Mieczysław Waszak

ur. 06 lipca 1931
zm. 24 czerwca 2013
Szkoła Podstawowa im. por. Mieczysława Kalinowskiego w Witaszycach

Wypowiedź wiceprezesa Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc
Akt mianowania członka Rady Programowej Fundacji 750-lecia Jarocina
Artykuł w Faktach Jarocińskich, Promocja Witaszyc; 2005
Artykuł w Gazecie Jarocińskiej, Praca społeczna to jego choroba; 2013
Artykuł w Życiu Jarocina, Dzisiaj kominy są, a jutro może ich nie być; 2009
Artykuł w Życiu Jarocina, Witaszyce wczoraj i dziś; 2007
Dyplom Urzędu Nadzoru Technicznego
Gratulacje od Burmistrza Jarocina z okazji jubileuszu 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego
Gratulacje od Prezydenta z okazji jubileuszu 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego
Informacja w Gazecie Jarocińskiej, Nagrodzili ogrody na opłatku
List gratulacyjny z okazji 10-lecia Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc
Podziękowanie za zorganizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży
Zdjęć: 30
Filmów: 20
Nagrań: 19
Dokumentów: 30

Pochodzenie

Urodził się 6 lipca 1931 r. w Piasecznie, zmarł 24 czerwca 2013 r. Jego ojcem był Antoni Waszak, funkcjonariusz Straży Granicznej, matką Antonina zd. Kałmucka. 28 grudnia 1963 r. zawarł związek małżeński z Anną Stachowiak. Zamieszkali w Witaszycach. Został ojcem dwóch córek oraz dziadkiem dwóch wnuków. Starsza córka – Izabela ukończyła romanistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, młodsza – Agnieszka farmację na Akademii Medycznej w Poznaniu. W czerwcu 2013 roku otrzymał od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiejlist gratulacyjny w związku z nadaniem Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Dzieciństwo i Edukacja

Po śmierci ojca w roku 1933 zamieszkał w Witaszyczkach. Tutaj w 1938 r. rozpoczął naukę w pierwszej klasie Szkoły Powszechnej. Do wybuchu wojny przez krótki czas uczęszczał do niemieckiej szkoły dla dzieci polskich w Prusach. W 1944 r. został wywieziony wraz z rodziną do Czechosłowacji. W 1945 r. powrócił do Witaszyczek, gdzie ukończył Szkołę Powszechną, następnie Szkołę Zawodową oraz Technikum Przemysłu Drzewnego w 1955 r. w Jarocinie.

Praca zawodowa

Pracę zawodową rozpoczął w Witaszyckich Zakładach Roszarniczych w 1951 r. w dziale głównego energetyka. W latach 1967-1975 pracował w Zakładach Przemysłu Sklejek w Orzechowie na stanowisku kierownika elektrociepłowni, od 1975-1999 w Jarocińskich Fabrykach Mebli jako kierownik zespołu kotłowni. We wszystkich tych zakładkach był przewodniczącym Klubu Techniki i Racjonalizacji. Po zakończeniu pracy w JFM i przepracowaniu 48 lat, przeszedł na emeryturę.

Działalność społeczna

Jako mieszkaniec Witaszyc aktywnie uczestniczył w życiu wsi. W 1958 roku wybrany został prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Lenwit”, w latach następnych był wiceprezesem Komitetu Elektryfikacji Osiedla, zaś w latach 70 wiceprezesem Spółki Wodno-Ściekowej. W 2003 roku zainicjował założenie Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc, w którym od 2004 roku pełnił obowiązki prezesa zarządu. W trosce o dobro mieszkańców, w ramach działalności stowarzyszenia, podejmował szereg inicjatyw dotyczących problemów społecznych Ziemi Witaszyckiej. Skupiał się przede wszystkim na pomocy dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym. Tradycją stało się organizowanie półkolonii oraz imprez gwiazdkowych wraz z upominkami dla dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. Prowadzono także szkółkę piłkarską.

Dla wzmocnienia więzi mieszkańców oraz pielęgnowania tradycji organizowano spotkania opłatkowo-gwiazdkowe, towarzyskie i biesiadne dla członków stowarzyszenia oraz spotkania seniorów Ziemi Witaszyckiej. By uchronić cenne ślady przeszłości od zapomnienia, zgromadzono materiały dotyczące historii Witaszyc i zorganizowano wystawę fotografii dokumentujących przeszłość miejscowości.

Był autorem publikacji „Witaszyce wczoraj i dziś”, „Witaszyce w dawnej fotografii” oraz wydanego w 2007 roku wspomnienia o śp. ks. Tadeuszu Nagelu i artykułów do gazetki parafialnej „Słowo”.

Odznaczenia

Za swoją pracę zawodową i działalność otrzymał wiele medali, odznak, dyplomów i listów gratulacyjnych.

Najważniejsze z nich to:

Srebrny Krzyż Zasługi 1985 r.

Odznaka „Zasłużony dla Ruchu Wynalazczego” 1989 r.

Odznaka „Za Zasługi dla Rozwoju Wynalazczości dla Wielkopolski”

Złota Odznaka Honorowa 1992 r.

Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Energetyków 1992 r.

Złoty Medal Zasług dla Pożarnictwa 1999 r.

Odznaka Honorowa NOT 2006 r.

Zainteresowania, pasje

Interesował się polityką i publicystyką. Uwielbiał czytać książki, głównie przyrodnicze i historyczne. Stworzył własną bibliotekę domową. Jego wielką pasją, którą odziedziczył po ojcu, było prowadzenie ogrodu. Ciekawy świata, wiele czasu poświęcał na podróże.

Motto życiowe:

„Trzeba iść w górę, choć męczy życie, a gdy przyjdzie paść – paść w boju na szczycie”.

Znaczenie postaci

Działacz społeczny, założyciel i długoletni prezes Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc. To osoba, która za główny cel stawiała sobie umacnianie więzi między mieszkańcami Witaszyc oraz dobro dzieci i młodzieży. Swoją działalnością przyczyniał się do popularyzowania wiedzy o historii miejscowości, w której mieszkał.

Kalendarium:

 • 2013 ― Medal od Prezydenta R...

Źródła:

Zobacz też:

 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >
 • >