Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Kościół musi żyć, nadążać za zmianami w społeczeństwie, a nade wszystko mieć ...”

ks. kanonik Ryszard Mebel

ur. 11 kwietnia 1915
zm. 02 listopada 1986
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu

Zdjęć: 14

Pochodzenie

Ksiądz kanonik Ryszard Mebel urodził się 11 kwietnia 1915 roku we Lwowie. Był synem Franciszka i Karoliny.

Edukacja

W latach 1935 – 1939 studiował na Wydziale Teologicznym na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

Działalność

Lata wojny (1939 – 1945)
Z powodu wybuchu II Wojny Światowej diakon otrzymał przyspieszone święcenia z rąk Arcybiskupa Bolesława Twardowskiego na czwartym roku studiów 20 września 1939 roku.
W tamtym czasie był administratorem parafii w Tyśmienicy w starostwie stanisławowskim, w Galicji. Po zakończeniu wojny został przesiedlony do Polski.
Czasy powojenne (1945 – 1986)

Siedlisko
Po przybyciu jesienią 1945 roku do Siedliska Trzcianeckiego, ksiądz Ryszard Mebel zaangażował się w tworzenie parafii rzymskokatolickiej. Przy zakładaniu parafii wykorzystano tamtejsze budynki – opuszczoną plebanię i zniszczony kościół ewangelicki. 2 grudnia 1945 roku tenże kościół został poświęcony i ksiądz Ryszard mógł kontynuować swoje powołanie w roli proboszcza katolickiej polskiej parafii obejmującej 17 wiosek.
Kościół katolicki cechują tradycyjne wartości, które w powojennej Polsce były doskonałym środkiem spajającym rodaków. Dzięki temu ksiądz Mebel szybko zjednał sobie nowych parafian. W krótkim czasie odremontowano plebanię i budynek kościoła, a w 1948 roku założono katolicki cmentarz, do czego przyczynił się sam ksiądz. Wyposażył też świątynię w przywiezione z Galicji naczynia liturgiczne, szaty, obrazy.
Do 1954 roku parafia obejmowała plebanię, siedem kościołów, organistówkę a także gospodarstwo rolne.

Ks. Ryszard Mebel był ceniony za swoje zasługi w Siedlisku, czego odzwierciedleniem jest ufundowany przez parafian ołtarz boczny i nowe wyposażenie kościoła w ramach dziesięciolecia jego posługi kapłańskiej.

Jastrowie
Po 16 latach ks. Mebel zakończył pracę w Siedlisku. W czerwcu 1961 roku zaczął pełnić obowiązki proboszcza w Jastrowiu.
Tam, mimo, że funkcjonowała tylko jedna parafia, sprawował opiekę nad dwoma kościołami – jednym katolickim pw. Św. Michała Archanioła i drugim poewangelickim pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski.

Zainteresowania

W latach młodości ks. Ryszard pasjonował się szybownictwem, a podczas posługi kapłańskiej zachwycał społeczeństwo śpiewem i grą na pianinie. Opracował nawet i wprowadził do repertuaru chóru jastrowskiego pieśń pielgrzymkową „Czarna Madonna”.
Dzięki niemu została także zorganizowana pierwsza w okolicy msza beatowa, która odbyła się w kościele pw. Św. Michała Archanioła.
Jego zdolności artystyczne, oprócz talentu muzycznego, objawiały się także w malarstwie. Kiedy beatyfikowano Maksymiliana Marię Kolbe namalował jego portret, który wisi do dzisiejszego dnia w jastrowskim kościele.

Emerytura

W latach 1983 – 1985 ksiądz Mebel pracował w Charzynie w powiecie kołobrzeskim, skąd odszedł na emeryturę i jako senior przebywał w parafii w małej wsi Pniewo koło Jastrowia.
Zmarł 2 listopada 1986 roku. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Szczecinku, a po 20 latach jego szczątki powróciły do Jastrowia.

Znaczenie postaci

Za życia księdza Ryszarda kościoły były traktowane jako własność państwowa, stąd, zgodnie z ówczesnym prawem, świątynie mogły być wykorzystywane nie tylko do praktykowania wiary, ale także do innych celów. Ponadto, władze państwowe narzuciły obowiązek uiszczania opłaty za kościoły i wszystkie obiekty przykościelne. Te uwarunkowania doprowadziły do konfliktu, który skutkował karą dla proboszcza Mebla – zabrano mu nawet samochód.
Do tego, nad poewangelickim kościołem zawisła groźba przekazania go do wykorzystywania na cele pozakultowe. W tej sytuacji ks. Mebel również pokazał swoje oddanie Kościołowi i aby do tego nie dopuścić, odprawiał nabożeństwa naprzemiennie w obu świątyniach.
Ksiądz Mebel dokonywał wielu zmian w środowisku, w którym funkcjonował. Opierał się systemowi, robił to, co uważał za słuszne. Mając na uwadze ówczesną sytuację Kościoła wychodził z ewangelizacją daleko poza mury kościelne. Rozmawiał z ludźmi nie tylko podczas kościelnych uroczystości, takich jak śluby, bierzmowania, komunie, ale także w czasie nieoficjalnych spotkań z wiernymi, w ich domach, do których sami go zapraszali, gdzie swoim optymizmem i głęboką wiarą wlewał w dusze parafian nadzieję na lepsze jutro.
Starał się też iść z postępem, wychodzić naprzeciw młodzieży, bo to w niej widział przyszłość Kościoła. Mawiał nawet: „Kościół musi żyć, nadążać za zmianami w społeczeństwie, a nade wszystko mieć poparcie młodych”. Stąd też dom katechezy był miejscem spotkań dzieci i młodzieży nie tylko na lekcjach religii. Dawał młodzieży dużo serca i siebie, organizował pielgrzymki, utworzył koło ministrantów a także sfinansował członkom Rycerek Krucjaty mundurki i sztandar organizacyjny. W 1966 roku z okazji obchodów Tysiąclecia Chrztu i Państwa Polskiego przygotował najzdolniejsze sześcioletnie dzieci do pierwszej komunii świętej.
Kilku młodych ludzi spośród jego ministrantów odnalazło w sobie powołanie kapłańskie.
Okres kapłaństwa księdza Ryszarda Mebla pozostał w pamięci mieszkańców Jastrowia.

Źródła:
1) Gość koszalińsko-kołobrzeski, „Powrócił do swoich” 12 listopada 2006 nr 46/764
2) Broszura „Biografia księdza Ryszarda Mebla” autorstwa M. Borkowskiego 2006 r.
3) „650 lat kościoła katolickiego w Jastrowiu” Broszura, M. Borkowski 2006 r.
4) Wywiad przeprowadzony z księdzem Krzysztofem Szarejko w dni 5 lutego 2015 r. z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrowiu
5) Kronika parafialna.

Kalendarium:

  • 1915 ― Narodziny bohatera
  • 1935 ― Okres studiów
  • 1939 ― Święcenia kapłańskie...
  • 1945 ― Objęcie parafii w Sie...
  • 1961 ― Pełnienie obowiązków ...
  • 1983 ― Praca w Charzynie
  • 1985 ― Przejście na emerytur...
  • 1986 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „Kościół musi żyć, nadą...”

Zobacz też: