Powrót Encyklopedia Wielkopolan „By stać się kimś w swoim fachu, trzeba mieć talent, determinację do ciężkiej ...”

Mieczysław Machowicz

ur. 24 lipca 1965
zm.
Zespół Szkól nr 1 w Godzieszach Wielkich - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Artykuł o P. Machowiczu
Artykuł prasowy o Zaduszkach na Zawodziu
Artykuł z Gazety Poznańskiej
Artykuł z Życia Kalisza
Dyplom dla P. Machowicza
Zdjęć: 21
Dokumentów: 5

Pochodzenie

Mieczysław Machowicz urodził się 24 lipca 1965 roku
ojciec- Władysław Machowicz
matka- Leonarda Machowicz z d Parczyńska
rodzeństwo- siostry Dorota i Katarzyna
żona – Aurelia Dera
córki-Karolina Weronika
Ród Machowiczów wywodzi się z Kalisza, dlatego Pan Mieczysław czuje się mocno związany z historią dawnego grodu nad Prosną. W genach nosi zainteresowanie przeszłością tego miejsca i chęć ocalenia jej dla potomności .
Pochodzi z rodziny z odwiecznymi tradycjami, która zamieszkuje w Kaliszu już od kilkuset lat. Jego rodzina ma udokumentowaną historię rodziny do siedemnastego wieku.

Edukacja


1973 – 1980 Szkoła Podstawowa nr 5 w Kaliszu
1980 – 1985 Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu ( zawód technik budowy instrumentów klawiszowych – specjalność: korektor i stroiciel pianin i fortepianów )
1985 – egzamin czeladniczy w zawodzie rymarskim
1985 – 1991 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy – kierunek: pedagogika kulturalno -oświatowa – mgr pedagogiki ( z fakultetem instruktor teatralny )
2000 – egzamin mistrzowski w zawodzie rymarskimPraca zawodowa


Od 1991 roku do 1994 pracował w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu w dziale artystycznym. Jednak zawsze wykazywał ogromne zainteresowanie historią .Od dziecka przyglądał się pracy ojca i dziełom, które wychodziły z jego pracowni.
Pan Machowicz należy do tych ludzi, którzy potrafili połączyć pasję z pracą zawodową. Jest rymarzem z zamiłowania i wykształcenia, prowadzi jedną z niewielu Pracowni Rymarskich w Polsce, wyspecjalizowanych w wykonywaniu uprzęży chomątowych angielskich, chomątowych maratońskich i szorowych. W swej pracy nawiązuje do tradycji rymarskich z zachowaniem sprawdzonych technologii. Wszystko jest wykonywane metodą ręczną i z najlepszych skór , a okucia z nierdzewnej stali szlachetnej. Pracownia posiada ponad 50- letnią tradycję. W głównej mierze to bagaż doświadczeń mistrza rymarskiego Władysława Machowicza seniora, który swoją naukę w zawodzie rozpoczynał na początku lat 50-tych u starych doświadczonych mistrzów rymarskich, pracujących jeszcze dla potrzeb kawalerii polskiej sprzed II wojny światowej. Pan Mieczysław pobierał nauki rymarstwa u swego ojca, zdobywał doświadczenie, poznawał arkana tego rzemiosła.Dziś może się pochwalić tym, że np. w pracowni powstały rekonstrukcje ogłowi rycerskich z różnych epok dla potrzeb muzealnych oraz wykonano liczne rekwizyty teatralne i filmowe . Wszystkie wyroby pracowni można podziwiać na licznych targach, wystawach, jarmarkach i festiwalach.

Sukcesy i osiągnięcia:

1995 – udział w Targach Rzemiosł Artystycznych w Renn, we Francji,
1995 – udział w wystawie podczas Mistrzostw Świata w Powożeniu, w Poznaniu,
1995 – 2000 udział w wystawach rzemiosł artystycznych w Poznaniu, Gnieźnie, Warszawie ; udział w wystawach rzemieślniczych podczas Targów Polagra w Poznaniu,
1995 – udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich – złoty medal za wykonanie uprzęży chomątowej,
1996 – 2014 udział w jarmarkach archeologicznych w Rezerwacie na Zawodziu,
2000 – udział w światowej wystawie hipologicznej EQUITANA w Essen w Niemczech,
– udział w wystawie podczas Mistrzostw Świata w Powożeniu w Risenbec w Niemczech,
2003 – 2005 budowa repliki łodzi słowiańskiej św. Wojciecha „Calisia”,
2005 lipiec – wodowanie łodzi,
2004 -2014 wielokrotny udział w festiwalach i imprezach historycznych m.in.:
– Festiwal Słowian i Wikingów na Wolinie,
– Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie,
– Europejskie Święto Bursztynu w Wieluniu,
– Rocznice Bitwy pod Grunwaldem,
– koronacje Bolesława Chrobrego w Gnieźnie,
– Osada Sześciu Oraczy w Bochni,
– Karpacka Troja w Jaśle,
– Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi,
– Skansen etnograficzny w Lednogórze,
– Festiwal Wikingów w Fotewiken w Szwecji,
2005 – 2014 udział w konferencjach naukowych w Kaliszu, Gnieźnie, Poznaniu,Gdańsku,

Pasje i zainteresowania

Pasją pana Machowicza jest historia, jest regionalistą, pasjonatem, propagatorem pradawnych dziejów miasta Kalisza, budowniczym słowiańskiej łodzi św. Wojciecha,wozu rzymskiego, inicjatorem wyścigów historycznych rydwanów, jest wiceprezesem Stowarzyszenia Szlak Bursztynowy w Wieluniu,które od 2007 roku organizuje Europejskie Święta Bursztynu w Wieluniu
Prowadzi Agencję Artystyczną „Słowiańska”. Bierze aktywny udział w wielu rekonstrukcjach historycznych. Dzięki niemu możemy zobaczyć „kawałek historii”, bowiem poświęcił mnóstwo czasu, pracy i energii, aby zrekonstruować przedmioty, które znamy tylko z ilustracji , filmów lub opisów historyków. Podjął się i dokonał rekonstrukcji m.in.:
– uzdy wojownika z X wieku z terenów pogranicza Prus i Litwy,
– uzdy wojownika z okresu kultury łużyckiej z VII wieku p.n.e. z miejscowości Szadek,
– łodzi klepkowej św. Wojciecha z X wieku,
– trzech łodzi jednopiennych (dłubanek) z X i XI wieku,
– wozu rzymskiego z zaprzęgiem z I wieku n.e.
– rzymskiego wozu roboczego z uprzężą dla wołów z pierwszych wieków n.e.
– dwóch rydwanów rzymskich w oparciu o film historyczny pt: „ Juda Ben Hur,”
– siodła polskiego z XV wieku,

Łódź świętego Wojciecha ( 2003-2005)

Łódź ma dziesięć metrów długości, do jej budowy zużyto 5 metrów sześciennych drewna dębowego i sosnowego i tysiąc miedzianych gwoździ. Budowa zajęła 3 lata ( 2002- 2005).Pracę pan Machowicz rozpoczął kilkanaście lat wcześniej, ale wysiłek bardzo się opłacił, bo teraz stanowi jedną z największych atrakcji miasta.Została wykonana według wizerunku, który znajduje się na Drzwiach Gnieźnieńskich. Łódź jest repliką łodzi, którą św.Wojciech otrzymał od Bolesława Chrobrego, żeby odbyć podróż do Prus. Według legend św. Wojciech odwiedził Gród nad Prosną. I to nie byle jaką łodzią, lecz taką samą, jaką dziś pływają kaliszanie . Łódź św.Wojciecha w każde wakacje dumnie wozi nie tylko mieszkańców Kalisza, ale i turystów. Podczas takich rejsów o historii miasta opowiada jej budowniczy.

Wóz rzymskiUnikatowa replika rzymskiego wozu kupieckiego z okresu Cesarstwa rzymskiego to pomysł na promocję miasta Kalisza i pokazanie wspólnej przeszłości Europy
Wóz powstał w 2009 r.Inspiracją do budowy była nadchodząca 1850 rocznica powstania Kalisza. Wybudował go Mieczysław Machowicz przy współpracy kowali, stolarzy i stelmacha. Nie było to proste , bo żaden z wozów nie zachował się w całości. Archeolodzy natrafiali na elementy okuć,fragmenty starożytnego pojazdu znaleziono w Niemczech, pozostała ikonografia, np. mozaiki. Pomocne okazały się też fragmenty antycznych dróg, na których zachowały się koleiny. Wszystkie rzymskie wozy miały podobny rozstaw osi – tłumaczy pan Machowicz.Opracowanie projektu poprzedziły wyprawy do Kolonii i Monachium. Prace trwały blisko rok. Wóz wykonano z drewna dębowego, ma stalowe okucia, kabina pokryta jest wołową skórą . Wóz ma trzy metry długości, a podróżować nim może 6-7 osób.
Wóz zrekonstruowano w ramach międzynarodowego projektu ,,Wyprawa po bursztyn”. Ma nie tylko promować Kalisz jako najstarsze polskie miasto i ważny punkt na Bursztynowym Szlaku, ale też pokazywać wspólną przeszłość Europy. Terytorialna ekspansja Rzymu nigdy nie sięgnęła obecnych ziem polskich. Ale za sprawą wymiany handlowej byliśmy częścią tamtego świata .Pierwsze wyprawy po bursztyn Rzymianie organizowali już ok. V wieku p.n.e. Ale handel na dużą skalę zaczął się ok. 600 lat później. Bursztynowy Szlak zaczynał się we włoskiej Akwilei, wiódł przez Bramę Morawską, Śląsk, tereny dzisiejszej Wielkopolski i Kujaw aż na Wybrzeże. Nie wszyscy uczeni są też zgodni, czy wzmiankowana przez Ptolemeusza Calisia to odpowiednik dzisiejszego Kalisza, choć według historyków jest mnóstwo dowodów, które o tym świadczą. Ale kupcy przez te tereny z pewnością wędrowali Rzymianie sprzedawali miejscowym m.in. wino czy ceramikę. Z powrotem brali bursztyn, futra, skóry, miód, a przez długi czas też niewolników. Kupcy – przynajmniej tam, gdzie pozwalały na to drogi – podróżowali wozami, takimi jak ten zrekonstruowany w Kaliszu.
Kaliski pojazd to unikat: jedyna tego typu konstrukcja w Polsce i pewnie jedna z nielicznych w Europie. – Jest prezentowany na festynach, które mają przybliżyć historię Bursztynowego Szlaku. Zwykle wzbudza spore zainteresowanie.

