Stefan Banaszak

ur. 29 sierpnia 1911
zm. 11 grudnia 2005
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Falmierowie

Zdjęć: 9
Filmów: 1
Nagrań: 1
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Urodził się 29 sierpnia 1911 w Gołaszynie pow. Oborniki. Ojciec – pracownik ziemski prowadził tułaczy tryb życia i wraz z rodziną przebywał kolejno w Owińsku, Biedrusku i w Złotowie.

Dzieciństwo

W 1918 roku z powodu braku szkoły polskiej, rodzice posłali syna do niemieckiej szkoły podstawowej. Mając zaledwie 10 lat, przyszły kapelmistrz samodzielnie uczył się grać na harmonii diatonicznej.Dalsza wędrówka zaprowadziła Banaszaków do Osieka, gdzie kupili dom. Tutaj w roku 1922 Stefan Banaszak rozpoczął naukę w polskiej szkole podstawowej. W latach swej młodości kapelmistrz należał do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w którym to został utworzony zespół fletowo-werblowy.

Etapy działalności

Etap pierwszy – przedwojenny

W 1927 roku wstąpił do orkiestry dętej straży pożarnej OSP Osiek nad Notecią. Na każdą próbę druh Banaszak przygotowywał własne instrumentacje utworów. Z tego okresu pochodzą pierwsze polskie marsze – „Witaj Polsko”, „Wspomnienie Warszawy”. W 1933 roku dyrygent przeniósł się do orkiestry w Lipiej Górze. Tam kontynuował naukę gry u profesora Paffa. Dokształcał go również Breitenbach – nauczyciel muzyki z Szamocina. W 1939 Banaszak, jako jeden z nielicznych, ukończył kurs dyrygencki na Uniwersytecie Ludowym w Auguścinie.

Etap drugi – powojenny

24 czerwca 1950 roku ożenił się z Urszulą Derus. W 1962 roku kapelmistrz podjął pracę jako nauczyciel muzyki w szkole podstawowej. Kierował szkolnymi zespołami muzycznymi, które zdobywały szereg sukcesów na terenie całego województwa. W 1977 roku działalność orkiestry dętej została zawieszona. Ambitny dyrygent kształcił młodych adeptów dzięki wsparciu Gminnej Spółdzielni. W 1988 roku została reaktywowana orkiestra i wówczas spora grupa uczniów ze szkolnych zespołów muzycznych została przeniesiona do nowego składu orkiestry.

Znaczenie postaci

Postać pana Banaszaka jest znana do dziś. W orkiestrze do tej pory grają jego uczniowie z zespołów szkolnych oraz uczniowie przygotowani bezpośrednio przy orkiestrze dętej. Orkiestra zabezpieczała prawie wszystkie uroczystości państwowe i kościelne na terenie całej gminy Wyrzysk. Orkiestra OSP była organizatorem wojewódzkiego przeglądu orkiestr dętych straży pożarnej. Szczegółowe informacje zawarte są w wywiadzie o panu Banaszaku w materiałach powiazanych .

Kalendarium:

  • 1911 ― Narodziny bohatera
  • 1950 ― Ślub bohatera
  • 2005 ― Śmierć bohatera

Źródła:

Zobacz też:

  • >