Grzegorz Przemysław Chojan

ur. 1947
zm. 2003
Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sierakowie

Rozmowa z Witoldem Ceglarkiem na temat jego współpracy z Grzegorzem Chojanem
Wywiad z Jarosławem Chojanem
Instruktor turystyki
Legitymacja Stowarzyszenie Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa
Legitymacja potwierdzająca otrzymanie Złotej Oznaki Honorowej LZS
Legitymacja pracownika Urzędu Gminy we Wronkach
Legitymacja uprawniająca do obsługiwania aparatów do wyświetlania filmów.
Memoriał Grzegorza Chojana – 4 edycja turnieju piłkarskiego
Odznaczenie nadane przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej
Turniej piłki nożnej im. Grzegorza Chojana w ramach obchodów Dni Ziemi Sierakowskiej
Wywiad z Grzegorzem Chojanem w Gazecie Poznańskiej
Świadectwo dojrzałości Grzegorza Chojana
Zdjęć: 14
Filmów: 2
Dokumentów: 10

POCHODZENIE

Grzegorz Chojan urodził się 19 marca 1947 roku we Wronkach. Rodzice jego, Stanisław i Maria z Jezierskich prowadzili gospodarstwo rolne we wsi Wróblewo pod Wronkami. Grzegorz Chojan miał dwóch braci, Wiesława i Tadeusza oraz dwie siostry, Różę i Bożenę. Zmarł po ciężkiej chorobie 4 sierpnia 2003 roku w Poznaniu. Pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Sierakowie.

EDUKACJA I DZIECIŃSTWO

W 1961 roku ukończył Szkołę Podstawową we Wróblewie z bardzo dobrymi wynikami. W tym samym roku rozpoczął naukę w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Poznaniu. 10 maja 1966 uzyskał tytuł technika mechanizacji rolnictwa i otrzymał świadectwo dojrzałości.
W okresie młodzieńczym, aż do momentu pójścia do wojska, grał w piłkę nożną w Klubie Czarni Wróblewo. Jego drugą pasją było majsterkowanie.

ŻYCIE RODZINNE, PRACA, DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął pracę w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Ostrorogu, a później pracował w Szamotułach. Następnym etapem była praca doradcy do spraw rolniczych w Urzędzie Gminy we Wronkach. W tym czasie cały czas współpracował z Klubem Czarni Wróblewo. Oprócz gry w piłkę, udzielał się tam społecznie, za co został nagrodzony 12 lutego 1977 roku Złotą Oznakę Honorową LZS za wybitne zasługi włożone dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki na wsi. 6 grudnia 1977 roku został także instruktorem turystyki.
Dnia 28 sierpnia 1972 roku w Biezdrowie ożeni się z Janiną Borkowiak. Mieli dwóch synów. Wraz z rodziną zamieszkał we Wronkach gdzie pracował.
W 1976 roku rozpoczął pracę w Sierakowie w Spółdzielni Kółek Rolniczych. W 1978 roku wraz z rodzin przeprowadził się do Sierakowa.
W styczniu 1976 roku wstąpił do Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa.

W 1978 roku, kiedy przeprowadził się do Sierakowa, powoli poznawał środowisko lokalne i włączał się w działalność społeczną oraz popularyzację sportu wśród społeczeństwa. Za swoją pracę 19 sierpnia 1985 roku otrzymał od Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu Oznakę Honorową „za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego”. „za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego”.
W 1987 roku zaczął pracować jako operator w sierakowskim kinie „Żeglarz”.
1992 roku założył własną działalność gospodarczą w branży reklamowej, którą prowadził do chwili swojej choroby.

W 1992 roku w Sierakowie reaktywowano klub sportowy Warta Sieraków, w którym nasz bohater od początku aktywnie działał. Wychował się w prężnie sportowo działającej gminie Wróblewo. Wzorem dla niego był starszy brat, który był prezesem Czarni Wróblewo. Marzył , żeby sierakowski klub osiągnął podobny poziom. W 1998 roku został prezesem klubu Warta Sieraków. Od tego momentu stał się tzw. „twarzą sportu” w Sierakowie. Organizował zawody sportowe, turnieje, pozyskiwał sponsorów, sam finansowo wspierał wiele przedsięwzięć. Popularyzował piłkę nożną organizując wiele imprez sportowych. Myślał nie tylko o dorosłych, ale również o dzieciach. Był pomysłodawcą i organizatorem bezpłatnych tygodniowych obozów dla wyróżniających się młodych sportowców. Często sam wyposażał dzieci w obuwie sportowe. W tamtych czasach, większość z nich obuwie sportowe miała zakupione za prywatne pieniądze Grzegorza Chojana.
Wraz z parafią, przy udziale ówczesnego wikarego księdza Sławomira Krzeszewskiego, zapoczątkował międzyparafialny turniej piłki nożnej o puchar św. Jana Bosko. Młodzież szkół podstawowych oraz gimnazjalnych od 30 kwietnia do 1 czerwca rozgrywała co weekend swoje mecze. Turniej ten był organizowany przez 5 lat.
Grzegorz Chojan w 1996 roku był jednym z pomysłodawców założenia Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kormoran”. Był członkiem zarządu w pierwszej kadencji klubu.
Po wybudowaniu hali sportowej w TKKF, zaczął organizować turnieje halowej piłki nożnej. W turniejach tych uczestniczyło zawsze około 100 zawodników.
W latach 2000 – 2002 był organizatorem i pomysłodawcą trzech edycji” LIGI 6”. Była to seria turniejów piłkarskich drużyn sześcioosobowych- podwórkowych i zakładowych. Uczestniczyli w nich mieszkańcy całego powiatu oraz powiatów ościennych.

ZNACZENIE POSTACI

Można powiedzieć, że Grzegorz Chojan swoje życie podporządkował popularyzacji sportu. Jego głównym celem była aktywizacja sportowa mieszkańców miasta i gminy Sieraków, zwłaszcza najmłodszych. Od dzieciństwa, wraz z braćmi, związany był z piłką nożną. Kochał ją. To właśnie dzięki Grzegorzowi Chojanowi, najmłodsi sierakowianie mogli zacząć grać w klubie sportowym.
Sierakowianie pamiętają i doceniają zasługi pana Grzegorza Chojana. Od 2006 roku do dnia dzisiejszego, w trakcie obchodów Dni Ziemi Sierakowskiej jest organizowany memoriał Grzegorza Chojana, czyli turniej piłki nożnej tzw. „szóstek”.

BIBLIOGRAFIA

1. Tygodnik Nowy nr 28,14.07.2009.r, s.9.
2. Gazeta Poznańska nr 298, 22.12.1999r. , s. 4.
3. Tygodnik Nowy nr 26, 27.06.2006r., s.7
4. Pamiątki, dokumenty i zdjęcia należące do rodziny p. Grzegorza Chojana.
5. Wywiady z: synem Jarosławem Chojanem, p. Tomaszem Frąkiem, p. Witoldem Ceglarkiem.
6. Rozmowa z p. Wojciechem Maćkowiakiem, opiekunem obiektu sportowego KS “Warta Sieraków”.


Kalendarium:

  • 1947 ― Narodziny bohatera
  • 1978 ― Zamieszkanie w Sierak...
  • 2003 ― Śmierć bohatera

Źródła:

  • Miasto rodzinne bohatera
  • Miejsce działalności b...
  • Miejsce nauki oraz śmi...

Zobacz też: