Stanisław Konysz

ur. 29 listopada 1939
zm.
Szkoła Podstawowa w Kaczorach

Stanisław Konysz-film
Zdjęć: 6
Filmów: 1

Pochodzenie i wykształcenie.

Stanisław Konysz urodził się 29 listopada 1939 r. w Starym Zbarażu. W kwietniu 1946 r. został zmuszony do opuszczenia swoich rodzinnych stron i skierowany przez
ówczesne władze na tzw. Ziemie Odzyskane.
W 1953 r. ukończył Szkołę Podstawową w Sieniawce Żarskiej. Cztery lata później zdał egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym w Żarach. Rok 1964 był okresem wytężonej pracy Stanisława: ukończył on Liceum Pedagogiczne i uzyskał kwalifikacje pedagogiczne. W 1968 r. ukończył Studium Nauczycielskie. Bardzo ważne dla Pana Stanisława było uzyskanie w 1968 r. uprawnień konstruktorskich z zakresu obrony cywilnej, który później rozwijał.
Kolejny etap nauki to studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i uzyskany tytuł magistra filologii rosyjskiej. Edukacja S. Konysza obejmowała także studia podyplomowe w Instytucie Pedagogicznym im. Gorkiego w Kijowie. Niniejszy dyplom posiada ciekawą szatę graficzną ściśle związaną z okresem komunistycznej propagandy tamtego okresu.

Rodzina

W 1962 r. Stanisław Konysz (syn Marii i Władysława) zawarł związek małżeński z Eugenią. Mają troje dorosłych dzieci: Janusza, Alicję i Tomasza. Doczekali się czworo wnucząt. Pan Stanisław mieszka aktualnie w Równopolu, w byłym budynku szkolnym adoptowanym na dom rodzinny. Syn Janusz ukończył studia doktoranckie z teologii rodzinnej i wybrał karierę duchowną. Aktualnie jest proboszczem parafii w Bydgoszczy. Córka Alicja ukończyła filologię polską i pracuje w Gimnazjum w Kaczorach. Syn Tomasz jest inżynierem elektroniki i elektromechaniki i pracuje w Wałczu.

Praca i pasje.

W 1963 e. niedługo po zawarciu związku małżeńskiego S. Konysz podjął pracę w Szkole Podstawowej w Rzadkowie. Tam założył Szkolne Koło Ligii Obrony Kraju. Czynił to w duchu swojego przywiązania do Ojczyzny, nie pod naciskiem ówczesnych władz. Była to Jego pasja. To właśnie dzięki niemu szkoła odnosiła liczne sukcesy na szczeblu regionalnym. Nie była to łatwe i wymagało to od Pana Stanisława wielu umiejętności, gdyż w ówczesnych czasach konkurencje związane z tymi zawodami obejmowały zimą dwubój – bieganie na nartach i strzelanie zimą, a latem – bieg i strzelanie. W okresie tym pozyskiwał środki na dzieci i młodzież, ukończył kurs kierownika wycieczek, organizatora sportu, by obniżać koszty różnych imprez organizowanych dla młodzieży. Do dziś zachowała się kronika prowadzona w tamtym okresie. Wiele pokoleń wspomina ten okres nie jako coś ,co narzucała władza komunistyczna, ale jako dobrą szkołę i okres wielu ciekawych doświadczeń i przyjaźni. Działania w Lidze Obrony Kraju były dla Pana Stanisława pasją i wezwaniem mającym na celu wychowanie młodzieży w poczuciu wartości szeroko rozumianej Ojczyzny. W roku 1973 nastąpiła reorganizacja szkół i Pan Stanisław kontynuował pracę w Szkole Podstawowej w Kaczorach. Tam także działało Szkolne Koło Ligii Obrony Kraju, które pod kierunkiem S. Konysza odnosiło kolejne sukcesy na imprezach organizowanych przez ZM LOK w Pile.
Do 1995 roku pracował jako nauczyciel, tworząc historię szkoły i regionu.Właśnie w trakcie pracy zawodowej udzielał się społecznie. Zakładał i prezesował Kole Wiejskiemu LOK w Rzadkowie. W dalszym etapie jest prezesem Gminnego Koła LOK w Kaczorach. Jego zaangażowanie zostało docenione, dzięki czemu został członkiem Wojewódzkiego Zarządu LOK.
Jak wspomina: “Nie były to łatwe czasy. Musiał zostać członkiem partii, by móc realizować swoje oraz marzenia innych członków. Wstąpił do jedynej partii, która nie odnosiła się krytycznie do jego wiary( udziału w mszach świętych)-ZSL”.

Społeczne działania i zasługi.

Po przejściu na emeryturę dalej aktywnie uczestniczy w życiu gminy. W 1998 r. został radnym i pełnił tę funkcje dwie kadencje. Ten okres pracy wieńczy sukcesem. Powstały dwie drogi, o które w ramach swych działań w komisjach zabiegał wraz z radą gminy. Są to połączenia Piła-Kaczory oraz powstanie od podstaw osiedla “Przylesie” . Również w czasie działalności na niwie samorządowej była mu bliska oświata. To właśnie za jego kadencji i z jego współudziałem powstał plan rozbudowy szkoły w Kaczorach.Przyczynił się także do gazyfikacji Kaczor.
Za swoją działalność został odznaczony wielokrotnie, m.in. brązową, srebrną i złotą odznaką Ligii Obrony Kraju,brązowymi medalem za zasługi dla Ligii Obrony Kraju, za zasługi dla Obrony Cywilnej, za zasługi dla Obronności Kraju.( film- Stanisław Konysz”) Prócz odznaczeń otrzymał liczne podziękowania od władz gminnych i wojewódzkich. Stanisław Konysz był laureatem konkursu “7 wspaniałych” organizowanego przez gazetę” Chodzieżanin. Działał również w komisji AA. Stanisław Konysz zmarł nagle 2 czerwca 2015 r.

Źródła.

1. Wywiady przeprowadzone w dniach 16.01.2015 oraz 20.02.2015
2. Publikacja ” Seniorzy Północnej Wielkopolski” Piła 2014 Wydawca: Henryk Górowski
3. “Na Górze” Wydawca: Stowarzyszenie Na Górze czerwiec 2008


Kalendarium:

  • 1939 ― Ojciec Pana Stanisław...
  • 1939 ― Narodziny bohatera
  • 1959 ― Służba wojskowa
  • 1962 ― Rodzina
  • 1963 ― Praca W szkole
  • 1988 ― Radny

Źródła:

  • MATERIAŁY ZEBRANE PRZE...
  • NA GÓRZE-PUBLIKACJA OK...
  • Seniorzy Północnej Wie...

Zobacz też: