu przynależności do PSL była pomijana w odznaczeniach powiatowych. W księdze Pamiątkowej Kuratorium Oświaty uzyskała wpis następującej treści: „Zasłużona dla oświaty i wychowania”.

Całe swoje czynne życie zawodowe poświęciła działalności na rzecz gminy. Organizowała i prowadziła zajęcia na Uniwersytecie Powszechnym. Zajmowała się pracą z młodzieżą w Domu Kultury w Przeźmierowie. Była członkiem Rady powyższego Domu. Organizowała kursy Oświaty Pozaszkolnej prowadzone przez Wydział Oświaty Powiatu Poznańskiego. Była skarbnikiem Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Była również członkiem ZSL, Rady nadzorczej GS w Tarnowie Podgórnym. Pełniła społecznie funkcję prezesa gminnego i powiatowego Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jako doświadczony pedagog pracowała w Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli.

Zobacz też: