Maria Kasińska

ur. 19 listopada 1915
zm. 15 października 2002
Zespół Szkół w Kościelcu

Zdjęć: 7
Filmów: 2
Nagrań: 2
Dokumentów: 2

Pochodzenie

Maria Kasińska urodziła się 19 listopada 1915 roku w Lubstowie (powiat kolski) w rodzinie inteligenckiej. Jej rodzicami byli Maria z Blinkiewiczów Kasińska i Antoni Kasiński.

Edukacja

Uczęszczała do Państwowej Szkoły Ogrodniczej w Poznaniu. W 1936 roku uzyskała tytuł dyplomowanego ogrodnika na podstawie pracy zatytułowanej: „Opis zakładu handlowego K. Eizyka w Kutnie”. W 1951 roku uzyskała dyplom inżyniera ogrodnika w SGGW w Warszawie.

Działalność

Praca zawodowa

W latach 1936 – 1939 pracowała jako asystentka w Państwowej Szkole Ogrodniczej w Poznaniu. Od stycznia 1939 r. do września 1939 r. była zatrudniona jako nauczycielka w Dwuletniej Szkole Rolniczej w Środzie Wielkopolskiej. Od stycznia 1940 r. do stycznia 1945 r. pracowała jako ogrodnik w majątku Głębokie. W tym czasie zajmowała się też pasieką znanego pszczelarza ks.Margońskiego. Po wojnie ponownie podjęła pracę nauczycielki. Od lutego 1945 r. do sierpnia 1945 r. pracowała w Publicznej Szkole Powszechnej w Powierciu, zaś od października 1945 r. do sierpnia 1956 r. w Państwowym Gimnazjum i Technikum Ogrodniczym w Powierciu. We wrześniu 1956 r. rozpoczęła pracę w Państwowym Technikum Rolniczym w Kościelcu, gdzie pracowała jako nauczycielka botaniki i zoologii. W roku 1974 przeszła na emeryturę.

Odznaczenia

Złoty Krzyż Zasługi.

Honorowa Odznaka za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego.

Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Przynależność do stowarzyszeń i organizacji społecznych

Przed II wojną światową należała do Stowarzyszenia Dyplomowanych Ogrodników, w którym pełniła funkcję sekretarza zarządu.

Była działaczką Związku Nauczycielstwa Polskiego. Należała do Powiatowego Związku Pszczelarzy, Powiatowego Związku Ogrodników, Ligii Ochrony Przyrody. Należała do Polskiego Czerwonego Krzyża i Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Znaczenie postaci

Pani Maria Kasińska była wspaniałym pedagogiem, posiadała ogromną wiedzę z zakresu przyrody, dbała o jej ochronę. Przyczyniła się do umieszczenia w rejestrze pomników przyrody wielu obiektów z okolic Kościelca. Była autorką publikacji i materiałów naukowych dla szkół średnich w zakresie swojej specjalności. Stworzyła park otaczający budynki Technikum Rolniczego w Kościelcu oraz przyczyniła się do powstania pracowni biologicznej w tej szkole.

Maria Kasińska cieszyła się ogromnym szacunkiem w środowisku lokalnym jako osoba oddana swojej pracy, służąca pomocą innym ludziom, wcielająca w życie głoszone przez siebie zasady moralne. Była wielkim autorytetem zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Zmarła 15 października 2002 roku, została pochowana na cmentarzu w Kościelcu.

Imię Marii Kasińskiej nadano pracowni biologii w ZSRCKU w Kościelcu.

Kalendarium:

  • 1915 ― Narodziny bohatera

Źródła:

Zobacz też:

  • > Miejsce narodzin ...
  • >
  • >