Stanisław Glapiak

ur. 06 sierpnia 1956
zm.
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kąkolewie

Zdjęć: 28

DZIECIŃSTWO

Stanisław Glapiak urodził się 6 sierpnia 1956 r. w Łoniewie. Rodzice – Janina (z domu Kurzawska) i Stanisław Glapiakowie – byli rolnikami. Ich dzieci (córka i czterech synów) pomagały w gospodarstwie.

EDUKACJA

Do szkoły podstawowej uczęszczał najpierw w rodzinnym Łoniewie, a od klasy piątej w Kąkolewie. Naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Zawodowej (tzw. Koniorze) w Lesznie, następnie w Technikum Energetycznym w Poznaniu i na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. Był bardzo dobrym uczniem, kolejne szkoły kończył z wyróżnieniem.

RODZINA

W 1977 r. ożenił się z Cecylią Tęgą, nauczycielką. Jest ojcem trzech synów i dziadkiem dwóch wnuczek.

NAUCZYCIEL

1 IX 1982 r. rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie jako nauczyciel fizyki i chemii. Pracę z dziećmi i młodzieżą oraz dla nich, wykonywaną przez 25 lat, bardzo lubił. Rozbudzał zainteresowania uczniów przedmiotami przyrodniczymi. Odkrywał talenty i pozwalał im się rozwijać. 47 jego uczniów było finalistami wojewódzkich konkursów chemicznego i fizycznego, a aż 34 spośród nich zostało laureatami.
Przez wiele lat, sprawując obowiązki wychowawcy klasy, organizował dla swoich podopiecznych imprezy klasowe i atrakcyjne wycieczki.
Był wymagający, ale wyrozumiały i serdeczny wobec uczniów. Na pierwszym miejscu stawiał podmiotowość i bezpieczeństwo wychowanków. Był zwolennikiem doceniania i nagradzania wysiłku uczniów wkładanego w naukę.
Był też nauczycielem dla rozpoczynających pracę pedagogów. Wprowadzał ich w zawód, będąc wzorem do naśladowania w sferze i dydaktyki, i wychowania, a także zaangażowania nie tylko w pracę lekcyjną, ale i na rzecz Szkoły oraz środowiska.

DYREKTOR

W 1990 r. został dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kąkolewie. Tę funkcję pełnił do 2006 r. Był szefem wymagającym, zaangażowanym i kreatywnym. Z jego inicjatywy rozpoczęto m.in. wydawanie gazety szkolnej „DO-NOS”, organizowano Turniej Piłkarski im. Darka Borowczyka, Halowy Turniej Rekreacyjno – Sportowy Rodziców, Uczniów i Nauczycieli, karnawałowe zabawy rodzicielskie, wprowadzono nauczanie drugiego języka obcego, na szeroką skalę stosowano technologię informacyjną, wprowadzono jednolity strój szkolny. Gdy Dyrektorem Zespołu Szkół w Kąkolewie był S. Glapiak, zakończono budowę nowej szkoły.
Efektywnie współpracował z Radą Rodziców, co zaowocowało wieloma dokonaniami służącymi całej szkolnej społeczności.
Dbał, by Szkoła była w środowisku ośrodkiem kulturotwórczym. Współpracował z miejscowymi organizacjami, zakładami pracy i indywidualnymi przedsiębiorcami, pozyskiwał dla Szkoły sprzymierzeńców. Angażował się w pracę założonego przez pracowników Szkoły Stowarzyszenia POMOC.

PRACA SPOŁECZNA

Dla dobra najbliższej okolicy działał jako członek rady sołeckiej w Kąkolewie, jako radny Rady Miasta i Gminy Osieczna (1988-1997), jej wiceprzewodniczący (1990-1994) i przewodniczący (1994-1997) oraz jako radny (1998-2006) i wiceprzewodniczący (2002-2006) Rady Powiatu Leszczyńskiego.

BURMISTRZ

Burmistrzem po raz pierwszy S. Glapiak został w 2006 r. Wygrał kolejne wybory w 2010 i 2014 roku, czyli obecnie trzecią kadencję, mając duże zaufanie mieszkańców, zarządza Gminą Osieczna. Dba o rozwój Gminy. Wespół z radnymi planuje, a następnie realizuje wiele różnych inwestycji we wszystkich miejscowościach. Powstały i powstają chodniki, drogi, parkingi, sale gimnastyczne przy szkołach, boiska, place zabaw, oświetlenie uliczne. Każda wieś w Gminie posiada nową lub wyremontowaną świetlicę wiejską – miejsce spotkań mieszkańców. Wydawany jest miesięcznik „Przegląd Osiecki” dokumentujący bieżące życie Gminy i przybliżający jej historię. Ukazały się kolejne, rozszerzone wydania opracowań monograficznych S. Jędrasia „Gmina Osieczna” i „Osieczna i jej dzieje”. Za kadencji S. Glapiaka Osieczna bardzo zyskała jako miejscowość turystyczna, gruntownie zmodernizowano bazę wypoczynkową przy Jeziorze Łoniewskim (plaża, molo, fontanna, „ścieżka wodna”, alejki…). Podświetlone zostały wszystkie zabytki (kościoły, klasztor franciszkanów, wiatraki). Zabytkowe koźlaki zostały wyremontowane, a wokół nich stworzono bazę turystyczną. Duże inwestycje to gazyfikacja Gminy, budowa kanalizacji sanitarnej i ośrodka kultury w Osiecznej. W stolicy Gminy rozpocznie się wkrótce rewitalizacja centrum.
Pełnienie funkcji Burmistrza Gminy S. Glapiak – tak samo jak pracę nauczyciela – lubi, bo wie, że może zrobić wiele dla swojej małej ojczyzny. Satysfakcję sprawiają mu dotychczasowe widoczne efekty starań.

CZAS WOLNY

Pan Burmistrz jest człowiekiem bardzo zajętym, ale tak gospodaruje czasem, aby zachować równowagę między pracą a odpoczynkiem. W wolnym czasie czyta i dla przyjemności oraz zdrowia jeździ rowerem. Krótkie urlopy najchętniej spędza w Karkonoszach. Bardzo lubi tańczyć. W młodości odpoczywał, grając w piłkę ręczną i brydża. Miłością do gier logicznych, będąc przekonanym, że ta forma rozrywki kształtuje umiejętność myślenia i wnioskowania – rzecz niezbędną w procesie uczenia się, próbował „zarazić” swoich uczniów. Przyjemność sprawia mu również doglądanie rodzinnej plantacji truskawek.

ZNACZENIE POSTACI

S. Glapiak to człowiek bardzo pracowity, zaangażowany i skrupulatny. Potrafi organizować pracę, wyznaczać cele i dążyć do ich realizacji. Nie boi się wyzwań. Łączy bycie wymagającym z serdecznością. Ma poczucie humoru. Dzięki niemu jako nauczycielowi i dyrektorowi wielu uczniów Zespołu Szkół w Kąkolewie odnosiło sukcesy. Rozumie rolę i znaczenie edukacji, dlatego dba o dobre warunki zdobywania wiedzy przez przedszkolaków i uczniów z Osiecznej, Świerczyny, Kąkolewa i Drzeczkowa. Gmina Osieczna zawdzięcza mu jako włodarzowi dynamiczny, widoczny, zauważany przez mieszkańców i przyjezdnych rozwój na wielu płaszczyznach.

Kalendarium:

 • 1956 ― Narodziny bohatera
 • 1963 ― Szkoła Podstawowa w Ł...
 • 1967 ― Szkoła Podstawowa w K...
 • 1967 ― Szkoła Podstawowa w K...
 • 1971 ― Zasadnicza Szkoła Zaw...
 • 1974 ― Technikum Energetyczn...
 • 1977 ― Studia na Wydziale Bu...
 • 1982 ― Praca w Zespole Szkół...
 • 1988 ― Radny Rady Miasta i G...
 • 1998 ― Radny Rady Powiatu Le...
 • 2006 ― Burmistrz Miasta i Gm...

Źródła:

 • Mapa Gminy Osieczna
 • Osieckie wiatraki
 • Strona internetowa Zes...
 • Wykaz laureatów Wojewó...

Zobacz też: