Maria Jahnz

ur. 01 lipca 1947
zm.
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stróżewie

Fragment wywiadu
Wywiad w domu.
Zdjęć: 25
Filmów: 2

Dzieciństwo

Maria Jahnz – urodziła się 1 lipca 1947 roku w Wągowcu. Jej rodzinnym miasteczkiem była Margońska Wieś, w której za rodzinnym domem był duży i piękny park gdzie znajdował się piękny pałac. Mama pani Marii miała na imię Stefania i prowadziła dom, natomiast tata miał na imię Kazimierz i był kowalem. Ma siostrę Wandę i brata Stanisława.

Edukacja

Do Szkoły Podstawowej uczęszczała w Margoninie, miasteczku położonym 2 km od Margonińskiej Wsi. Z okresu Szkoły Podstawowej pamięta wycieczkę do Warszawy w 1957 r. na którą jechali pociągiem. Zapamiętała z niej Pałac Kultury oraz powojenne rumowiska. Wakacje spędzała w domu lub u wujostwa w niedalekim Kopaszynie. W 1961 rozpoczęła naukę w Liceum Pedagogicznym w Wągrowcu gdzie zdała maturę.

Praca

1966 roku rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Stróżewie jako nauczycielka. Od początku pracy zawodowej zajmowała się praca społeczną, pracą z młodzieżą w Związku Młodzieży Wiejskiej. Pracowała również w Szkole Podstawowej w Podaninie, która była szkołą filialną Szkoły Podstawowej w Stróżewie. W szkole tej pracowała jako nauczyciel i kierownik szkoły filialnej. Od 1982 do 1988 roku pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Stróżewie. Była działaczem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nie zaprzestała jednak pracy nauczyciela gdyż do dnia dzisiejszego uczy dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadząc nauczanie indywidualne. Obecnie w Radzie Gminy Chodzież pełni funkcję Przewodniczącej Rady Gminy.

Działalność samorządowa

Od 1968 r. – Radna w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Stróżewie, Wyszynach i w Chodzieży

1984 – 1988 – Przewodnicząca Komisji Oświaty

1988 – 1990 – Przewodnicząca Komisji Oświaty

1990 – 1994 – Członek zarządu Gminy Chodzież – Przewodnicząca Komisji Oświaty

1994 – 1998 – Przewodnicząca Rady Gminy

1998 – 2002 – Radna Gminy Chodzież

2002 – 2006 – Radna Gminy Chodzież

Odznaczenia

W 1969 roku została odznaczona Srebrną Honorową Odznaką Związku Młodzieży Wiejskiej. W 1982 roku została odznaczona Złotą Odznaką Honorową „Za zasługi w rozwoju Województwa Pilskiego.W 1983 została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi a w 1989 roku Złotym Krzyżem Zasługi. W 1984 roku otrzymała Medal 40-lecia Polski Ludowej. Za rzetelną i ofiarną pracę dla Związku Nauczycielstwa Polskiego otrzymała w 2005 roku Medal Jubileuszowy. Za swoja pracę na rzecz dzieci i młodzieży otrzymała Odznaczenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Rodzina

W 1971roku wyszła za mąż za Czesława Jahnza , z którym ma dwóch synów Marka i Grzegorza. Starszy Marek pracuje w Banku Spółdzielczym w Chodzieży i mieszka w Podaninie, młodszy Grzegorz –żonaty ma córkę Patrycję i Kayę i mieszka w Holandii.

Kalendarium:

  • 1947 ― Narodziny bohatera
  • 1966 ― Pierwsza praca
  • 1971 ― Ślub bohatera

Zobacz też: