Marian Andrzejewski

ur. 15 lipca 1952
zm.
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kościelcu

Fragment wywiadu z Marianem Andrzejewskim
Dokument potwierdzający mianowanie na prałata
Dokument potwierdzający mianowanie na proboszcza
Dokument potwierdzający święcenia kapłańskie
Zdjęć: 21
Nagrań: 1
Dokumentów: 3

Pochodzenie

Ksiądz prałat Marian Andrzejewski urodził się 15 lipca 1952 r. w Lubrańcu na Kujawach. Jego ojciec, Władysław, był stolarzem, matka Stanisława (z domu Ułanowska) zajmowała się gospodarstwem domowym. W domu rodzinnym mieszkał wraz ze starszym o pięć lat bratem Januszem.

Dzieciństwo

Relacje z bratem układały się dobrze. Obaj lubili aktywnie spędzać czas. W związku z tym, że mieszkali nad rzeką, latem często pływali i chodzili na ryby. Grali również w piłkę nożną, palanta, a zimą w hokeja.

Edukacja

W 1967 ukończył Szkołę Podstawową w Lubrańcu. W 1971 zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Lubrańcu. Po odbyciu sześcioletnich studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku 29 maja 1977 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Zaręby. Następnie odbył trzyletnie studium magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując tytuł magistra teologii.

Kapłaństwo

Od drugiej klasy szkoły podstawowej był ministrantem. Kształtowały go częste kontakty z miejscowymi księżmi i siostrami zakonnymi. W miarę upływu czasu i kończenia etapów edukacji dojrzewała w nim decyzja o zostaniu księdzem. Po ukończeniu seminarium duchownego (1977) i święceniach kapłańskich został posłany do pierwszej parafii – pw. Michała Archanioła w Dobrzecu k. Kalisza (obecnie w granicach miasta Kalisza), gdzie był wikariuszem przez trzy lata (1977 – 1980). Kolejnym etapem w pracy kapłańskiej była Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jakuba Apostoła w Szadku k. Zduńskiej Woli, gdzie spędził półtora roku (1980 – 1981). Następnie przez siedem lat pracował w kościele farnym we Włocławku pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela (1981 – 1988). Od 1988 r. do dziś pełni posługę kapłańską w Parafii pw. św. Wojciecha w Kościelcu Kaliskim – najpierw jako jej administrator, a od 15 maja 1990 r. jako jej proboszcz.

Posługa w Kościelcu

Po objęciu parafii jako proboszcz skupia szczególną uwagę na pracy duszpasterskiej. Przez swoje działania chce spowodować, aby życie religijne parafian dawało dobre owoce, by parafianie byli dobrymi i wartościowymi ludźmi – dobrymi rodzicami oraz dziećmi.

W 1993 r. dzięki jego staraniom i zaangażowaniu między 17 maja a 17 listopada został przeprowadzony gruntowny remont kościoła. Z uwagi na wiek budynku (część murowana z XII w., a część drewniana – z XVII) zniszczenia w kościele przez zawilgocenie i zagrzybienie były bardzo rozległe.

Wykonano nowe fundamenty pod nawę i kaplicę, naprawiono konstrukcje ścian, wymieniono sufity i belki stropu, konstrukcje ścian kaplicy, oszalowanie wewnętrzne i zewnętrzne ścian, wszystkie okna i drzwi. Zrobiono nowy dach i wieżę, a całość pokryto blachą miedzianą. Za sprawą dobrej organizacji pracy i umiejętności zachęcenia parafian do udziału w pracach udało się przeprowadzić tak kosztowny i ważny remont, zapewniający na długie lata estetyczny wygląd i bezpieczny stan kościoła.

Drugim wielkim dziełem księdza Andrzejewskiego było wybudowanie kaplicy w Korzeniewie. Kaplica uroczyście poświęcona przez biskupa Stanisława Napierałę została oddana do użytku w 2007 r.

Ponadto jako dobry gospodarz parafii doprowadził do licznych inwestycji. Dzięki jego działaniom wyremontowano i odnowiono kaplicę w Mycielinie oraz plebanię, organistówkę, inne budynki parafialne. Wybudowano kaplicę pogrzebową, wykonano kostkę granitową wokół kościoła, chodniki na cmentarzu parafialnym. Odnowiono dwa ołtarze ambonę.

W roku 1997 został dziekanem dekanatu stawiszyńskiego a w 1999 r. kanonikiem Kapituły Katedralnej w Kaliszu. W roku 2007 biskup Stanisław Napierała mianował go prałatem Kapituły Katedralnej w Kaliszu.

Znaczenie postaci

Ks. prałat Marian Andrzejewski przez swoje dokonania trwale zapisuje się w historii lokalnej społeczności. Jego dokonania – remont kościoła, budowa kaplicy w Korzeniewie, umiejętność zachęcenia i zorganizowania parafian do pracy dla dobra ogólnego są pozytywnym przykładem i wzorem dla kolejnych pokoleń.

Źródła

Wywiad z ks. Marianem Andrzejewskim przeprowadzony przez uczestników projektu z ZSP w Kościelcu.

Dokumentacja parafii pw. św. Wojciecha w Kościelcu.

Strona internetowa Parafii pw. św. Wojciecha w Kościelcu.

Kalendarium:

 • 1980
 • 1977 ― Pierwsza praca duszpa...
 • 1981
 • 1988
 • 1997
 • 1999
 • 1952 ― Narodziny bohatera
 • 1967 ― Ukończenie szkoły pod...
 • 1971 ― Ukończenie Liceum Ogó...
 • 1977 ― Ukończenie Wyższego S...
 • 1977 ― Święcenia kapłańskie...
 • 1993 ― Remont kościoła w Koś...
 • 2007 ― Mianowanie na prałata
 • 2007 ― Poświęcenie Kaplicy w...

Zobacz też: