Stanisław Nasiński

ur. 01 listopada 1958
zm.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie

akt ustanowienia proboszczem
Zdjęć: 6
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Urodzony 1 listopada 1958 roku w Raciążku (wieś położona w województwie kujawsko–pomorskim, w powiecie aleksandrowskim). Matka Anna urodzona w 1930 r., ojciec Lucjan urodzony w 1926 r. (zmarł w 2012 r.); rodzeństwo: Marian, Janusz, Krzysztof, Paweł.

Edukacja

W 1965 rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Raciążku, którą ukończył w 1973 r. Następnie w latach 1973–1979 uczęszczał do Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu uzyskując maturę. W latach 1979–1985 studiował na Wyższym Seminarium Duchownych we Włocławku, studia te zostały zwieńczone święceniami kapłańskimi, otrzymanymi z rąk biskupa Jana Zaremby 9 czerwca 1985 roku.

Początki posługi duszpasterskiej

Posługa duchownego księdza Stanisława Nasińskiego rozpoczęła się w roku 1985 w parafii Burzenin, następnie w latach 1986–1988 pracował jako wikariusz i katecheta w parafii Kowal, w latach 1988 – 1991 w parafii św. Wawrzyńca w Słupcy, w latach 1991–1992 w parafii św. Stanisława we Włocławku. W tym czasie broni pracę magisterską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (wydział katechetyczny). W latach 1992–1993 wikariat w parafii Radziejów, w latach 1993–1994 rektor kościoła i kapelan sióstr Urszulanek w Sieradzu, kapelan szpitala i hospicjum w Sieradzu, katecheta Liceum Medycznego w Sieradzu. W 1994 przeniesiony do pracy w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku.

Proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Turku-Obrzębinie

W grudniu 1996 roku oddelegowany przez biskupa Bronisława Dembowskiego to tworzenia nowej parafii – Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Turku–Obrzębinie, oraz z zadaniem budowy kościoła parafialnego. Budowę kościoła rozpoczęto w 2002 roku, 12 maja 2012 roku ksiądz biskup Alojzy Mering w obecności biskupa pomocniczego Stanisława Gębickiego, oraz biskupa seniora Bronisława Dembowskiego dokonał konsekracji nowej świątyni. Od 2003 roku ksiądz Stanisław Nasiński jest wicedziekanem dekanatu tureckiego.

Działalność społeczna

Od 2008 jest jednym z założycieli fundacji „Złota godzina” w Turku, zajmującej się wspieraniem rozwoju nowoczesnej medycyny i lecznictwa, rozwojem bazy materialnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, od 2009 działa w stowarzyszeniu „Edukacja, Kultura, Sport” w Słodkowie, którego celem jest pomoc w organizacji środków pieniężnych na wyjazdy dla dzieci i młodzieży, świąteczne paczki i promowanie zdrowego stylu życia. Jest także członkiem „Polskiego Klubu Ekologicznego” (koło w Turku) i przewodniczącym kapituły konkursu „Człowiek zatroskany o naturalne środowisko” w ramach nagrody Turkowskiego Towarzystwa Ekologicznego.

Nagrody i wyróżnienia

– 2003 – odznaka honorowa „Za zasługi dla miasta Turku”

– 2010 – odznaka honorowa „Za zasługi dla Powiatu Tureckiego”

– 2010 – Srebrna Odznaka Honorowa Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

– 2012 – wyróżniony przez biskupa Wiesława Meringa tytułem kanonika honorowego Prześwietnej Kapituły Uniejowskiej.

Źródła:

Wywiad z księdzem Stanisławem Nasińskim przeprowadzony w dniu 12 lutego 2014r.

Kronika Parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Turku

materiały dostarczone przez księdza Stanisława Nasińskiego

Kalendarium:

  • 1958 ― Narodziny bohatera
  • 1985 ― święcenia kapłańskie...

Zobacz też: