Marian Poszwiński

ur. 16 czerwca 1927
zm. 26 sierpnia 2002
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach

„Na wiecznej warcie – wspomnienie o druhu Marianie Poszwińskim”
X Rajd Śladami Druha Mariana Poszwińskiego.
Zdjęć: 11
Filmów: 1
Nagrań: 1
Dokumentów: 3

Pochodzenie

Urodził się 16 czerwca 1927 roku w Pniewach. Był jednym z trójki dzieci Konrada Poszwińskiego i Marii z domu Bruks. Miał dwie siostry, Eleonorę i Łucję.

Rodzina

W styczniu 1957 roku zawarł związek małżeński z Marią, która również była nauczycielką. Miał dwóch synów, Krzysztofa (ur. 1958) i Jacka (ur. 1959).

Edukacja

Do wybuchu wojny w 1939 roku uczęszczał do Publicznej Szkoły Powszechnej w Pniewach i ukończył klasę piątą. Podczas okupacji pracował u niemieckiego gospodarza w charakterze parobka. Po odzyskaniu niepodległości był uczestnikiem kursu dla dorosłych III stopnia zorganizowanego przy Publicznej Szkole Powszechnej w Pniewach. We wrześniu 1945 roku został przyjęty do Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego w Pniewach i w roku 1947 otrzymał świadectwo ukończenia Gimnazjum Ogólnokształcącego. W roku 1949 zdał przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Pniewach egzamin dojrzałości. W latach 1949-1950 był słuchaczem Państwowego Kursu Nauczycielskiego przy Państwowym Liceum Pedagogicznym w Poznaniu, kończąc naukę egzaminem dojrzałości pedagogicznej. Kwalifikacje zawodowe doskonalił w latach 1966-1968 w Studium Nauczycielskim im. Stefana Żeromskiego w Poznaniu na kierunku wychowanie plastyczne, zajęcia praktyczno-techniczne. 29 lipca 1968 roku zdał egzamin dyplomowy z wynikiem bardzo dobrym. W 1977 roku ukończył Instytut Kształcenia Nauczycieli (równorzędny wyższym studiom zawodowym) w zakresie wychowania technicznego.

Etapy działalności

Praca zawodowa

Pracował jako nauczyciel zajęć technicznych. Prowadził również zajęcia dodatkowe dla uczniów: kółko fotograficzne, kółko modelarsko-techniczne, był organizatorem turystyki szkolnej w ramach SKKT PTTK, kierował drużynami harcerskimi.

Pracował w następujących placówkach: Szkoła Podstawowa w Psarskiem (1950 – 1958), Szkoła Podstawowa w Nojewie (1958 – 1964), Szkoła Podstawowa w Pniewach (1964 – 1992).

Na emeryturę przeszedł 31 stycznia 1985 roku.

Harcerstwo

Od samego początku pracy prowadził w szkołach, w których uczył, drużyny harcerskie. Najpierw w Psarskiem, następnie od 1958 roku był drużynowym 17 DH im. H. Sienkiewicza w Nojewie, a od 1965 roku drużynowym 15 DH im. B. Chrobrego w Pniewach. W roku 1975 został komendantem Hufca ZHP w Pniewach. W roku 1997, po trzech latach przerwy, reaktywował pniewską drużynę harcerską i ponownie stanął na jej czele. W latach 1997–2001 był członkiem Sądu Harcerskiego Hufca.

Razem z harcerzami organizował na terenie Pniew wiele akcji charytatywnych, na przykład zbiórka pieniędzy dla biednych „Grosik” (1998), Betlejemskie Światełko Pokoju (od 1996), WOŚP, „Światełko do nieba” (od 1999). Munduru harcerskiego nie zdjął do końca swego życia.

Za swą pełną zaangażowania służbę polskiemu harcerstwu otrzymał najwyższy stopień instruktorski – harcmistrza. Władze harcerskie w uznaniu zasług druha Poszwińskiego umożliwiły mu rejs Zawiszą Czarnym trasą Algier – Casablanca – Santa Cruz – Wyspy Kanaryjskie.

15 DH pielęgnuje pamięć swojego wielkiego druha, co roku organizowany jest rajd „Śladami druha Mariana Poszwińskiego”, w harcówce pieczołowicie przechowuje się pamiątki po druhu Marianie.

Praca w Dziennym Domu Seniora

Swej działalności nie ograniczał jednak dh Marian tylko do harcerstwa. Od początku powołania Dziennego Domu Seniora w Pniewach, czyli roku 1992, pracował tam społecznie. Seniorzy wspominali: „Radosną duszą naszego domu był pan Marian, który miał w sobie niewyczerpane ilości pomysłów”. Zabierał ich na wyjazdowe wycieczki, organizował ogniska, podchody, wieczornice. Zorganizował wspólny wyjazd harcerzy i seniorów do Jeleńca. Próbował stworzyć męski kabaret i chórek. Bardzo lubił śpiewać i śpiewał przy każdej okazji. Dh Marian świetnie rozumiał potrzeby seniorów, a oni czuli się dobrze w jego towarzystwie.

Choroba pokonała go 26 sierpnia 2002 roku. Spoczął na miejscowym cmentarzu, żegnany przez ukochanych harcerzy, nauczycieli i uczniów miejscowych szkół oraz przedstawicieli władz.

Odznaczenia

Za działalność społeczną Marian Poszwiński otrzymał między innymi następujące odznaczenia:

1. Odznaka Tysiąclecia (1966),

2. Odznaka „Za zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego” (1968),

3. Honorowa Odznaka za Zasługi dla ZHP (1968),

4. Brązowy Krzyż Zasługi (1969),

5. Medal Postępu Pedagogicznego w Poznaniu (1972),

6. Nagroda Ministra III stopnia (1973),

7. Srebrna Odznaka im. J. Krasickiego (1973),

8. Złoty Krzyż Zasługi (1975),

9. Odznaka Przyjaciela Dziecka (1976),

10. Tytuł Harcmistrza (1976),

11. Złota Odznaka im. J. Krasickiego (1976),

12. Brązowa Odznaka Honorowa LZS (1983),

13. Medal Komisji Edukacji Narodowej (1987).

Znaczenie postaci

Cały swój wolny czas poświęcał młodzieży, organizował obozy (również zagraniczne), spotkania i liczne wyjazdy, znakomicie łączył teraźniejszość z poznawaniem historii i tradycji. Swój entuzjazm i przywiązanie do tradycji i harcerskich idei potrafił dh Marian zaszczepiać w sercach młodzieży szkół podstawowych i średnich. Pierwszy, pionierski zastęp rozrósł się na liczne zastępy i drużyny. Był Pierwszym Harcerzem Pniew, nauczycielem, wychowawcą i działaczem społecznym.

Warto tam zajrzeć

1. Rajd „Śladami druha Mariana Poszwińskiego” – TUTAJ

Kalendarium:

  • 1927 ― Narodziny bohatera
  • 1950 ― Rozpoczęcie pracy zaw...
  • 1957 ― Ślub bohatera
  • 1975 ― harcerstwo
  • 1985 ― emerytura
  • 1992 ― DDS
  • 1997 ― Reaktywacja pniewskie...
  • 2002 ― Śmierć bohatera

Źródła:

Zobacz też:

  • >