Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią Im się płaci.”

Roman Grewling

ur. 01 maja 1955
zm.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Chodzieży

1. Wywiad z p. Romanem Grewlingiem
2.Wywiad z p. Romanem Grewlingiem
Wywiad z p.Romanem Grewlingiem
Zdjęć: 9
Filmów: 2
Nagrań: 1

Pochodzenie

Roman Grewling urodził się 01.05.1955 roku w Budzyniu, jako syn Franciszka i Teresy. Tu spędził pierwsze lata swojego życia. Od 1964 roku mieszka w Chodzieży. Jest żonaty i ma troje dzieci. Pochodzi z licznego rodu Grewlingów, który z jego inicjatywy, od roku 2002 zaczął się jednoczyć i co 5 lat spotykać na zjazdach rodzinnych.

Edukacja

Po ukończeniu w 1970 roku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chodzieży, kontynuował naukę w chodzieskim Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego (obecnie im. św. Barbary). W 1974 roku podjął studia historyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Praca

W 1979 roku, po ukończeniu studiów, rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej przy Pogotowiu Opiekuńczym Karczewnik w Chodzieży. W 1982 roku podjął pracę nauczyciela historii w Liceum Ogólnokształcącym im. L. Kruczkowskiego w Chodzieży. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora tej szkoły. Był również kierownikiem internatu. W 2005 przeszedł na emeryturę. Praca w szkole nie była jego jednym zajęciem. Poza historią pasją pana Romana była obróbka drewna. Zamiłowanie do pracy w drewnie odziedziczył po ojcu, który był drzewiarzem. Drzewiarzem był również jego dziadek i pradziadek. Od ponad 20 lat prowadzi firmę związaną z branżą drzewną.

Działalność społeczna

Fascynacja historią, a szczególnie historią Powstania Wielkopolskiego ma znaczący wpływ na jego działalność społeczną. Od 2002 roku jest prezesem Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Chodzieży oraz wiceprezesem Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, którego celem jest krzewienie wiedzy, kultywowanie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 i popularyzowanie wśród Polaków wartości, które przyświecały bohaterskim czynom i życiu powstańców.
Roman Grewling jest pomysłodawcą Historycznych Rajdów Rowerowych. Organizuje je każdego roku, począwszy od 1999. Trasy rajdów prowadzą do miejsc związanych z Powstaniem Wielkopolskim. Rajdy powiązane są z konkursami wiedzy historycznej, prelekcjami, spotkaniami z kombatantami, składaniem kwiatów pod pomnikami. Cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży i dorosłych. Dzięki zaangażowaniu prezesa chodzieskiego TPPW, dla uczczenia pamięci wydarzeń powstańczych, przejechano ziemię chodzieską wzdłuż i wszerz.
W 2004 roku powstała pod redakcją Romana Grewilnga książka pt. “Zasłużeni dla Ziemi Chodzieskiej w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919”.
Dzięki jego staraniom, w 2011 roku, chodzieżanie mogli spotkać się ze światowej sławy pianistą Adamem Harasiewiczem, który urodził się w Chodzieży. Roman Grewling był przewodniczącym społecznego komitetu, organizującego przyjazd maestra do Chodzieży. Wydał również publikację pt. „Da capo al fine’’, w której przedstawił życie i drogę artystyczną pianisty. Na jego wniosek Rada Miasta nadała w 2011 roku Adamowi Harasiewiczowi tytuł Honorowego Obywatela Chodzieży.

Roman Grewling zainicjował również procedury przyznania tytułu Honorowego Obywatela Chodzieży ostatniemu prezydentowi na uchodźstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu (2008 r.) i ojcu Eustachemu Rakoczemu (2012 r.).
W 2008 roku została wydana książka Roman Grewlinga pt. „Na prezydenckich szlakach. Z dziejów Ziemi Chodzieskiej”. Autor zaprezentował w niej sylwetki czterech polskich prezydentów: Stanisława Wojciechowskiego, Ignacego Mościckiego, Aleksandra Kwaśniewskiego i Ryszarda Kaczorowskiego oraz opisał ich wizyty na Ziemi Chodzieskiej.
W 2010 roku z inicjatywy Romana Grewlinga, w Zakątku Katyńskim chodzieskiego cmentarza umieszczono kamień poświęcony pamięci tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej Ryszarda Kaczorowskiego.

Pan Grewling chętnie podejmuje współpracę z młodzieżą szkolną. Często gości w szkołach noszących imię Powstańców Wielkopolskich. W 2014 roku powołał Klub Młodzieżowy przy chodzieskim kole Towarzystwa Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego.

Nagrody i wyróżnienia

– Medal Edukacji Narodowej
– Człowieka Roku 2009 powiatu chodzieskiego
– Człowieka Roku 2011 powiatu chodzieskiego
– Zwycięzca plebiscytu Patriotycznie Zakręceni powiatu chodzieskiego (2013r.).

Publikacje Romana Grewlinga

• 2004 – Zasłużeni dla Ziemi Chodzieskiej w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919
• 2008 – Na prezydenckich szlakach. Z dziejów Ziemi Chodzieskiej
• 2008 – Powiat chodzieski wczoraj i dziś (praca zbiorowa)
• 2011 – Da capo al fine ( Powtórz wszystko raz jeszcze…do końca)
• 2013 – Ujście przez wieki – szkice z historii miasta (praca zbiorowa)

Znaczenie postaci

Pan Roman Grewling jest historykiem z zawodu i zamiłowania. O Powstaniu Wielkopolskim na Ziemi Chodzieskiej wie prawie wszystko.Uważa, że wieczność zwycięskich dokonań Powstańców Wielkopolskich, którzy wywalczyli nam wolność, będzie trwała tak długo, jak długo „pamięcią Im się płacić będzie”. Dzięki jego zaangażowaniu mieszkańcy Chodzieży wciąż poznają i na nowo odkrywają historycznych bohaterów.

Źródła

1. Wywiad z Romanem Grewlingiem
2. www.tppw-chodziez.blog.pl
3. www.chodzież.naszemiasto.pl

Cytaty:

  • „Umarłych wieczność dot...”

Źródła:

  • Historyczne Rajdy Rowe...
  • Koło TPPW w Chodzieży
  • Roman Grewling “...
  • Strona rodu Grewlingów
  • TPPW
  • Zjazdy rodu Grewlingów

Zobacz też: