Powrót Encyklopedia Wielkopolan „Nie można myśleć o przyszłości, zapominając o przeszłości.”

Ryszard Wosiński

ur. 31 maja 1946
zm.
Szkoła Podstawowa im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Parzęczewie

Ryszard Wosiński
Zdjęć: 11
Filmów: 1

Dzieciństwo

Pan Ryszard Wosiński urodził się 31 maja 1946 roku w Dymaczewie Starym.Jego ojciec był cieślą, a mama zajmowała się szyciem.Rodzice prowadzili oprócz tego małe gospodarstwo rolne. Mieszkali niedaleko cegielni. Mały Ryszard urządzał sobie z kolegami na tym terenie liczne zabawy. W dzieciństwie lubił słuchać opowieści z historii własnej rodziny.

Edukacja i sport

Do szkoły podstawowej uczęszczał w Dymaczewie Starym oraz w Mosinie.Pan Ryszard był wzorowym i sumiennym uczniem. Fakt ten potwierdzają nie tylko świadectwa szkolne ale również niezwykle starannie prowadzone zeszyty.Kolejnym etapem jego edukacji było 5-letnie Liceum Pedagogiczne w Poznaniu.W roku 1965 zdał egzamin maturalny. W szkole średniej bardzo polubił historię. Studia ukończył na Wydziale Filozoficzno- Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan Wosiński zawsze lubił sport i interesował się turystyką. Uprawiał między innymi: kolarstwo.narciarstwo i żeglarstwo. Najbardziej pochłonęła go ta ostatnia dyscyplina, prowadził nawet żeglarską drużynę harcerską.Obecnie pan Ryszard posiada własny jacht “Zawisza”, na którym co roku wypływa na Bałtyk.

Związek Harcerstwa Polskiego

Największą pasją Pana Wosińskiego było i jest harcerstwo, któremu poświęcił dużą część swego życia. W swojej karierze pełnił następujące funkcje:
– Komendanta Hufca ZHP Poznań- Wilda,
– Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP,
– Zastępcy Naczelnika ZHP,
– Naczelnika ZHP.
Obecnie jest Przewodniczącym Rady Przyjaciół Harcerstwa Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.Z rekomendacji ZHP był posłem IX kadencji Sejmu. Podczas pracy w Sejmie Rzeczpospolitej był członkiem Komisji Edukacji Narodowej oraz Komisji Obrony Narodowej, w której pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Ponadto był członkiem prezydium Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Jako członek prezydium Komitetu Grunwaldzkiego zainicjował w 1988 roku Harcerskie Ogólnopolskie Zloty Grunwaldzkie organizowane co roku na polu bitwy, kontynuowane obecnie przez Ogólnopolski Ruch Programowo- Metodyczny ZHP “Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich”.

Człowiek wielu pasji

W młodości nasz bohater interesował się wojskowością. Rok studiował w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej, a potem odbył służbę wojskową w lotnictwie. Był bardzo aktywnym żołnierzem. Z tego okresu pozostało mu wiele odznaczeń, między innymi; Odznaka Strzelca Pokładowego, dwie Odznaki Honorowego Żołnierza, Honorowa Odznaka I Dywizji Kościuszkowskiej,…Obecnie pan Ryszard Wosiński jest właścicielem zespołu pałacowego w Ujeździe, który z wielką starannością remontuje.Jest inicjatorem wielu patriotycznych przedsięwzięć. Uważa, że człowiek nie może żyć bez pamięci o przeszłości. Był pomysłodawcą odnowienia kaplicy powstańczej znajdującej się w parku w Ujeździe.Pełni funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz wspiera Gminne Koło w Kamieńcu.Zainicjował akcję oznaczania grobów powstańczych oraz przygotowywanie organizacji obchodów zbliżającej się 100- rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego.
Od lat 60-tych jest miłośnikiem i kolekcjonerem starych motocykli.Interesuje go szczególnie polska myśl techniczna z lat 1918- 1945. Pan Wosiński kocha zwierzęta, a najbardziej uwielbia konie i sam często siada w siodle.W swojej posiadłości organizuje zawody konne. Od 1989 roku utworzył szereg firm projektowych,produkcyjnych oraz budowlanych, które działają do dziś. Między innymi to takie firmy jak: “Art Metal”, “Art-Market”, “Stal Bud-Bis”, “HBB-Centrum”, “HBB-Construction”. Efektem działalności tych firm jest wiele nowoczesnych obiektów, do których można zaliczyć: “Hotel Park’ w Poznaniu, Centrum Wystawienniczo-Handlowe “Expo” w Łodzi, “Hotel Park” we Wrocławiu oraz osiedla mieszkaniowe w Poznaniu, Siedlcach i Warszawie. Pan Ryszard Wosiński jest niewątpliwie człowiekiem sukcesu, który jednak nigdy nie zapomina o historii swego narodu, kultywuje ją i stara przekazać przyszłym pokoleniom.

Kalendarium:

  • 1946 ― Narodziny bohatera
  • 1965 ― Matura
  • 1982 ― Pełnienie funkcji Nac...
  • 1989 ― Utworzenie firm proje...

Cytaty:

  • „Nie można myśleć o prz...”
  • „Ryszard Wosiński- akty...”

Źródła:

  • Informacja o bohaterze
  • Informacje o bohaterze
  • Pamiątki osobiste
  • Wywiad z panem Ryszard...

Zobacz też: