Maria Jaszczyk zd. Ćwiklińska

ur. 07 lipca 1959
zm.
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radawnicy

Dzieciństwo Marii Jaszczyk
Edukacja i młodość
Jak oddaje się szpik
Zdjęć: 22
Filmów: 3

Pochodzenie

Urodziła się i wychowała w Słupsku. Mieszkała z rodzicami i rodzeństwem na ul.Jacka Malczewskiego. Ojciec był pracownikiem w CPN (dyrektor do spraw handlowych w dyrekcji CPN Słupsku), matka sklepową. Jest jedną z siedmiorga rodzeństwa.

Dzieciństwo

Dzieciństwo spędziła w kochającej się rodzinie wielodzietnej. Urodziła się jako bliźniak (brat zmarł przy urodzeniu). Rodzeństwo: pięciu braci i dwie siostry. Maria jest najmłodszą i ukochaną córką rodziców. Od dziecka interesowała się przyrodą. Mama Marianna zd. Kowalska uprawiała działkę i hodowała warzywa. Tata Alojzy był kajakarzem. Często zabierał dzieci na kajaki. Był także prezesem związku kajakarzy w Koszalinie i wielkim miłośnikiem przyrody. Mała Maria uwielbiała wycieczki oraz wyprawy turystyczne z tatą i rodzeństwem.

Młodość i edukacja

Maria Jaszczyk swoją naukę rozpoczęła w Szkole Podstawowej im. Kolejarzy Polskich na ul. Sobieskiego w swoim rodzinnym Słupsku. Jej ulubionym przedmiotem była wtedy biologia. Biologia kiedyś dzieliła się na dwa działy: botanikę (nauka o roślinach) i zoologię (nauka o zwierzętach). Maria najbardziej interesowała się zoologią. Po skończeniu Szkoły Podstawowej zaczęła uczęszczać w technikum w Krajence, w którym poznała swojego męża. Była jedną z najlepszych uczennic. Po szkole średniej Maria Jaszczyk ukończyła również:

1) W 1984r. Studia magisterskie – stacjonarne na Wydziale Zootechnicznym na Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie

2) W 1985 r. Studium pedagogiczne nauczycieli zawodu ODN Bydgoszcz

3) W 1986 r. Studium Przedmiotowo – metodyczne nauczanie początkowe ODN Bydgoszcz

4) W 1987 r. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej IKN Warszawa ODN Bydgoszcz

5) W 1988 r. Studium przedmiotowo – metodyczne biologia ODN Bydgoszcz

6) W 1994 r. Warsztaty chemiczne dla nauczycieli szkół podstawowych w zakresie pokazów i doświadczeń chemicznych WOM Piła

7) W 1995 r. Kurs obsługi komputera JBMPC w zakresie zastosowania w dydaktyce WOM Piła

8) W 1997 r. II Ogólnopolskie Sympozjum „Ochrona środowiska w nauczaniu szkolnym” Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń

9) W latach 1997-2012 Warsztaty Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

10) W 1998 r. Warsztaty pomiaru i aktywnych metod nauczania w zakresie dydaktyki chemii WOM Piła

11) W 1999 r. Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki upośledzonych umysłowo WOM Piła

12) W 2000 r. Kurs teoretyczny i praktyczny prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi upośledzonymi w stopniu głębokim Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich „Markus” Poznań

13) W 2000 r. Kurs Nauczyciel Wychowawcą Pracownia Edukacyjna K&K Złotów

14) W 2000 r. Konstruowanie i realizacja ścieżki ekologicznej WOM Piła

15) W 2000 r. Konstruowanie i realizacja ścieżki edukacyjnej na przykładzie ekologii WOM Piła

16) W 2001 r. Przyroda w Elbląskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Wydziału Pedagogiki

17) W 2002 r. Warsztaty „Edukacja regionalna w szkole podstawowej – inne narody, kultury, wspólne dziedzictwo kulturowe regionu” Pracownia Edukacyjna K&K Złotów

18) W 2004 r. Wychowanie do życia w rodzinie w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej Wydziału Pedagogiki

19) W 2004 r. Kurs „Programy Edukacyjne Unii Europejskiej” Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Szkoleniowiec” Poznań

20) W 2007 r. Kurs doskonalący Trening umiejętności wychowawczych ODN Piła

21) W 2008 r. Warsztaty metodyczne Rewalidacja sfery poznawczej ODN Piła

22) W 2009 r. Szkoła Policealna w zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej w Niepublicznej Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Radawnicy

Oprócz kursów i warsztatów Pani Maria uczęszczała na praktyki pszczelarskie na Kruszwickiej Uczelni. Praktykował ją Konrad Kaczmarek. Tam uczyła się przez cały czerwiec i lipiec 1982r. Praktyczne umiejętności nabyła w SKR w Dzierzążenku.

Etapy i dziedziny działalności

1. Pszczelarstwo

2. Zielona Klasa

3. Polska Akademia Nauk

4. Polska Akademia Dzieci

5. Polskie Sowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

6. Dawca szpiku

7. Stowarzyszenie Klubu Winniczek

8. Zespół Regionalny Krajniacy

9. Akademia Khana

10. Pani Maria prywatnie…

Etap pierwszy

Jej pasją jest pszczelarstwo. Razem z mężem Romanem, dyrektorem zakładu rolnego, przez wiele lat prowadziła pasiekę. Byli właścicielami ok. 20 pszczelich rodzin. W 1992 roku jej mąż zmarł, wtedy podjęła decyzję o likwidacji uli. Obecnie zajmuje się wyrobem świeczek z wosku pszczelego. Swoją pasją zaraża młodzież. Prowadziła zajęcia z pszczelarstwa (Pszczoły nasi bzyczący przyjaciele, Wokół ula, Dobrodziejstwa pszczele) na Uniwersytecie Dziecięcym (Unikids) w Legnicy, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Lesznie. Na zaproszenie Pani Katarzyny Struś wystąpiła w programie „Pytanie na śniadanie” w roli znawcy miodów, pyłków i propolisu oraz fachowca od świeczek woskowych.

Od dziesięciu już lat podczas wakacji, w trzecią sobotę i niedzielę lipca „wylewa” świeczki na Jarmarku we Wdzydzach Kiszewskich. Ma tam swoje stoisko, które cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

W 2013 roku miała dodatkowo cykl zajęć pszczelich z dziećmi i ich rodzicami.

Etap drugi

Jest założycielem i była opiekunem „zielonej klasy” w Szkole Podstawowej w Górznej. Powstała ona w 1993 roku. Lekcje przyrody odbywały się na świeżym powietrzu w otoczeniu bujnej roślinności. Jednak szkołę rozbudowano i zielona klasa została niestety zlikwidowana.

Etap trzeci

W 2001 r. w trakcie studiów podyplomowych z przyrody zaprzyjaźniła się z wykładowcą, młodym pasjonatem ekologii – Rafałem Łęckim z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, Stacja Badawcza w Turwi. Wspólne zainteresowania zaowocowały organizacją dziesięciu edycji imprezy pt. Forum Ekologiczne w szkole w Górznej. Organizowała także częste wycieczki z młodzieżą szkolną do Turwi.

Na zaproszenie doktora Bogusława Mól, dydaktyka fizyki, była wykładowcą na letnich i zimowych warsztatach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ETAP CZWARTY

Jest dorosłym wykładowcą Polskiej Akademii Dzieci. Dzięki współpracy z prof. Lechem Mankiewiczem poznała dr Agatę Hofman i rozpoczęła działalność w PAD.

Przygotowuje uczniów do wykładów w ramach PAD.

Jej uczniowie przedstawiali swoje doświadczenie hydroponiczne w Bydgoszczy i w Gdańsku. Byli też (dwukrotnie) na kolejnych Międzynarodowych Konferencjach dla Dzieci – Dzień Młodego Naukowca na Politechnice Gdańskiej w 2011 i 2012 roku. W roku szkolnym 2013/2014, w grudniu cztery uczennice ze szkoły podstawowej w Górznej i Zalesia przedstawiły doświadczenie hydroponiczne. W maju 2014 r. uczeń z Zalesia był wykładowcą PAD „Leśnik – przyjaciel boru” w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Odbiorcami wykładu byli studenci z Polskiej Akademii Dzieci z Poznania.

ETAP PIĄTY

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Swoje liczne pomysły czerpie ze stowarzyszenia Superbelfrzy RP.

25 listopada 2006 z inicjatywy Wydziału Edukacji Urzędu miasta Krakowa i Doradcy metodycznego nauczania przyrody i biologii mgr Urszuli Grygiel, odbyło się IV Forum Nauczycieli przedmiotów przyrodniczych pod hasłem: „Rola doświadczeń i modelowania w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”. Program składał się z części wykładowej i warsztatowej. Warsztat czwarty to Interdyscyplinarność przedmiotów przyrodniczych, który prowadziła Maria Jaszczyk- nauczyciel przyrody.

ETAP SZÓSTY

W 2008 r. z potrzeby serca została dawcą szpiku swojej siostry. Następnie dołączyła do Drużyny Szpiku z Poznania i założyła Drużynę Szpiku w Złotowie. W czerwcu 2014 r. ponownie oddała swój szpik aby ratować życie drugiego człowieka…

ETAP SIÓDMY

Od 10 maja 2010 roku jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Miłośników Przyrody Winniczek.

Stowarzyszenie jest organizatorem imprezy środowiskowej Kalejdoskop Przyrody 2011, 2012, 2013.

ETAP ÓSMY

Od września 2010 roku jest członkiem Zespołu Regionalnego „ Krajniacy” z Wielkiego Buczka.

Zespół kultywuje regionalne tradycje, obrzędy, zwyczaje bożonarodzeniowe, wielkanocne, dożynkowe. Także elementy historii, patriotyczne (Znak Rodła, Prawdy Polaków w Niemczech, ks. Bolesław Domański) oraz gwarę krajeńską.

ETAP DZIEWIĄTY

Od 2010 roku nawiązuje współpracę z prof. Lechem Mankiewiczem z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie, który był gościem na X Forum Ekologicznym i zaprzyjaźnił uczniów, nauczycieli ze szkoły w Górznej z Akademią Khana. Pokazał jak pracować metodą projektu ErthKam, MoonKam, we współpracy z NASA. Pod jego kierunkiem prowadziła doświadczenie Christy McAuliffe „Zaginiona lekcja hydroponiki”.

Pani Maria prywatnie…

Od 1985 r. pracuje w szkole podstawowej im Tony’ego Halika w Górznej jako nauczyciel przyrody.

Wyszła za mąż w 1981 r. za Romana Jaszczyka, który tragicznie zmarł w 1992 roku. Ma dwie córki: Annę i Urszulę. Jest babcią dla czworga wnucząt (Lena, Konstanty, Zofia i Antonina), które kocha ponad życie i są dla niej, jak sama mówi, „najważniejszymi istotami”. Mieszka w domu jednorodzinnym w Nowinach, w Gminie Złotów, w otoczeniu wielkiego ogrodu. Zajmuje się hodowlą zwierząt. W obejściu są kury, kaczki, króliki, jamnik Kora, gołębie i koza Agra. W każdej wolnej chwili pomaga ciężko chorym pacjentom w złotowskim hospicjum. Jest wolontariuszem.

Znaczenie postaci

Maria Jaszczyk to wspaniały pedagog. Nauczyciel nieustannie rozwijający swoje pasje, niepowtarzalne i fascynujące. Jedna z niewielu osób, które mają tyle osiągnięć i zaangażowania w tworzenie lepszej edukacji w Polsce. Wspaniały nauczyciel przyrody, który kocha to, co robi. Pracowita jak pszczoła, które ją pasjonują. Prawdziwy ekolog. Kochająca matka dla córek oraz pełnoetatowa babcia. Ma wielu prawdziwych przyjaciół, jest szczera, życzliwa, skromna i bezinteresowna. Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana przez dyrektora szkoły i Wójta Gminy Złotów. Dwukrotnie zdobyła tytuł Człowieka Roku w Powiecie Złotowskim w kategorii Ochrona Środowiska, Rolnictwo i Leśnictwo (marzec 2009 r., czerwiec 2014r.). Jest to osobowość godna naśladowania.

Kalendarium:

  • 1959 ― Narodziny bohatera
  • 1981 ― Ślub bohatera
  • 1982 ― Narodziny córki Anny
  • 1985 ― Narodziny córki Urszu...
  • 1992 ― Śmierć męża

Zobacz też:

  • > Miejsce narodzin ...
  • > miejsce zamieszka...