Stanisław Urbaniak

ur. 05 października 1939
zm.
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Jankowie Pierwszym

Zdjęć: 18
Filmów: 4
Nagrań: 4
Dokumentów: 4

Pochodzenie

Stanisław Urbaniak urodził się 5 października 1939 r. w Szadku.

Był synem Antoniego i Władysławy.

Dzieciństwo

Miał trudne dzieciństwo. W 1944 r. Stanisław wyjechał do Niemiec, do swojego ojca, który pracował u niemieckiego robotnika. We wrześniu 1948 roku razem powrócili do domu w Szadku.

Edukacja (lub „młodość”)

Od 8 roku życia Stanisław zaczął chodzić do szkoły w Żegocinie, potem w Pamięcinie. Do szkoły chodzili po polach, łąkach i strumykach. Pan Urbaniak początkowo chciał zostać leśnikiem lecz nie było wolnego miejsca w internacie. Chodził do Liceum Pedagogicznego, by w przyszłości zostać nauczycielem. Jego ulubionym przedmiotem była matematyka. Często brał udział w zawodach szkolnych. Najbardziej lubił piłkę ręczną. Śpiewał w chórze szkolnym. Studiował na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończył Podyplomowe Studium z Organizacji i Zarządzania Oświatą; Podyplomowe Studium Administracji; odbył staż samorządowy w Skiwe w Danii oraz w Renes we Francji. Pierwszą pracę podjął jako nauczyciel w szkole w Piotrowie. W czasie pierwszego roku aktywności zawodowej został powołany do wojska.

Etapy działalności

Stanisław Urbaniak ma bogaty bagaż pracy zawodowej oraz działalności społecznej. Był dyrektorem szkoły w Piotrowie, nastepnie dyrektorem szkół w Gminie Dobrzec. Kolejny etap to praca na rzecz społeczności – był naczelnikiem a następnie Wójtem Gminy Blizanów. Od 2006 roku zasiada w Radzie Powiatu Kaliskiego. Był współzałożycielem i długoletnim prezesem OSP w Piotrowie, zastępcą komendanta hufca ZHP Kalisz, pełnił też funkcję Prezesa Ogniska ZNP. Był współzałożycielem Związki Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, wiceprezesem Stowarzyszenia „Razem dla Powiatu”. Od 2007 roku jest wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej OSP RP w Poznaniu. Pełniąc różne funkcje publiczne wspierał rozwój kultury i sportu. Wybudował i wyremontował placówki oświatowe na terenie gminy. Mimo pracy w samorządzie zawsze pozostał pedagogiem, dlatego tez problemy edukacji rozumiał bardzo dobrze. Wśród Jego uczniów jest wielu lekarzy, prawników i innych cenionych fachowców. Stanisław Urbaniak wspierał swoją uczennicę, poetkę – Agatę Agaciak, wydając jej tomiki. Stanisław Urbaniak przeprowadził liczne inwestycje w lokalną infrastrukturę. Rozbudowano sieć wodociągową, telefoniczną i gazową, zbudowano dwie oczyszczalnie ścieków. Zorganizował też pierwsze plenery malarskie oraz wystawę archeologiczną poświęconą odkryciom na terenie gminy. Za prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego, przez 2 lata utrzymał tytuł najlepszej gminy wiejskiej. Można powiedzieć, że Stanisław Urbaniak jest długoletnim samorządowcem, gdyż swą kadencję pełnił sześciokrotnie.

Znaczenie postaci

Celem Stanisława Urbaniaka było służenie społeczeństwu. Dostrzeganie i rozwiązywanie problemów społeczeństwa, szczególnie młodzieży. Pomagał artysyom, wspierał zespoły ludowe i zespoły nowoczesne, przyczynił się do odnowienia i zaistnienia orkiestry w Blizanowie, Pruszkowie i Rychnowie, nawiązał wspólpracę zagraniczną z Łotwą, Niemcami, Francją i Belgią. Nade wszystko jednak interesował się młodzieżą i wspierał ich rozwój fizyczny, sportowy, rozbudowując bazę sportową i edukacyjną. Za swoje zasługi otrzymał Złoty i Brązowy Krzyż Zasługi, medal Postępu Pedagogicznego, medal Komisji Edukacji Narodowej, medal Wojewody Wielkopolskiego „Homo Mensura” oraz wiele innych odznak i medali. Motto Stanisława Urbaniaka brzmi „Jestem nie po to, by mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja kochał i działał”.

Kalendarium:

  • 1939 ― Narodziny bohatera

Źródła:

Zobacz też:

  • >
  • >
  • >
  • >