Agencja Artystyczna „Słowiańska”
Agencja Artystyczna „Słowiańska”, której założycielem jest Mieczysław Machowicz oferuje kaliszanom i turystom oryginalne formy spędzenia wolnego czasu w bliskim kontakcie z naturą, tradycją i historią kaliskiego grodu Piastów.
Członkowie agencji przywracają do życia wydarzenia i sytuacje, które miały miejsce wiele wieków temu. Widzom i odbiorcom dają niepowtarzalną szansę podróży w głąb dziejów, gdzie można poczuć zapach upływającego czasu. Specjalnie dla dzieci organizowane są warsztaty archeologiczne, lekcje historii, warsztaty ceramiczne, pokazy dawnych rzemiosł, inscenizacje i gry historyczne w terenie.
Proponują:
inscenizacje i pokazy historyczne,
żywe lekcje historii,
rejsy spacerowe statkiem słowiańskim po Prośnie (w tym indywidualne rejsy wieczorne z pochodniami oraz rejsy dla zakochanych),
biesiady słowiańskie,
scenariusze okolicznościowych imprez historycznych,
prezentacje i prelekcje z dziedzin historii,
pokazy dawnych rzemiosł,
inne imprezy plenerowe i okolicznościowe.

Znaczenie postaci

O panu Machowiczu można napisać bardzo wiele.
To właśnie on jest twórcą m.in.: dłubanek z kaliskiego Zawodzia, łodzi św. Wojciecha, zabytkowego wozu rzymskiego. Szyje lamelki, buty, kołczany, sakiewki skórzane. Człowiek – skarb, podtrzymuje tradycję rodzinną kultywowania pradawnych dziejów, aktywnie włączając się przy tym w działalność miasta. Lecz mimo tego, że sercem i pracą zakorzeniony jest w najstarszym mieście Polski, to ze swoimi inicjatywami wychodzi również poza jego granice. Kocha wędrówki prowadzące wszędzie tam, gdzie ,,pachnie’’ dawną historią.
Razem z ojcem uczestniczył w przygotowaniach prototypów rzędów końskich do filmu ” Ogniem i mieczem” Współpracował przy tworzeniu filmu „Calisią w przeszłość”
Nagrody i wyróżnienia:
W 1995 – udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich – złoty medal za wykonanie uprzęży chomątowej,
W 2005 roku otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza za ” Pielęgnowanie słowiańskich tradycji na Zawodziu”,
W 2006 roku otrzymał I nagrodę w” Wielkopolskim konkursie na najlepszy obiekt turystyki wodnej”,
W 2006 zdobył I miejsce w konkursie” Międzynarodowy Salon Turystyczny Tour Salon 2006″,

Źródło:

– wywiad z p. Machowiczem
-http://www.zawodzie.eu/
-http://www.machowicz.cba.pl/
-http://www.machowicz-rymarstwo.kalisz.pl/cms.php?id_cms=4
-http://www.faktykaliskie.pl/rejs-do-przeszlosci-lodzia
-http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,376129,woz-rzymski-z-kalisza-wzbudza-zainteresowanie-wlochow.html


Kalendarium:

  • 1965 ― Narodziny bohatera

Cytaty:

  • „By stać się kimś w swo...”

Zobacz też: