prof.zw. Jan Gawron

ur. 04 lutego 1938
zm.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie - Szkoła Podstawowa

Zdjęć: 3
Filmów: 1
Nagrań: 1
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Urodzony 04.02.1938r. w Kubaczynie (dawne woj.poznańskie). Pochodzi z rodziny rzemieślniczej.

Edukacja (lub „młodość”)

1945 – 1952 Szkoła Podstawowa

1952 – 1954 Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wlkp.

1955 – 1957 Liceum Ogólnokształcące zaoczne w Poznaniu

1958 – 1961 Szkoła Oficerska w Koszalinie

1961 – 1966 studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych

1972 – przewód kwalifikacyjny I stopnia (adiunkt) w zakresie malarstwa

1975 – przewód kwalifikacyjny II stopnia (docent) w zakresie malarstwa

1996 – otrzymuje tytuł naukowy profesora Sztuk Plastycznych

1998 – otrzymuje stanowisko profesora zwyczjanego w WSP w Zielonej Górze

O tym jak wygladała szkoła kiedyś można się dowiedzieć z wywiadu przeprowadzonego z panem prof. Janem Gawronem.

Etapy działalności

Etap pierwszy

W czasie trwania nauki w szkole średniej podejmował pracę w:

– Spółdzielni Kółek Rolniczych (1955-1958)

– Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Separowie (kopanie torfu)

– Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Kotowie (pracownik umysłowy)

Kolejne etapy…

Od roku 1966 zostaje pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (wcześniej nazywana Akademia Sztuk Pieknych)

Przebieg pracy zawodowej

1967 – zostaje asystentem w pracowni malarstwa i rysunku w PWSSP w Poznaniu

1972 – Organizuje Międzywydziałowy Zakład Technologii

1972 – Pełni funkcję kierownika ww. Zakładu do 1976r.

1976 – Organizuje Katedrę Kształcenia Ogólnoplastycznego dla Wydziału Architektury Wnętrz i Projektowania Plastycznego

1977 – Zostaje powołany na Kierownika w.w. Katedry oraz Kierownika pracowni malarstwa na Wydziale Architektury Wnętrz

1978 – 1981 pełni funkcję prorektora ds. nauczania w PWSSP w Poznaniu

1981 – Kierownik pracowni Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce

1981 – Powołany przez Ministra Kultury i Sztuki do Zespołu ekspertów do opracowania założeń programowych dla Liceów Plastycznych

1992 – Kierownik pracowni malarstwa w Instytucie Wychowania Plastycznego w Zielonej Górze

1993 – 1995 – Kierownik pracowni malarstwa monumentalnego w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej w Poznaniu

1995 – 1998 – Prorektor ds. organizacyjno – naukowych Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu

1997 – Kierownik zakładu Malarstwa w Wyższej Szkole Pedagogicznej – Zielona Góra

1999 – Dyrektor Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze

2002 – Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych na Uniwerystecie Zielonogórskim

2000 – 2009 – Biegły sądowy w zakresie prawa autorskiego

Po ukończeniu studiów rozpoczął własną działalność artystyczną w różnych dziedzinach a w szczególności zajmuje się malarstwem monumentalnym. Brał udział w znaczących wystawach krajowych i zagranicznych.

Wystawy indywidualne

1976 – wystawa malarstwa – BWA Poznań

1990 – wystawa malarstwa – BWA Poznań

1994 – wystawa malarstwa – Poznań

1996 – wystawa malarstwa – BWA Zielona Góra

2000 – wystawa malarstwa – San Antonios, Holandia

2001 – wystawa malarstwa – Muzeum Głogów

Wystawy zbiorowe

1975 – Aktualne tendencje – Plastyka Poznańska w Panoramie XXX – lecia – Warszawa

1977 – Wystawa prac pedagogów Państwowej wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, Muzeum Narodowe

1978 – Prezentacja Kompozycji Malarstwa w ramach Światowego Festiwalu Młodzieżowego w Hawanie

1980 – Polscy artyści z Poznania – Genk, Belgia

1986 – Współczesne malarstwo polskie – Sofia, Bułgaria

1990 – Malarze wobec natury – Lipsk, Niemcy

1998 – Festiwal Malarzy – Poznań, Zamek

1999 – Malarstwo na szkle – Londyn, Anglia

2002 – Wystawa malarzy polskich – Muzeum Głogów

Projekty i realizacje w zakresie malarstwa monumentalnego

1975 – Projekt i realizacja malarstwa ściennego w hotelu „Merkury” w Poznaniu

1977 – Projekt i realizacja polichromii zabytkowego kościoła w Granowie

1977 – Projekt i realizacja witraży dla auli Politechniki Poznańskiej

1989 – Projekt rekonstrukcji architektury wnętrz zabytkowego Pałacu w Skrzynkach koło Poznania

1995 – Projekt witraża dla Kaplicy Królewskiej w Katedrze Poznańskiej

1995 – Projekt witraża dla głównego gmachu PZU w Poznaniu

1998 – Projekt i realizacja witraży dla kościoła gotyckiego w Sobieradzu koło Szczecina

2003 – Projekt i realizacja witraży dla zabytkowej kaplicy w Trzciance

Prace w zbiorach:

Muzeum w Szczecinie

Muzeum w Toruniu

Muzeum w Słupsku

Muzeum w Głogowie

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Centrum Kultury – Zamek w Żaganiu

Muzeum im. Józefa Wybickiego – Manieczki

Ważniejsze projekty z obszaru kształtowania i projektowania krajobrazu, parków i ogrodów w latach 1977 – 1998

1. Koncepcja i projekt dla zespołu dworsko-parkowego – Muzeum im.Józefa Wybickiego – w Manieczkach

2. Projekt odnowy zabytkowego kościoła w Granowie (XVIII wiek)

3. Koncepcja i projekt układu urbanistyczno-architektonicznego nowego kościoła w Manieczkach

4. Projekt urbanistyczno – architektoniczny terenów zielonych w Cichej Górze

5. Koncepcja i projekt atchitektoniczno – urbanistyczny nowego cmentarza w Manieczkach

6. Projekt parku w Granowie (komunikacja, zieleń)

7. Konsultacje i liczne doradztwo przy realizacjach i rekonstrukcjach zabytkowych obiektów i terenów zielonych, szczególnie w Wielkopolsce: Szołdry, Manieczki, Chaławy, Brodnica, Trzcianka, Sobieradz.Zajmuje się również malarstwem sztalugowym.

Znaczenie postaci

Odznaczenia i nagrody

1972 – Brązowy Krzyż Zasługi

1973 – Nagroda Indywidualna III stopnia Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

1976 – Złoty Krzyż Zasługi

1977 – Odznaka Miasta Poznania

1977 – Zasłużony Działacz Kultury

1978 – Medal za odnowę zabytków

1984 – Medal 40-lecia Polski Ludowej

1979 – Nagroda indywidualna Ministra Kultury i Sztuki II stopnia za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

1982 – Nagroda indywidualna Ministra Kultury i Sztuki I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne

1991 Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

2002 – Medal Komisji Edukacji Narodowej

2003 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzonej Polski

2008 – Medal Zasłużony Kulturze „GLORIA ARTIS”

Źródła:

Zobacz też:

  • >