Tadeusz Mendel

ur. 05 stycznia 1933
zm.
Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu

Pochodzenie

Urodził się 5 stycznia 1933 roku w Śmiglu w rodzinie robotniczej. Był synem Franciszka i Marii Mendel.

Dzieciństwo

Dzieciństwo spędził w rodzinnej miejscowości Śmiglu, gdzie ukończył szkołę podstawową.

Edukacja

Następnie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie, które ukończył w 1951 roku. Edukację kontynuował na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Nie mógł podjąć pracy naukowej, więc wrócił do Śmigla.

Etapy działalności

Praca zawodowa

Pracę zawodową rozpoczął w Kościańskiej Fabryce Mebli jako główny księgowy. Później objął stanowisko dyrektora w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Śmiglu. Pełnił też funkcję dyrektora w zakładach kościańskich: Przedsiębiorstwie Przemysłu Spożywczego, Powiatowym Związku G.S. „Samopomoc Chłopska” i Zakładach Urządzeń Chemicznych „Metalchem”. Równocześnie przez 12 lat był wykładowcą kontraktowym w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kościanie oraz zajmował się pracą społeczną (Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Klub Sportowy „Pogoń 1929”).

Praca naukowa

W 1970 roku obronił pracę doktorską i został wykładowcą kontraktowym w swojej macierzystej uczelni. Jego zainteresowania, czyli zarządzanie finansami przedsiębiorstw, poparte były latami praktyki zawodowej. W pracy naukowo-dydaktycznej stał się specjalistą technik organizacyjnych, kierowania firmą, współzarządzania i organizacji pracy w biurze. Rozprawę habilitacyjną pt. „Zarządzanie partycypacyjne w teorii i praktyce” obronił w 1988 roku na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jako pierwszy doktor habilitowany ze specjalizacją organizacja i zarządzanie w Poznaniu otrzymał stanowisko docenta w Instytucie Organizacji i Zarządzania.

Profesor

Na stanowisko profesora został powołany 1 listopada 1992 roku. Najwyższy tytuł naukowy – profesora zwyczajnego uzyskał w październiku 2001 roku. Jest pierwszym śmigielaninem, który może pochwalić się tym osiągnięciem. Z czasem pełnił kolejne funkcje: prorektora ds. dydaktycznych Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie, rektora Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu, przewodniczącego Rady Programowej Biura Promocji Gospodarczej i Certyfikacji w Poznaniu. W roku 2002 nadano mu tytuł Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Śmigiel.

Prof. Tadeusz Mendel jest autorem ponad 150 publikacji i opracowań dotyczących praktyki gospodarczej. Najważniejsze z nich to: Metodyka pisania prac doktorskich (Poznań 2009), Badanie i ocena wiarygodności partnera gospodarczego czyli jak zbadać wiarygodność kredytobiorcy, leasingobiorcy, kontrahenta handlowego (Poznań 2002), Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami (Poznań 2002), Kształtowanie potencjału i organizacja pracy własnej współczesnego menedżera (Poznań 2005).